Parat til praksis med pandekager og poncho

Mandage og fredage i nogle måneder i foråret har Anna-Marie undervist kirkernes kommende sognemedhjælpere på Nyakato bibelskole. Mest i de praktiske fag, men også lidt bibelske overvejelser om kvinders rolle

Alle de kommende sognemedhjælpere sad trofast parate til dagens undervisning på Nyakato Bibelskole. Hver især kommer de med forventninger om at lære noget nyt. Temaerne var flere. Dels skulle de vide noget om traditionen i forbindelse med gudstjenesten, hvilket den ældre erfarne lokale lærer Mama Lukamisa stod for. Dette handler om alterparti og de liturgiske farver. Jo, alt må være i den finest orden.

Inspiration fra bibelens kvinder
De første dage hæftede jeg mig ved retorikken om, at disse kvinders fremtid i kirken mest bestod i at være medhjælperen, som understøttede andre i kirken. At være tjener er en god bibelsk opgave, men at det særligt skal knyttes til kvinders rolle, pirkede noget i mig med den danske opdragelse. Fra Karagwe havde jeg medbragt en bog på swahili udgivet til brug i kirkens kvindegrupper. Her er fremhævet stærke kvinder fra bibelen, som kan udfordre synet på kvinder. Det er korrekt, at bibelen i nogle sammenhænge beskriver kvinder gennem traditionelle opgaver, men vi møder også modige kvinder, som går mod strømmen eller kvinder, som får særlige opgaver af Gud. I bibelen møder vi flere marginaliserede kvinder, som udviste mod og blev brugt af Gud. Det viste sig, at en tidligere finsk underviser på bibelskolen i samarbejde med kvindelige studerende fra skolen havde forfattet en lille bog på swahili om kvinder i bibelen med forklaring og læring fra disse. Bøger på de studerendes sprog er altid en god hjælp i undervisningen.

Hækling og batik
En vigtig opgave i disse fag, som jeg fik tildelt var at undervise i håndarbejde og lettere madlavning med henblik på at danne indtægter både for de enkelte sognemedhjælpere, men også for at de kunne give inspiration til de kvindegrupper som de kommer til at arbejde i blandt.

Den bedste oplevelse var at undervisningen i at hækle en poncho. På forhånd havde jeg nok været tilfreds hvis lidt over halvdelen var kommet godt i gang og måske 1 eller to virkelig fik det lært sådan, at de kunne bruge det. Jeg satte de studerende i gang og måtte så aflyse undervisning i nogle uger pga. andre opgaver. Da jeg kom tilbage, blev jeg glædelig overrasket over at se at næsten alle havde færdiggjort deres poncho med godt afrikanske farvevalg. Jo, det var noget de kunne bruge. Men stadig svært for alvor at kunne lave forretning på det, idet man på landet ikke har stor købekraft.

Min kollega Mama Lukamisa underviste i batik, hvilket ikke er så dyrt og giver et flot resultat om end det svinede en del, men tilsyneladende nemt at afvaske.

Lækkerier fra køkkenet
Med få og lokale ingredienser lykkes det at frembringe opskrifter på ingefærsmåkager, pandekager og kanelsnegle. Dog var kvinderne ikke begejstrede for betegnelsen ”snegle” om mad. Lokal marmeladeproduktion stod Mama Lukamisa for.

 

Fremtidsmuligheder for kvinder
Fremtiden for unge i Tanzania bestemmes ofte af den karakter man opnår ved afgangseksamen på Secondary School, hvilket svarer til 10 kl. eller gymnasiet. En del unge piger får slet ikke mulighed for at komme på Secondary School men må nøjes med en 7. klasses eksamen. Heldigvis kan andre muligheder åbne sig som f.eks. 2 år på en bibelskole. Et par af de studerende var noget ældre og for dem var det toårige kursus måske den mulighed, som endelig åbnede sig for dem.

Da skoleåret sluttede, samledes alle kvindelig studerende både præst, evangelist og sognemedhjælpere til brunch og hygge. Skolens bogholder fortalte om sin lange rejse med veksling mellem uddannelse og lønnede job både i kirken og udenfor kirken. Det fik mig til at tænke, at en uddannelse som sognemedhjælper kan være et trin på en rejse, hvor livserfaring og Guds velsignelse kan åbne for uventede muligheder.

Praksis
Bettina var blandt de studerende og da hun vendte hjem, viste det sig at præsten havde brug for, at hun overtog et område med en menighed, hvilket betyder at hun lige nu fungerer som evangelist. En del af undervisningen for sognemedhjælperne var samlæst med evangelisterne, hvilket gør, at hun er klædt godt på til den slags opgaver. Desuden vil jeg sige at hun var en af den slags studerende hvorom man tænkte, hvorfor er det lige at hun ikke uddannes som evangelist? Dem var der et par stykker af, og i praksis bliver de helt naturligt sat til evangelistarbejde.

Tak at I husker disse kvinder i forbøn og tanker. Gud med dem og os

Bedste hilsner Louis og Anna-Marie