Se, jeg har to stærke hænder

De fleste af os har gode og stærke hænder, som vi dagligt bruger i vores liv. Det sidste års tid har vi afholdt os fra håndtrykket. Hvordan kan vi så bruge hænderne? Læs med om kirkens hænder og om hvordan vi sammen kan række ud

Hænder kan slå og rive, de kan tage og give.

Med hænderne kan vi begejstret klappe når et medmenneske gør noget godt og på den måde give opmuntring.

Med hænderne kan vi holde om den andens hænder. Vi kan holde i hånd for at give eller for selv at få styrke.

Hænder kan bruges i arbejdet både, når det er en skovl, et tavlekridt, en gulvskrubbe eller en computer som der holdes fast i eller berøres. De fleste af os bruger hænderne for at brødføde vores familier.

Nogle hænder er store og andre mindre. Når man bemærker kvinders hænder i Tanzania, falder tanken ind at det er ret store hænder. De fleste kvinder her arbejder hårdt i deres mark, håndvask af tøj, forarbejdning af madvarer mv. Her er det afgørende at have gode hænder.

Kirkens hænder

Kirken er mere end en bygning. Den er mennesker, hvilket gør at kirken også har hænder, nemlig medlemmernes eller de kristnes hænder. Konkret i kirken i Tanzania har man i alle menigheder i Karagwe stift etableret diakonikomitéer. Dette arbejde har stået på i mange, mange år og Danmission har været med gennem udsendte og med økonomisk støtte.

Gennem kirkens diakoniafdeling undervises menighederne i at bruge deres hænder til gavn for de fattigste i deres nærmiljø. I Tanzania kender man ikke nogen offentlig velfærd til at gribe syge, ældre og enlige. Hvis ikke kirken giver en håndsrækning til disse grupper ville ingen hjælpe. Derfor kan vi være stolte over dette arbejde, som Danmission sammen med kirken gør.

Arbejdet handler om at hjælpe de mest fattige uanset tro. Den lokale Diakonikomité afgør hvem man bedst kan hjælpe også med mere end det økonomiske. Pointen er snarere at give af egen tid og resurser mere end at videregive midler fra f.eks. Danmission. Den støtte Danmission giver til Diakoni afdelingen i Karagwe stift anvendes i langt højere grad til kursus for leder af diakonikomitéerne end til at hjælpe fattige direkte. Midlerne som komitéerne har til rådighed er lokalt indsamlede midler.

To årlige indsamlinger danner grundlag

Hvert år i juli og december har stiftet to søndage med indsamlinger til diakoniarbejdet. Man afleverer brugt tøj, tæpper, sukker, sæbe og penge. De seneste år har man efter indsamlingen omregnet værdien af alle donationerne i penge og det viser sig at stiftet kan indsamle 150.000 Dkr årligt. Til sammenligning bidrager Danmisison med 60-70.000 Dkr.

Samarbejde med provster og frivillige ledere

Pastor Texavia Bete, som er leder af diakoniafdelingen og lønnes af domsognet, drøfter løbende diakoniarbejdet med stiftets 8 provster og afholder desuden kursus i de områder hvor enten diakoniarbejdet har trange kår, eller hvor der er nye menigheder, hvis kendskab til diakoniarbejdet ikke er veletableret endnu. Provsterne taler med deres præster som følger op med deres evangelister. Et smart system som sikrer god kommunikation helt ud i de yderste menigheder.

Texavia har ligeledes undervisning på Nkwenda bibelskole hvor han er med til at uddanne fremtidens evangelister i faget diakoni. Nyuddannede evangelister må bære denne vigtige opgave i kirken videre ud til de menigheder som de skal arbejde i.

Kirkens hænder kommer i brug når der skal bygges et nyt hus til en syg medborger eller til en ældre kvinde hvis hus er blevet ødelagt. Da bidrager diakonikassen med penge til taget men selv bygningen opfører de lokale menighedsmedlemmer.

Dominita Paul modtager nyt tag til sit hus fra den lokale kirkes diakonikomité, hvilket godt kan være med bidrag fra den stiftets diakoniafdeling.

Et eksempel er Mr. Lwabinyasi fra landsbyen Nyakahanga. Han havde begyndt at bygge sit hus men pga. kronisk sygdom var det ikke muligt for ham at færdiggøre huset, hvilket kirken hjalp ham med.

Det vigtigste er at få hænderne op af lommen og se os omkring hvor vi bedst kan gøre gavn. Der er helt sikkert også mulighed for dig i din hverdag.

Bedste hilsner Louis og Anna-Marie