Begejstring og fred i familier

Ad støvede veje og med bilen fyldt med fire volontører tog vi på besøg hos nogle grupper af børn og voksne, som er er med i Shauku, et ord, som betyder begejstring på det lokale sprog swahili. Begejstring er den følelse, som man tager med hjem fra besøget. Kirken, Danmission og de lokale myndigheder tager samme del i Shauku.

Vi besøgte to lokale landsbykomitéer, som hver består af 20 medlemmer ligelig fordelt mellem mand og kvinder.  De mødes typisk månedligt og drøfter de sager, som er kommet op siden sidst. Dele af komitéen besøger andre aktører i området for at udbrede kendskabet om et ønske om at skabe fred og retfærdige forhold for alle.

Da landsbykomitéen præsenterede sig, opdagede vi mangfoldigheden. Nogle er kristne ledere, mens andre er muslimske eller ledere fra den traditionelle tro. Nogle præsenterer kvinder og andre taler især sagen for børn med forskellige handicap.

To sager gjorde indtryk denne dag:

God og sikker skolevej
Tanzania har inden for de seneste år virkelig fået bygget mange skoler, om end der stadig kan være udfordringer med for få klasseværelser, lærere og materialer. Ligeledes er vejene udbygget, og trafikken er stigende. Medlemmer i den lokale landsbykomité var midlertidig blevet bekymret for de små skolebørn, som skulle gå langs vejen og ikke mindst lige der ved skolen, hvor de skulle passere vejen. Derfor var de gået i gang med at finde løsninger med eks. fartbegrænsning eller vejbump. Som almindelig borger kan man ikke ændre på hastighed og vejen, hvorfor de henvendte sig på distriktskontoret (på kommunen), som ikke kunne tage stilling, men henviste til regionskontoret. Der ligger sagen nu og venter.

Historien gjorde indtryk, fordi en lokal landsbykomité har styrke til at løfte sig på børns vegne og stille relevante spørgsmål til myndigheder. Hvem ved om det lykkes? Det andet var genkendelsen fra livet i Danmark, hvor enkelt borgere eller grupper også retter henvendelser til myndigheder og bestemt også om skolevejen for børn. Bedst som vi tror, at menneskers liv og behov afviger fra vores, genkender vi os selv.

Kvinden som kæmper for skolevejen:

På sundhedscenter
Hospitaler er kun få på landet i Tanzania, men der er en del lokale sundhedscentre. Da køen kan være lang, er det fristende for mennesker med kapital at købe sig frem i køen.  Dette var også praksis i dette område – men ikke mere. Sagen var den, at landsbykomitéen mente, at det var uretfærdigt, hvorfor de havde henvendt sig på klinikken og drøftet sagen med sundhedspersonalet, som erkendte udfordringen. Nu kunne landsbykomitéen fortælle, at man ikke længere modtager denne form for bestikkelse på sundhedscenteret, fordi man ikke ønsker at have Shauku rendende. Det skaber begejstring at høre den slags.

Resultater
Denne ene landsbykomité havde på et år haft fingrene i 10 sager ud over det forebyggende arbejde med at sikre, at flere ved at de er tilgængelige i sager med konflikter. Danmission har sammen med kirken 31 frivillige landsbykomitéer, som i de 1½ år hvor komitéerne har eksisteret, håndteret over 1000 sager.

Børnene får en stemme
Vi besøgte ligeledes to børneklubber på skoler for elever på ca. 13-18 år, hvor skoleinspektøren sammen med en lærer fra skolen har været på kursus for at lære om idéen med disse børneklubber. Igen er der udvalgt 20, 10 piger og 10 drenge. På den ene skole mødes de hver fredag og drøfter udfordringer, som de har mødt og for at lære nyt. Undervisningen i grupperne handler om børns ret til uddannelse, beskyttelse, leg og tøj. Desuden taler de om, at børn kun skal lave let arbejde hjemme.

Et andet vigtigt emne er at kende landets love om børn. Der er regler om, at man kun må slå 4 slag på et barn. Vi kan synes, at det er en del, men det er en begyndelse, at man dog har begrænsning om vold. En interessant oplysning denne dag var, at den seksuelle lavalder er 18 år i Tanzania, hvor den i DK er 15 år. Man kan sige at rammen for børn er bedre i Tz, men man mangler at håndhæve loven. Desværre er der stadig eksempler på, at piger i Tz mod betaling til voksne mænd leverer en seksuel ydelse, som med mellemrum resulterer i en graviditet, hvilket medfører udvisning af skolen. Dette er på alle måder urimeligt, derfor er det også godt, at læreren i gruppen samarbejder med politiet om den slags sager, sådan at de mænd som opfører sig sådan, kan stoppes ved f.eks. straf.

Lærer James

James Didas Mwitia, lærer i børneklubben, etablerer et samarbejde, som vi kender fra det danske SSP-samarbejde (Skole, Sociale myndigheder og Politi). Børnene fortalte om at det nye, som de lærer i børnegrupperne kan de bruge til selv at løse konflikter, men det sker at de har brug for andre voksne fra politi og de sociale myndigheder. Arbejdet i og omkring børneklubberne hjælper dem til at sætte ord på de vanskeligheder, som de møder og at få løst dem på sådan en måde, at deres rettigheder ikke krænkes mere. F.eks. er de gået fra mad med ringe ernæring over viden til sund og nærende mad.

Forsinkelse afstraffes
En anden udfordring på skolen med James var, at mange elever kom for sent til undervisningen, som begynder kl. 7 om morgenen. Forsinkelse afstraffes. Efter at James talte med disse elever, viste det sig, at deres skolevej var lang måske 1 time, og at det nu er aftalt at elever med lang skolevej ikke straffes hvis de kommer for sent. Igen et eksempel på at ved samtale og forståelse, giver man elever et bedre liv.

En konflikt har altid to sider
Et andet eksempel var om to børn, som var blevet uvenner, og da det blev for voldsomt, blev de afstraffet på skolen. Nu var sagen den, at man slet ikke spurgte ind til konflikten inden afstraffelsen. Læreren i børneklubben fik efterfølgende børnene til at forklare sig og som det ofte er med konflikter bundede det i misforståelser.

Fakta om skolerne:
879 elever og 22 lærere, af sidste afgangsklasse ca. 10 kl. bestod 39/153 elever, hvilket svarer til 25,5 %. 700 elever og 20 lærere. Her fik vi ikke info om antal beståede elever.
Fra DK ved vi, at man ca. har 1 lærer for hver 10 elever i en almindelig skole. Uden tvivl er dette en medvirkende årsag til den lave beståelsesprocent.

Et par dage med indtryk fra noget af Danmissions arbejde med at skabe fred og retfærdige forhold for børn og deres familier skabte begejstring i vores hjerter. Vi har god grund til at dele det med jer og håber, at I deler det med dem, som I kender.

Bedste hilsner fra Louis og Anna-Marie