KIRKEN VOKSER

En kirke var blevet stærk nok til at blive eget sogn. De er ellers ikke så gamle, kun siden 2008 har de mødtes her i området. Her er det tydeligt, at mændende har taget ansvar.

Vi aflagde stiftet i Mwanza et besøg og biskop Andrew Gulle inviterede os med til denne opmuntrende indvielse. Oprindelig kommer menigheden fra andre dele af Tanzania og er flyttet hertil pga. arbejde og uddannelse. I begyndelsen kom de i nogle af de andre kirker. Tanken faldt på at kunne mødes lokalt, hvor de byggede deres bolig og fra 2008 lykkes dette. Siden er flere kommet til og i 2014 indviede de den kirke, som de bruger nu.

For tre år tiden kom tanken om at blive et selvstændigt sogn. Stiftet stillede nogle krav til menigheden inden det kunne lade sig gøre. Noget om lederskab og om økonomisk stabilitet. Dette er de lykkes med, og nu kunne de indvies som sogn. Naturligvis skulle biskoppen udføre dette med sin bispestav.

Auktion i en bykirke
Sidste år kom nyheden om at menigheden havde påbegyndt byggeriet af den nye kirke. Den er godt nok høj og stor, og lige nu satser de på at få lagt tag på inden regntiden. Dette er inden for det realistiske område, idet de indsamler midler. Efter gudstjenesten var der den sædvanlige auktion af indleverede varer. Her var bl.a. indleveret 4-5 bakker æg, tre 3 liters dunke med mælk, en høne og et træ. Mælken gik for op til ca. 30 kr. i hvert fald for den ene dunk, en bakke æg med 30 æg blev solgt for næsten 70 kr. Så det var høje priser i bykirken. Det vildeste var dog, at der var et træ afleveret og auktionarius lod denne auktion begynde på ca. 300 kr. Faktum er, at han fik den op på et beløb svarende til ca. 1500 kr. Her er virkelig en menighed med tilgængelige penge. Mænd med gode job, mænd som også har hjerte for Gud og for kirkens arbejde. Dette er også kirken i Tanzania. De er i stand til at sørge for deres egen kirke og villig til at ofre det, som er nødvendigt.

Prioriter dine penge?
Med jævne mellemrum tænker vi på, at en dag må kirken i Tanzania lave en fordelingspolitik. Stifter i landområder har fattige menigheder og i de store byer har kirken råd til langt mere. Det er også sådan at dem fra landområder som får uddannelse bosætter sig ved de gode job og det er ofte i storbyerne. Man kan spørge: “Hvorfor bygger de store flotte kirker?” Fordi de gerne vil give Gud det bedste. Fordi de kan. Fordi de har råd. Det gør kirkens folk i Danmark også. Bygger store flotte sognegårde. Bygger nye flotte kirker i nybygger områder. Jo, vi kender det godt. Det er så svært at prioritere kursus for frivillige i kirken, teologisk uddannelse og udvikling af lederskabet, når man også ønsker sig en ny kirke. Eller hvad med de fattige i ens land? Hvem har ansvaret for dem? Den diskussion kender vi vist også fra vores eget land. De spørgsmål arbejder kirken også med her i landet.

Søndagsskole
Under gudstjenesten hørtes børnesang og jeg sneg mig ud for at se. I den nye kirke var der samlet ca. 30-40 børn på trappetrinnet op til det nye alter. Undervisningen blev foretaget af to unge mænd. Jeg så kun en bibel som eneste værktøj til denne undervisning. Dog kan man ikke vide om der var mere. Deres engagement tvivler jeg ikke på, og det glæder altid en mit hjerte for forkyndelse for børn at se at det prioriteres.

Morgensol i øst
Øst for Viktoriasøen
Byen ved søen tiltrækker nye
Kristne i byen
Mange og flere
Byen er stor
Kirke, hvor vi bor?
Skal vi mødes og holde gudstjeneste?
For 10 år siden

Flere kom til
Så er der mange
Vi bygger en kirke
Fester og åbner kirken
Plaststole og elektricitet
For 4 år siden

Vi bliver flere
Søndagsskole for børn
Vi bliver flere
Og sidder uden for kirken
Det går ikke i regntiden
Endnu flere
Skal vi bygge en større kirke?
Vi lægger nogle sten og støber
For 1 år siden

Mange præsters slid
Mange evangelisters tålmodighed
Mange medlemmers gave
Skal vi være vores eget sogn?
Nu sker det
I dag
Ved Guds hjælp
Og Guds nåde

Bedste hilsner og alt godt fra Louis og Anna-Marie