"Vi stræber efter mangfoldighed i vores multikulturelle samfund - det er vores rigdom og arv"

"Vi stræber efter mangfoldighed i vores multikulturelle samfund - det er vores rigdom og arv"

Det bar gode resultater med sig, da to syriske deltagere fra programmet Leaders of Interreligious Understanding (LIU) arrangerede en en-dags workshop. Arrangementet hed "The Piano Initiative" og fandt sted i Syriens hovedstad, Damaskus.

I sommer mødte jeg for første gang Wassem. Vi deltog begge på en dialoglejr, som var arrangeret af Danmission i samarbejde med vores partnerorganisation FDCD. Siden hen har vi mødtes til forskellige arrangementer eller når han er forbi Beirut. Waseem bor i Damaskus, blot 110km væk og i et land med voldsom og turbulent skæbne.

Til dagligt er Waseem ansat ved Syrian Family Planning Association, samtidig med at han studerer statskundskab og er frivillig i et utal af organisationer. Han har travlt, men finder alligevel tid til at ses. Han har været med på det seneste hold i Leaders of Interreligious Understanding (LIU) programmet. I den forbindelse lavede han og en anden deltager fra Syrien en en-dagsworkshop i Damascus, hvor 37 mennesker deltog i interreligiøs dialog. Jeg har interviewet den 24 årige arrangør Wassem om “The Piano Initiative”:

 

 

 

Hvad var formålet med The Piano Initiative?

Formålet med initiativet var at skabe plads til at opbygge relationer mellem civilsamfundets ledere, der kommer fra forskellige religioner og sekter og få dem til at udveksle tanker om religionens rolle i skabelsen af fred. Vi diskuterede også forbindelsen mellem fred og religion.

 

Vi stræber efter mangfoldighed i vores multikulturelle samfund – det er vores rigdom og arv. For os symboliserer klaveret netop det”.

 

Hvilken betydning har jeres initiativs titel?

Vi valgte ordet “klaver”, fordi tangenterne kun har to farver – sort og hvid, men når der høres smukke toner og melodier fra det selvsamme farveløse klaver, opstår der netop farver. Musik er ikke begrænset til to farver. Ligesom i det Levantine område (Syrien, Libanon, Jordan, Palestina/Israel). Det levantinske samfund kan ikke eksistere uden alle dets komponenter. Vi stræber efter mangfoldighed i vores multikulturelle samfund – det er vores rigdom og arv. For os symboliserer klaveret det.

 

Hvem har I i tankerne, da I planlagde initiativet, hvem ønskede I skulle deltage?

“Vi ønskede at interagere med civilsamfundets aktivister, kunstnere, lærere, religiøst engagerede mennesker, ledere generelt og specielt ledere af et projekt kaldet Mojtmaaan, som betyder ‘samfundsledere’ “.

 

 

Hvor mange deltog i jeres initiativ, og hvor fandt det sted?

“Der deltog 37 mennesker, både unge mænd og kvinder. Det fandt sted i Damaskus og i de nærliggende områder. Vi ønskede at vise mangfoldigheden af ​​vores kulturarv ved at besøge flere klostre og moskeer. For eksempel var vi på The Skt. Christophoros Kloster i Sednaya området og tog sig tid til at besøge de gamle områder i Damaskus. Klosteret Cherubim og Umayyad-moskeen i det gamle Damaskus så vi også på vores tur. En af de overraskende og rigtig gode muligheder var den tid, vi brugte sammen i bussen, fordi det gjorde det muligt for os at starte en dialog med hinanden i mindre grupper eller bare med den person, du sad ved siden af. Denne simple form for “møde” og interaktion havde stor indflydelse på resten af ​​dagen”.

 

Jeg ville ønske, at det ville ske hver tredje måned så deltagerne kan få et større udbytte, da det er et vigtigt program!”

 

Hvad var initiativets resultat?

“Resultatet var en tilstand af gensidig forståelse blandt deltagerne og en frugtbar dialog om, hvilken rolle religion og fred spiller.

Et andet resultat var min egen personlige oplevelse – jeg havde en interreligiøs dialog med mine venner. Selv om jeg i mange år har kendt mine dem, opdagede jeg, at jeg ikke kendte deres religiøse baggrund eller sekt. Vi fik udvekslet ord om det og delte vores fælles forståelse og accept af hinanden”.

Du er en del af Interreligious Understanding Program (LIU) – Hvad synes du om LIU-programmet?

“Jeg ville ønske, at det ville ske hver tredje måned så deltagerne kan få et større udbytte, da det er et vigtigt program. Et opfølgende og mere avanceret program for tidligere deltagere er også på min ønskeliste!”

 

 

Leaders for Interreligious Understanding (LIU) program

  • LIU-programmet sigter mod at fremme forståelsen af ​​den rolle, som interreligiøs dialog spiller i forhold til fred, fredelig sameksistens og gensidig forståelse.
  • LIU har til formål at uddanne unge europæiske og arabiske ledere i at styre religiøs mangfoldighed for at udvikle deres rolle som ‘forandringsagenter’ for fredelig sameksistens og fredsopbygning i deres eget samfund.
  • LIU tilbydes til unge fagfolk inden for politik, medier, religion, uddannelse og finansieret af Danmarks Udenrigsministerium inden for rammerne af DAPP.
  • Mere information om LIU-programmet findes på www.liuprogram.net
  • “The Piano Initiative” blev sponsoreret af Forum for Development, Culture and Dialogue (FDCD)

Partnere er