Kapac….. hva’ for en bygning???

Kapac….. hva’ for en bygning???

Måske har du hørt at Danmission arbejder med kapacitetsopbygning. I denne blog vil vi forsøge at folde denne del af arbejdet lidt ud. Samtidig får vi indblik i en ung kvindes liv og overvejelser

Kapacitet betyder ydeevne. Mon ikke vi kender det, at vi har inviteret flere gæster end vi har stole, bestik, tallerkner og toiletforhold til rådighed? I sådan en situation må man udvide sin kapacitet ved at låne sig frem eller købe engangsservice, hvis man stadig kan det(?). Eller man har fået et nyt arbejde, hvor man ikke helt er kvalificeret, men har brug for at tilegne sig ny viden og derfor sendes på et kursus.

Her i Tanzania vokser kirken med en ny menighed hver anden måned. Kirken arbejder sammen med eksterne partnere som Danmission, som sammen med vores bidrag præsenterer nye metoder og former i arbejdet for at skabe forandring i menneskers livsvilkår. Dette stiller krav til stiftet og deres ansatte og ligeledes i de nye menigheder og sogne. Derfor er det nødvendigt at øge ydeevnen både på stiftskontoret og i de enkelte sogne og menigheder, hvilket er et arbejde Danmission tager del i.

Mød Linda – kvinden i et nyt job
I begyndelsen af 2019 fik Linda Mambo, 28 år, et nyt job i Karagwe stift. I et år inden havde hun arbejdet som assistent i afdelingen for Planlægnings- og udviklingsafdelingen i stiftet, men ved årsskriftet blev hun tilbudt at være leder af afdelingen. Før dette arbejdede Linda som kommunikationsmedarbejder i Karagwe stift. Den tidligere generalsekretær sagde ja til at være behjælpelig med at sætte Linda godt ind i arbejdet. Alligevel så stiftet et behov for et kursus og Danmission bakkede op. Det er netop gennem denne afdeling, at Danmission arbejder ind i dette stift, og derfor er det væsentligt for os at kvalifikationerne her er bedst mulige.

Linda til møde med biskopper og generalsekretærer fra 4 stiftet. Hun er med som vikar for GS i Karagwe.

Lyttende blæksprutte
Lindas arbejde stiller store krav til hendes samarbejdsevner, idet hun koordinerer stiftets udviklingsprogrammer og samarbejde med eksterne partnere som Danmission, Church of Sweden og UEM (tysk missionsorganisation). Hvis udviklingsprogrammer skal lykkes, kræver det en god kontakt og forståelse både for partnerne og for lokalområdet her. Programmer gennemføres typisk gennem kirkernes resursepersoner som præster, evangelister og menighedsledere. ”En vigtig del at mit arbejde er at lytte på de lokale behov og vilkår for på bedste måde at hjælpe dem videre. Det nytter ikke noget at komme med et færdigt program, men bedre at give ejerskab ved at lokale bidrager til indholdet i programmet”.

Fire uger i Nairobi
Tidligere har Linda gået i skole langt fra sin familie både da hun skulle tage de sidste to år i Secondary School (svarer mest til gymnasiet), og da hun tog sin bachelor i Puplic Relation (PR) og marketing i Mwanza (se info nederst i bloggen). Derfor var det ikke vanskeligt for hende at tage fire uger til Nairobi, hvor hun var på kursus med 8 andre, som alle arbejder i forskellige kirker. De studerende, 3 kvinder og 6 mænd, kom fra forskellige lande som Sydafrika, Nigeria, Tanzania, Sudan, Kenya og Etiopien.

Samarbejde er helt central
På kurset blev det klart for Linda, at samarbejde er centralt i forhold til at lykkes med sine opgaver både som stift og som afdeling. Ingen kan løfte opgaver alene, og vi har brug for alles idéer. ”Det er vigtigt at respektere andre idéer” var noget at det Linda nævnte som vigtigt. Hun fortsatte: ”Vi har forskellige evner og det bedste resultat opnår vi, når vi giver plads til alle og får alle til at spille med”.

Linda bemærkede også, at et begreb, som man taler meget om i kirken i Tanzania, nemlig STEWARDSHIP (bedst oversat som forvalterskab) ofte får karakter af noget med at indsamle penge og at handle ansvarligt i forhold til penge. Men det er meget mere dybt og omfattende. ”Vi er også ansvarlige i forhold til vores evner og tid. Lige omkring tiden har vi meget som vi kan lære i Afrika”. Linda nævnte, at man som leder viser vejen, hvilket også gælder i den måde, hvorpå man forvalter sine evner og tid.

Disse uger i Nairobi har ikke kun givet Linda ny viden om ledelse og samarbejde, men også et nyt netværk via de andre studerende, som kan dele udfordringer med hinanden. Derfor sluttede hun med at sige: ”Tak til Danmission for denne mulighed for at lære mere og få et nyt netværk”

Mit ideal eller idol
Hvis Linda skal pege på én person som er et forbillede, må det være hendes mor, Abela Mambo. Hun var uddannet lærer og arbejdede som lærer i indskolingen, og også en forretningskvinde og socialarbejder. Desværre døde Lindas far (uddannet bygningsingeniør) og da måtte Lindas mor tage sig af Linda og hendes søster alene. Moren opmuntrede dem altid til at tage en uddannelse. Ingen tvivl om at morens hårde arbejde for sine børns uddannelse, som hun og en tante betalte, lykkes.

Abela Mambo har tydeligvis været en kvinder med styrke.

Et arbejde i kirken indebærer også tanker om, hvordan vi forstår Gud i forhold til vores arbejde. Dette har Linda også gjort sig tanker om. Kirkens opgave er først at forkynde om Gud og det kald han har givet alle om at elske vores medmennesker og tage os af hinanden. I praksis har kirken i mange år forbedret menneskers liv gennem arbejdet på hospitaler og i skoler. I dag arbejder kirken desuden med projekter, som forandrer menneskers liv og livsvilkår. ”Man kan sige forkyndelse OG udvikling, det er ikke nok at bede, selvom det forbinder mig med Gud, men der må også handling til.” Linda nævnte eksemplet med en syg, som vi kan bringe til kirken for at man kan bede for den syge. ”Men vi har også fået medicinen og den må vi også gerne bruge”, endte hun eksemplet.

Linda fortsatte med at minde om at Gud kendte os allerede, da vi lå inde i mors mave, og at Han har en plan. Hun finder stor trøst i beretningen om Moses, som bliver født helt uden håb, men alligevel havde Gud en plan og greb ind i sin tid. Sådan kan Gud tænke anderledes end os. Nogle gange må vi tålmodigt vente på Gud.

Særligt det sidste synes vi at genkende som udsendte. Der kan være mange udfordringer, som kan synes svære og uoverkommelige ved livet i et andet land. Men ofte løser det sig på uventede måder. Man kan muligvis vælge at forklare det på forskellig vis, og vi vælger, at takke Gud for, at Han griber ind i sin tid.

Bedste hilsner Louis og Anna-Marie

Info box:
Public relation eller PR er en strategisk disciplin, der har til hensigt at skabe goodwill og styrke din virksomheds legitimitet og omdømme i forhold til omverdenen. Public relations bevæger sig i grænselandet mellem flere kommunikationsdiscipliner, og ofte vil det være vanskeligt at skelne entydigt mellem public relation og markedsføring.