Workshop i Bukoba

Workshop i Bukoba

Fattigdomsarbejdet var på dagsordenen og partnere fra tre stifter var samlet til en fælles workshop

Danmission har igen modtaget en god bevilling fra Danida sådan at vi kan bekæmpe fattigdom i bl.a. Tanzania. Pengene skal bruges med omtanke. Sammen skal vi finde ud af, hvordan vi når længst, og vores lokale partnere i Tanzania kender de lokale behov. Der skal være klare aftaler om hvordan og hvornår man kan overføre penge, sådan at vi kan være helt trygge ved at pengene kommer de mest sårbare til gavn.

Derfor har Danmission og de tre stifter tilrettelagt og indkaldt til fælles workshop.

Allerede tidligere i 2017 var der workshops med biskopper og medarbejdere i de tre stifter, hvor Danmisssion arbejder med fattigdomsbekæmpelse. Det er Karagwe stift, Nordvest stiftet og Mwanza stift. Se billedet fra mødet hvor biskop Bagonza forklarer hvad han mener.

Igen mødtes Danmissions partnere sammen med Danmission ansatte og denne gang d. 14.-18. august 2017. Det var Louis første møde med alle partnere. Hver dag indledes med bøn, da det er en naturlig måde at begynde dagen på for vores partnere.

Formålet med denne workshop var af lave nye aftaler og få koordineret arbejdet sådan at det bliver mere ensartet. Der skal ansættes en lokal programkoordinator, og de tre stifter skal for fremtiden afrapportere til den nye lokale programkoordinator, som rapportere samlet til Danmission. De tre stifter har ikke tradition for at lave denne slags samarbejde og flere havde ikke mødt hinanden tidligere. Man har også brug for at de tre stifter skal arbejde på en mere ensrettet omkring udviklingsarbejde og forenklet måde.

Mødet afsluttes fredag hvor alle er til en samlet andagt. Se billedet

Mød en gammel ven
Anna Marie Vemmelund var et smut forbi Bukoba hotel og så ville hun da lige hilse på og høre hvordan det gik. Anna Marie har været udsendt fra Danmission (tidl. DMS) i årene 1967-2005 og har boet der siden. Hun er en resurse, som vi er mange, som har nydt og nyder stor glæde af, når vi er i Bukoba.

Møde med en svensker
Den svenske kirkes har udsendt Josephine Sundquist, som deres repræsentant til de projekter, som den svenske kirke støtter. Vi sidder også i samme forum LMC (Lutheran Mission Cooperation ) som har et årligt møde. Det var inspirerende at høre om hvordan den svenske kirke arbejder med projekter og partnere i Tanzania. Josephine havde også et samarbejde med Simon Kristensen (forgænger til Louis) så det var naturligt at bruge tid på at fortsætte samarbejdet med svenskerne. Når det så endda kunne foregå på svensk, var det endnu mere interessant, tror jeg, at Josephine synes. Louis behersker nemlig svensk.

Møde med vores kommende nabo
En dag ankom Jutta fra Tyskland. Hun er ansat på det kommende Landbrugsuniversitet KARUCO i Karagwe stift. Det åbner i oktober. Jutta skal undervise på KARUCO I de kommende 3-4 år og bo lige i nærheden af vores kommende hjem i Karagwe.

Venlig hilsen Louis og Anna-Marie