Bæredygtig udvikling

Hvordan sikrer vi os, at det arbejde, som vi yder, en dag kan være uafhængige af os? Det er et vedblivende spørgsmål i missionsorganisation. Samtidig ønsker vi at forblive partnere og medvandrere

I Kituntu provsti i Karagwe stift har man i foråret gennem forvalterskabsprogrammet for kirkeudvikling (støttet af Danmission) gennemført en forundersøgelse, for at få viden om hvilke udfordringer der især skal arbejdes med i forbindelse med undervisning i forvalterskab.

 


Forundersøgelse ledet af Anatoria, Fredrick og Demlon (de tre længst mod højre)

 

En forundersøgelse indebærer spørgeskemaer til de 5-6 præster, til evangelisterne i alle 37 menigheder, til en søndagsskolelærer, kvindelederen, mandelederen og menighedslederen i hver menighed. Desuden er der foretaget 61 besøg i private hjem, udvalgt sådan at alle 5 sogne er besøgt og man både har talt med familier som har forskellige resurser i forhold til uddannelse, helbred og økonomi.

 

Præster i Kituntu provsti sammen med de ansatte i forvalterskabsprogrammet

 

 

Et sådant arbejde er en proces over flere uger. Optælling er en vigtig del og slet ikke så let. Også fordi få fejltælling kan forstyrre det samlede overblik, når der kun er 37 enheder inden for hvert enkelt område.

Inden arbejdets begyndelse havde vi nogle forventninger til området, fordi vi kender dets forhistorie. Da man tidligere har undervist i søndagsskolematerialet og i vigtigheden af kristen oplæring af børn, viste det sig ganske rigtigt, at søndagsskole er udbredt, idet 28 menigheder (76%) tilbyder søndagsskole. Ca. 41 % af børnene i kirken deltager i søndagsskolen om søndagen. Dog er der enighed om, at det vil være gavnligt at få repeteret viden og få mobiliseret flere søndagsskolelærere.

Kvindearbejdet har i mange år stået stærkt i kirken og derfor var det overraskende kun to menighederne har aktive kvindegrupper. Der er kor for kvinder mange steder, men det er alt. Som mange andre steder deltager kvinder 100% i søndagens gudstjenester i rigt omfang.

Den virkelig positive overraskelse denne gang var mændene. I mange år har udfordringen i Karagwe stift været at få mændene i tale på en sådan måde, at de ville lade sig engagere. Derfor har denne komponent med mænd i de sidste 6 år i dette forvalterskabsprogram været central. Det er nu, at det bæredygtige kommer ind. Ved synodemødet i 2019, hvilket svarer til en generalforsamling (det afholdes hvert andet år), blev det i stiftets forfatning indføjet, at alle provstier skulle oprette arbejde for mænd. Desuden blev det ved synodemødet undervist i vigtigheden af at inddrage mænd og reflekteret over hvorfor det er vanskeligt og hvad vi kan gøre for at ændre det. Kituntu provsti havde taget dette til sig og fået udpeget en ansvarlig for mændene. Derfor endte vores forundersøgelse med det resultat at 23% af menighederne har tilbud til mænd og 36% af mænd deltager i søndagsgudstjenesten mod kun 3% i de to tidligere provstier, hvor vi har arbejdet.

 

Mandekor i Nyabionza menighed


Synodemødet i januar 2019 hvor man vedtog at etablere arbejde for mænd i alle provstier.

 

Det fortæller noget om, at det er ikke nok at arbejde på det konkrete plan altså med mænd i menigheder, men også at det strukturelle plan kan skabe vedblivende. Nogle gange er det nemmere at fortælle om at et kursus medførte at en konkret mand nu kan forbedre sine indtægter og dermed tage bedre ansvar i sin familie. Det kan være sværere at forklare, at et møde for kirkeledere satte en ny dagsorden for arbejdet med mænd mere generelt og at der blev sat en proces i gang, som måske ikke nødvendigvis skyldes Danmission, men snarere en forandring i tænkning.

Blot for at minde om at det arbejde Danmission er en del af, fører til mere end det i første omgang syner af. Tillykke med at det lykkes.

Bedste hilsner Louis og Anna-Marie

 

Mandekor fra Ihembe på tur til Mwanza for at inspirere andre mænd