Resultaterne af diakoni-arbejdet i Karagwe Stift i 2013

For et halvt år siden skrev jeg en lille update om diakoniarbejdet i Karagwe stift. Og der er unægtelig sket meget i diakoniafdelingen det sidste både halve og hele år.

For et år siden blev de første “Siku ya Diakonia” (diakoni-dage) afholdt. Vi ville lave et forsøg, hvor de enkelte menigheder selv skulle samle hjælp ind til de fattigste i deres menighed. I første omgang var 15 menigheder blevet opfordret til at afholde en diakoni-dag den første søndag i advent, og 13 af disse afholdt med stor succes diakoni-dagen. I alt blev indsamlet tøj, sæbe, mad m.m. til en værdi af 4.764.200 shilling (ca. 17.600 kr.) i de 13 menigheder. 211 fattige fik i løbet af december og januar ekstra hjælp fra deres menighed, så juledagene måske var lidt lysere.

Som jeg beskrev i juni, så var der i halvdelen af stiftets distrikter blevet afholdt seminarer for medlemmerne af de lokale diakoni komiteer. Der mangler stadig at blive afholdt seminarer i ét af de otte distrikter, men ellers har vi været rundt i hele stiftet. Rapporterne fra de menigheder, der var på seminarer i begyndelsen af året, kommer nu med jævne mellemrum. De beskriver den voksende aktivitet i menighedernes diakoniarbejde. Præsterne, der afleverer rapporterne, bliver næsten tiljublet, når de kommer, for så håber vi, at de vil fortsætte med at opfordre deres evangelister til at skrive rapporter til diakoniafdelingen.

I alt er der kommet 202 rapporter i løbet af det sidste år. 45% af de 218 menigheder er allerede aktive gennem enten at afholde diakoni-dage eller ved at afholde møder samt besøge de fattige i deres menighed. I diakoniafdelingen er vi meget positivt overraskede over, at menighederne har været så hurtige til at etablere diakoni-komiteer og til at få diakoniarbejdet i gang.

I juli blev den anden diakoni-dag afholdt. 68 menigheder var aktive og det resulterede i, at 241 fattige fik hjælp. Og dette er ikke nogle af dem, som var blevet registreret i december. Desuden blev der indsamlet midler til en værdi af 3.775.600 tsh. (ca. 13.700 kr.). Diakoni-dagen, som blev eller bliver afholdt her i december, er der endnu ingen rapporter om, men alle 218 menigheder fik breve og skemaer til udfyldelse, så forhåbentlig er der igen mange fattige, der kan få hjælp her til jul.

I det daglige diakoniarbejde i menighederne, er der desuden blevet identificeret 124 fattige, som har fået hjælp. Dette vil sige, at der samlet i løbet af det sidste år er 576 mennesker, der har fået hjælp af deres lokale menighed. Ud over diakoni-dagene har menighederne samlet ind til at dem, der ikke kan klare sig i det daglige. 2,972,720 tsh. (ca. 10.600 kr.) blev der samlet ind til dem. Alt i alt er der derfor blevet indsamlet mad, sko, tøj, byggematerialer, sæbe, kladdehæfter m.m.m. ind til en samlet værdi af: 11.512.59 tsh., hvilket svarer til ca. 41.500 kr.

Når jeg tænker på, hvem det er, der samler ind og hjælper hvem, så har jeg svært ved med ord at udtrykke min positive forundring. Dem, der har brug for hjælp, har absolut ingenting. INGENTING. Hvis de er heldige, får de ét måltid mad om dagen, og de kan måske få vasket deres ene sæt tøj hver eller hver anden uge… for hvor skal de få sæbe fra. Dem, der hjælper disse de aller-fattigste, er dem, der heller ikke altid selv har for meget. Men de giver deres ekstra tøj væk, hvis de får nyt; de vasker den fattige gamle syge dames tøj sammen med deres eget, selvom de måske selv knap har sæbe nok…!

Selvom diakoniafdelingen nu kan beskrive, hvilken hjælp der bliver givet lokalt, og hvor mange mennesker, der får hjælp, så er der stadig et STORT behov for fortsat hjælp til de aller-fattigste. Igen og igen opfordrer vi præster og evangelister til at udfylde vores skemaer, så vi kan få flere informationer om arbejde i diakoni-komiteerne og om de enkelte mennesker, der får hjælp. Diakoniafdelingens plan for det kommende år er at afholde flere seminarer i sogne og menigheder. De menigheder, der er mest aktive, vil snart kunne begynde at få skræddersyede seminarer, så for eksempel enkerne kan blive undervist i, hvordan de bedst muligt vil kunne lære at klare sig selv.

På vegne af diakoniafdelingen og alle dem, der berøres af vores arbejde, vil jeg gerne sige en stor tak til alle jer, der har støttet vores arbejde. TAK – ASANTE SANA… I har været med til at gøre en stor forskel for mange af de aller-fattigste i Karagwe.