”Som Faderen sendte mig, sender jeg også jer….”

Det er et Jesus-citat fra Bibelen, som også udgjorde overskriften for den 9. Graduation på Nyakato Lutheran Bible College, Mwanza, Tanzania. Scenen er sat med biskopper, professorer, doktorer, teologer på forskelligt niveau og hver har de deres egen farvestrålende uniform.

Kirkerne i Tanzania er de fleste steder fyldte af børn og voksne, som brug for undervisning i kristendom, hvilket betyder, at man har brug for veluddannede præster og kateketer eller evangelister. Man kan diskutere niveau og krav for disse, og hvor meget undervisning der skal til. I mange år har kirken i Tanzania ofte ved hjælp af præster eller lærere fra Europa/Danmark løst denne uddannelse autonomt og uden forbindelse til landets uddannelsessystem. I takt med at Tanzania udvikles, sker der også noget mht. landets krav til uddannelse. Da kirken ønsker, at deres uddannelser opnår anerkendelse og kvalifikation, sådan at man kan bygge videre med f.eks. en anerkendt masteruddannelse, må de ligeledes levere på kravene. Sådan en proces har man for år tilbage sat i gang på Nyakato Lutharan Bible College i Mwanza. Vi minder om, at skolen åbnede i 2012 og derfor var det den 9. afslutning af skoleår her i 2020.

Statsanerkendt uddannelse…..
Processen for at opnå statsanerkendelse er bl.a., at man er en del af et anerkendt universitet, hvilket lykkes i samarbejde med Iringa University, Dernæst er der krav til de studerende om at de har bestået Secondary School (gymnasialt niveau), og at underviserne som minimum har akademisk niveau. I år var det første hold studerende, som kunne afslutte uddannelse på Nyakato Bible College, og være kvalificeret til at bygge videre med en Bachelor eller Master på kirkens andre universiteter. Både det at man sætter sig et mål som man lykkes med og at Danmission har taget del i denne rejse.

Den endelig statsanerkendte uddannelse var i proces inden Corona…. Og den fortsætter. Det skal nok lykkes, om Gud vil.

De tre teologistuderende, som afsluttede i år, begyndte deres uddannelse august 2016, hvilket samtidig blev året, hvor Danmission sendte to teologiske kapaciteter til skolen, nemlig Kirsten og Peter Buch. Man kan læse et interview med dem i Danmissions Magasin, som udkommer i december 2020. Desuden valgte vi at støtte med skolepenge til nogle studerende.

Egentlig afsluttede de studierne i juli 2020 og blev ordinereret i august 2020, hvor Louis deltog.

Samtaledag med specialister
Dagen inden skoleafslutningen fik alle de nuværende studerende og afgangsstuderende mulighed for undervisning af biskop Michael Adams fra Mara stift (han var også æresgæsten), af generalsekretær Rogath Mollel fra stiftet i Mwanza og af Dr. Rev. Stephen Simon Kimondo fra Iringa University, som er leder af Det teologiske Fakultet. Efter hver undervisning åbnedes mulighed for at stille spørgsmål og reflekterende kommentarer under ledelse af tidligere biskop i Bukoba Elisa Buberwa, som skolen har stor glæde af som underviser.

Indvielse af lærerboliger
Når der er indbudt til fest, kan man lige så godt klare flere begivenheder. Skolen er i proces med at bygge nogle lærerboliger til to-tre. Processen ligner alle andre husbyggerier i Tanzania, hvor man bygger så langt pengene rækker. Man lægger grunden med cement og sten. Så venter man lidt og pludselig står huset en meter op og senere har man alle ydervægge klar. Det er niveauet lige nu. Naturligvis håber man på at skaffe de 170.000 Dkr., som vil kunne give tag, undertag, pudsede indervægge, klinker, toilet og køkken. Nu kom dagen, hvor man valgte at indvie bygningen, som altid i ”Faderens, Sønnens og Helligåndens navn” med brug af biskoppens stav.

Hvorfor skal man have lærerboliger? Ja, her hører en bolig typisk med til jobbet. Næsten alle ansatte har bolig og familien et andet sted, hvilket gør at en skole/virksomhed enten må betale en bolig, hvilket er relativ dyrt i Mwanza, eller stille sin egen til rådighed. En dag lykkes det at have indsamlet penge nok til at kunne færdiggøre boligen, og så er den jo indviet og velsignet på bedste måde allerede.

Festlig dag

Dagen var festlig med gudstjeneste og procession af hornorkester, afgangsstuderende, lærere, ledere fra kirke og universitet (bl.a. Vice Chancellor (VC)(øverste leder) Prof. Ndelilio A. Urio). Vi kunne nyde korsang i forskellige stil og størrelse: skolekoret, Sukoma kor, Kilolioni kirkes kor, Amani kirkes kor. Prædiken var kort og i det hele taget kolossal overholdelse af tidsplan. Vi undgik, at for mange fik ordet – tit med gentagende lykønskninger og gode ord til fremtiden. Indsamling hører med af flere omgange. Især skal nævnes, at lokale præster medbragte indsamlinger fra deres kirker fra forskellige kanter af stiftet, hvilket også øger ejerskabet til bibelskolen.

3 præster med Diploma niveau, hvilket svarer til 4 års studie. Det er her kravet om afsluttet gymnasialt niveau gælder og undervisning er på engelsk.

6 præster med Certificate niveau, hvilket svarer til 2 års studie, hvor undervisning er på swahili.

9 evangelister og en sognediakon afsluttede efter 2 års studie. (og de er ikke alle med på billedet)

Skolens fremtid
Hvis skolen fremadrettet skal kunne være bæredygtig, må man tænke sig grundigt om kirkepolitisk og finde løsninger på, hvordan man som en stor evangelisk kirke kan sikre god uddannelse af sine præster. Skolen her dækker 7 af 26 stifter, men reelt set burde man dække et større område, for at få flere studerende i hver årgang, Dette år er kun to studerende begyndt teologiske studier på den fireårige uddannelse, hvilket er alt for sårbart. Der var mange ansøgere, men da de ikke havde skolepenge med fra en donor eller fra stifterne, kunne de ikke optages som studerende. Tendensen fra udenlandske donorer er, at man i højere grand ønsker at støtte på højere teologisk niveau eller til programmer, som sætter en udvikling i gang. Der må findes lokale løsninger, selvom det også kan lyde ærgerligt i de gode kirkehjerter.

Lige nu er skolen begavet med en kreativ leder, som ser muligheder også for alternativ indtjening. Desuden leder hun skolen med gennemsigtighed og er i stand til at tiltrække nye kvalificerede undervisere. Vi må bede om transformation af skolen, sådan at den kan fremtidssikres.

Bedste hilsner fra Louis og Anna-Marie

Link til Iringa University  http://www.uoi.ac.tz/

Link til Nyakato Bible College  http://www.elct-elvd.org/theology.html