Religiøse ledere på besøg hos imponeret minister

Sammen med Danmissions partnere i Tanzania, er vi lykkes med at få etableret en kommunikationsvej fra landsbyer i området ved Victoriasøen op til landets regeringskontorer. En lang rejse, hvor vi har givet stemme til udsatte mennesker.

Det imponerede ministeren for land-, bolig- og bosættelsesudvikling Ærede William Lukuvi, at religiøse ledere havde bedt om en samtale med ham på vegne af mennesker på græsrodsniveau. Normalvis taler religiøse ledere på deres egne vegne. Mødet fandt sted i begyndelsen af november i år.

Sidan 2017 har Danmission arbejdet med programmet SHAUKU, som betyder passion, lidenskab eller begejstring på swahili. Vi har beskrevet dele af arbejdet i tidligere blogs. Denne gang vil vi holde fokus på rettigheder, og hvordan de forvaltes. Hele arbejdet med lokale landsbykomitéer har foregået i en treklang mellem kirken, regeringskontorer og Danmission.

Fra græsrødder ……
32 lokale landsbykomitéer fordelt i 4 stifter har gennem de seneste 3 år løst mange konflikter i lokalområderne. Desuden har de undervist andre medborgere i love om f.eks. jordrettighed og ægteskab. Et af målene er ikke at efterlade nogle mennesker, hvis rettigheder bliver overtrådt. Naturligvis var der allerede inden disse landsbykomitéer ankom, lokale domstole (kaldet Ward Tribunal) i Tanzania, der sikrer rettergang for alle borgere. Eller gør de nu det? Mennesker i landsbyer har kunnet komme til lokale domstole og få deres sag for. Dog har arbejdet med Danmissions landsbykomitéer synliggjort det samme mønster i hele området, nemlig at hvis man har kan betale lidt penge, øges muligheden for at få sin sag for. En form for korruption. For fattige mennesker betyder det, at der er udtalt mulighed for, at deres rettigheder ikke overholdes. Sådan en oplysning er rapporteret fra landsbykomitéerne gennem lokale Shauku ansatte til koordinatoren for Shauku og Danmisison ansvarlige.

….. over LAZIFF…….
Parallelt med landsbykomitéerne er i Shauku oprettet et forum for religiøse ledere, Lake Zone Interfaith Forum (LAZIFF), som er repræsenteret ved biskopper, sheiker og traditionelle healere. Dette forum mødes jævnligt og drøfter, hvordan de sammen kan sikre et fredeligt og stabilt samfund. Her hersker en enighed om at religiøse ledere må tage ansvar og give stemme til de udsatte grupper.

Udfordringen med mulighed for korruption hos de lokale domstole blev bragt frem på et af LAZIFFs møder, hvorefter man inviterede lederne af de lokale domstole til en drøftelse tilbage i efteråret 2019. Relativt tilfældigt deltog vi på det møde. Der var enighed mellem både religiøse ledere og domstolene, at alle skal kende loven, og at fattige kan have brug for hjælp for at få deres ret. På mødet kom det frem at fristelse med korruption opstår ved at man ikke modtager betaling for transport til møder, hvorved man skal arbejde for sagens skyld. Da kan implicerede partnere ”fremme processen” ved betaling, hvilket ikke er en mulighed for fattige og udsatte. En anden udfordring er, når loven er skrevet på engelsk, som er lovsprog i Tanzania. Ikke alle forstår engelsk, ja for ældre kan det endda nogle steder knibe med at forstå swahili.

Forslaget fra LAZIFF:

  • At der er brug for en mere uvildig domstol, kendetegnede ved at udvise ansvarlighed
  • At man øger antal af byretter sådan at de lokale domstole kan blive frie til udelukkende at håndtere konflikter og ikke også skal afsige domme. Særlig i ægteskabssager kommer mange til de lokale domstole med konflikter uden ønske om en skilsmisse.
  • At der skal afsættes midler til at drive de lokale domstole bl.a. løn til lederne for at opløse motivationen til korruption
  • At stille større krav til kvalifikationer til dem som sidder i de lokale domstole, men også sammensætningen af medlemmer må overvejes.
  • At sørge for tilstrækkelige uddannelse af medlemmer af de lokale domstole og efterfølgende supervision, som igen vil øge medlemmernes ansvarlighed
  • At der er tydelig underrepræsentation af kvinder i de lokale domstole

……. Op til ministerkontoret
LAZIFF sendte en forespørgsel til ministeren for land-, bolig- og bosættelsesudvikling og de fik mulighed for på et møde 3. november i år at aflægge et besøg. Rejsen gik til Dodoma hvor ministeren har sit kontor. To repræsentanter var udvalgt til at fremlægge sagen nemlig Sheikh Haruna Kichwabuta øverste muslimske leder i Kagera Region og Bishop Dr. Abednego Keshomshahara, Northwestern Diocese (stiftet ved Bukoba) fra den lutherske kirke. Desuden deltog endnu en sheik, en samarbejdspartner fra NGO som taler kvinders sag og flere Shauku ansatte.

Som traditionen foreskriver, indlededes med tak og anerkendelse både af at få lov til at få taletid og af hinandens funktioner og arbejde. Vi hæfter os ved, at det imponerede ministeren, at religiøse ledere ikke kom for at tale deres egen sag, men talte de udsattes sag. Ligeledes blev det bemærket at forskellige religiøse ledere arbejdede samarbejder for sameksistens og fred i deres område. Ministeren gav udtryk for, at han meget gerne vil aflægge et besøg i området omkring Victoria for at møde hele LAZIFF og et udvalg af medlemmer i landsbykomitéer.

Ud over at påpege udfordringerne, som LAZIFF har set, fremlagde sheiken og biskoppen også generelle forslag til, hvordan de lokale domstole skal være sammensat og uddannes sådan, at de kan være mere funktionsdygtige og ansvarlige i fremtiden.

Vi kan være stolte over, at religiøse ledere i fællesskab vil påtage sig ansvar for at give stemme til nogle af de mest udsatte i et lokalsamfund.  Det er en flot frugt af et udviklingsarbejde, hvor Danmission sammen med kirken har mødt udfordringer, som vi har forsøgt at adressere til de ansvarlige ledere i landet. Som en af de ansatte i Shauku sagde om mødet: “Den dag nåede vi vores højeste mål”. At græsrodsarbejdet kan nå helt op til landets ledere er et meget flot resultat.

Fremtiden må vise om ministeren kommer på besøg hos LAZIFF og landsbykomitéer, som han sagde på mødet. Vi kan være stolte over, at samtalen er indledt og vi må håbe, at den får praktisk konsekvens i fremtiden.

Bedste hilsner Louis og Anna-Marie

Tidligere blog om Shauku:

https://blog.danmission.dk/aml/begejstring-og-fred-i-familier/

https://blog.danmission.dk/aml/hvor-du-vander-vil-planten-gro/

https://blog.danmission.dk/aml/workshop-i-bukoba/