Er her en håndværker til stede?

Indimellem møder man diskussionen om hånden og åndens arbejde. Resultatet af diskussionen har ofte betydning for løn og prioritering i et samfund. Alle kan vælge frit hvilken vej de vil gå, selvom man kan komme i tvivl

Den konkrete anledning til at tage dette emne op, var en invitation til at deltage i overrækkelse af eksamensbeviser til 42 nye håndværkere på Nkwenda Youth og Farmer center, i daglig dansk tale kaldet håndværkerskolen i Nkwenda. Danmission har en aftale med Enemærke & Petersen, entreprenør virksomhed på Sjælland, om at de støtter denne skole på forskellig vis. Vi havde tid og tog med til festlighederne.

Vi har deltaget i mange festlige eksamens overrækkelser, og festen her lignede de andre på mange måder. Der var sang, talere, rap på swahili, dans og skuespil ved afgangselever og ved dem som ikke er færdige på skolen. Stemningen i diverse optræden vidnede om en afslappet relation mellem de studerende og lærerne. Det var tydeligt, at eleverne her ønsker at tjene deres land og skabe udvikling i deres familier.

Når andre årgange optræder, giver afgangsårgangen slik til de optrædende. Sjovt som traditioner ligner hinanden,

Lærerne komme dansende ind under festen med gave til gæsterne. Herunder er der sang ved de nyudklækkede håndværkere. For selvfølgelig kan de også synge.

Startpakke
Flere af de studerende modtog en startpakke til at kunne begynde deres lokale virksomhed. Man skal ikke gå ned må udstyr. Hertil vil jeg sige at man kan glemme næsten alt om elektroniks udstyr, som håndværkere i DK har stor glæde af at anvende.  Der var også brud på kønsrollefordeling

Automekaniker med sine skruenøgler

Murer/tømre eller bygningshåndværkeren med sine redskaber

Skrædder med en symaskine

Kvindelig snedker med sav mv.

Her står smeden

Skolesystemet i Tanzania
I Tanzania gælder det først om at komme i skole og bestå efter de første 6 år. Det vil åbne til næste niveau hvor man tager en 4-årig uddannelse, og når den er bestået, kan man bygge yderligere to år på og kalde sig student. Det åbner for en videregående uddannelse typisk på et universitet. Inden man når så langt, er der flere stopklodser. De fleste går i en offentlig skole og faktum er at der typisk er ansat 1 lærer for hver 60-100 elever. Til sammenligning er der i Danmark ca. 1 lærer til 10 elever. Det er gratis at gå i den offentlige skole, og hvis man er en af de elever, som har nemt ved at lære, vil man slippe igennem til det næste trin. Det med gratis i de offentlige skoler er lidt med modifikationer. Naturligvis skal forældre betale for skoleuniform og de undervisningsmaterialer, som er nødvendige, og her taler vi om kladdehæfter og blyanter. For 10-20 år siden var her kun få skoler til næste niveau, og hvis man skulle videre, måtte man typisk gå på en privatskole, som lå langt fra sin familie. Kirken har i mange år drevet en af disse skoler til andet nivaeu, Karaseco, som i mange år var en af de bedste skoler i Tanzania. Nu er det heldigvis sådan, at der er bygget langt flere offentlige skoler for det andet niveau, og langt flere børn behøver ikke gå på kostskole, fordi de kan bruge den lokale offentlige skole. I øvrigt har kirken også udvidet sit antal af skoler både til første og andet niveau.

Alligevel er der børn som falder igennem, og det kan der være mange grunde til. Hvis man ingen uddannelse får, er muligheden at man overtager noget af familiens jordlod og der bygger man et hus og dyrker jorden. Man kan gifte sig og overleve uden særlig viden. Det er tydeligt, at dette rykker mod mere fattigdom.

Håndværkerskolen
Nu har et samfund brug for mere end mennesker uddannet inden får åndens arbejde. Så for samfundets og for den enkelte giver det god mening også at tænke i andre uddannelser. Derfor har kirken siden 1988 tilbudt håndværker uddannelse i stiftet. Programmet lige nu er en toårig uddannelse, hvor der udbyders 8 fag. Her kan man blive elektriker, murer/tømmer, møbelsnedker, skrædder, mekaniker, smede, uddannet i hotelvirksomhed eller computer. Forældrene eller andre sponsorer betaler for uddannelse, mad og skolematerialer og årligt er det 3500 Dkr.

Uddannelsen indeholder også fælles undervisning i iværksætteri, altså hvordan åbne en forretning og hvilke krav er der til regnskab mv. Kun få kan bo i Karagwe stift uden at dyrke sin jordlod, derfor er det obligatorisk med undervisning i dyrkningsmetoder, afgrøder og husdyrhold. Da skolen er kristen underviser de også i kristendom.

HER kan du læse lidt mere om Nkwenda håndværkeskole

Holder standarden?
Nok ikke efter danske forhold. Enemærke & Petersen sender med jævne mellemrum nogle håndværkere til skole for at lave noget udveksling. Dette møde kan give udfordringer i niveauet på udførte opgaver. Men som de danske håndværkere siger, så har de også forskellig værktøj. Her må man gøre det meste i hånden og i Danmark har vi fået udviklet maskiner som kan bidrage i udførsel.

Her bygger nogle af de studerende vinduer til den nye bygning, hvor håndværkere fra Enemærke & Petersen var med til at lægge grundvolden til i februar 2018.

Smedene har konstrueret et treben til afløsning for at bruge tre store sten.

Vores sofa
Da vi ankom til vores hus sidste år, trængte huset til nye sofaer. Her er ingen møbelfabrikker eller møbelhuse med smarte møbler, så vi besluttede at få Nkwenda Håndværker skole til at bygge dem til os. Der blev taget øjemål af skolens leder, og muligvis er han ikke håndværker. Vi skulle have en topersoners og en trepersoners sofa. Første udfordring var at få dem transporteret de ca. 50 km, men en aften lykkes det. Kl. 23.30 ankom en ret stor lastbil med vores sofaer. Nattevagten kom løbende for at tjekke om det nu var helt i orden, det som skete. Den lille sofa fik vi forholdsvis nemt ind i stuen. Men selvom Louis som tidligere genbrugskonsulent har meget god erfaring med at flytte møbler, kunne vi ikke få den store sofa ind af hverken den ene eller anden dør. Løsningen blev efter nogle dage, at de to håndværkere, som havde bygget sofaen, ankom. De skilte den ad, bar den ind og samlede sofaen. Velkommen til Tanzania. Man finder løsninger og håndværkere er i hvert fald nødvendige.

Bedste hilsner Louis og Anna-Marie