Seminar for søndagsskolelærere

Seminar for søndagsskolelærere

I et sogn med ni menigheder var vi på seminar for nogen tid siden. Tag med og se hvordan det gik.

Teamet er parat til at køre ud til to sogne. Anatoria (projektleder), Demlon (evangelist), Peter (chauffør) , Liventius (evangelist) og Anna-Marie (missionær)

Et af elementerne i projektet er at uddanne søndagsskolelærere, sådan at alle menigheder kan tilbyde kvalificeret undervisning til børn i kirken.

Vi mødtes fra morgenen af og sammen forbereder vi seminar.

Her er Demlon ved at samle det printede materiale med clips. Her udarbejder vi selv materialet til kursisterne

Anatoria og Liventius pakker materialer fra vores kontor.

Noteshæfter og tushpenne til deltagerne, solcelle lygte, undervisningsmateriale,  tushpenne til at skrive på flipover, toiletpapir, søndagsskoleundervisnings-bøgerne mv.

Med et teamhåndtryk tager vi på seminar i to sogne. Vi deler os i to hold. Kvinderne i et  og mændene i et andet. Chaufføren er hos os.

Selfi fra bilen, hvor vi lige fik flere passagerer med undervejs.

Kirken har et fint hus med undervisnings lokaler, som også bruges til børnene i søndagsskolen

Sognets præst Dennis underviser i vigtigheden af, at vi som kirke underviser børn i kristendom i vores søndagsskoler. Et tema er at børnene er fremtidens kirke

Kursister noterer flittigt i de udleverede noteshæfter medens vi underviser i emner som børns udvikling (mit bidrag, som næsten udviklede sig til børns rettigheder) og noget om 4 personlighedstyper, både blandt elever og lærere

Her underviser en af dem, som var på kursus i januar for at kunne lære at undervise andre søndagsskolelærere. Han gjorde det rigtig godt, hans tilnavn var ”Professor”. Emnet er Gennemgang af programmet for en dag i søndagsskolen.”

Det er nu blevet aften. Her er den anden, som tidligerevar på kursus for at kunne formidle til andre søndagsskolelærere. Denne gang er emnet: Hvad er vores kald som søndagsskolelærere og hvordan forvalter vi det?

Anatoria præsenterer undervisnings-materialet, som stilles til rådighed, et sæt til hver menighed

Kursisterne inddeles i grupper, som skal fremlægge ”En dag i søndagsskolen”. Her planlægger de i grupper

 

Vi lytter på alle fremlæggelserne og lærer af hinanden og vores fejl. Evaluering er en ny disciplin, som skal læres.

Kvinderne kan også. Her er en ung kvinde som har intuitiv klasserums ledelse, og alle lytter til hende.

 

Jeg glæder mig over deres frimodighed og lyst og vilje til at påtage sig opgaven med at lave søndagsskole i den lokale kirke

Her på seminar bliver der bedt bønner, sorteret og kogt bønner og spist bønner

Den unge mand sorterer bønner inden kogning.

Kvinden forbereder kogning af søde kartofler til formiddagsteen

Her i kirkens køkken bliver bønner kogt. Det var næsten ikke til at holde ud at være derinde. Høj koncentration af røg.

Service og bestik ligger til tørre i solen. En effektiv måde at sikre at alle bakterier er forsvundet

Lige et kig i kirkens shamba(mark). Præsten lever af høsten.

To dage med seminar er slut og vi kører hjemad. Vi henter de to evangelister, som har undervist i et andet sogn, som ligger tæt på Rwanda. 

Smuk tur over bjerge og på snoede veje. Da det har regnet er der vand i dalene, må vi tage den lange vej. Solen går ned over bjerge i Rwanda og bananlunde.

Da jeg når hjem lyser månen. Det tog tre timer i bilen på bumpede veje.

Træt i krop, glad i sind, fuld af håb for kirken i Tanzania.

Bedste hilsner fra Anna-Marie

Jeg lovede at bede om forbøn for de udfordringer, som søndagsskolelærerne gav udtryk for, at de har i deres arbejde. Vil I bede med?

Vi takker for, at de undervisere, som blev uddannet i februar, nu har været i stand til at undervise andre søndagsskolelærere på de gennemførte seminarer i de 10 sogne.

Vi beder om at de udfordringer lokale søndagsskolelærere oplever, må finde en løsning, f.eks. at

  • alle søndagsskolelærer må få købt en bibel
  • at forældrene i kirken må bakke op om søndagsskolen ved at sende deres børn og sende dem penge/naturalier med til indsamlingen
  • søndagsskolelærerne fortsat må få motivation til arbejdet
  • de må møde vilje i menighederne for at etablere mulighed for indendørs undervisning af børn (særlig en udfordring i regntiden)

Bedste hilsner fra Louis og Anna-Marie