Fra Lucia-optog i Danmark til bedre vilkår for kvinder i Madagaskar

Fra Lucia-optog i Danmark til bedre vilkår for kvinder i Madagaskar

I denne søde juletid gør Danmissions netværk en stor og værdsat indsats for at samle ind til kvinder og deres familier her i Madagaskar.

Tak til jer, Danmissions frivillige, for at organisere bl.a. julemarkeder og Lucia-optog i flere end 50 kirker og i mange genbrugsbutikker. Alt sammen med det ønske om at styrke kvinders muligheder og forudsætninger for at klare sig i livet og tage vare på deres børn. Det er meget opmuntrende for mig at sidde her på den anden side af jorden, og vide, at vi sammen arbejder for at hjælpe familierne i Madagaskar. For behovet her er ubegribeligt stort.

I Madagaskar skaber kvinderne rammerne for et værdigt liv for børnene, og mødrenes største ønske er at kunne forsørge deres børn. Men pga. stor fattigdom er mange kvinder ikke i stand til at klare sig. En konsekvens heraf er, at 1,5 millioner børn ikke går i skole, og at hvert tredje barn udfører en form for børnearbejde. Samtidig lider 48 % af de madagaskiske børn af underernæring eller fejlernæring.

En stor årsag er, at kvinder generelt ikke har adgang til muligheder og rettigheder på lige vilkår med mænd. Fx giftes en ud af tre piger i alderen 15-19 år væk af deres forældre. Dette betyder ofte, at de dropper ud af skolen og ingen uddannelse får. Samtidig bliver mænd set på som overhoveder, og derfor har kvinder ikke lige indflydelse på beslutninger, som påvirker deres liv. Desværre er det også sådan, at to ud af tre kvinder udsættes for vold i hjemmet. En anden realitet kvinder møder er, at kvinder ifølge traditionerne ude i landområderne ikke eje ting eller arve jord eller hus efter deres mand. Det betyder, at kvinder ofte står sårbare og ude af stand til at klare sig i tilfælde af dødsfald eller skilsmisse.

Det gælder også Liansoa, som jeg har mødt. Hun oplevede det tragiske, at hendes mand døde kort før, hun skulle føde deres andet barn. Pga. fattigdom havde familien ikke råd til læge og medicin til manden. Konsekvensen blev det værste, man kan forstille sig: Ikke nok med at Liansoa mistede sin mand, så mistede hun også sit indtægtsgrundlag. I Madagaskar får nye ægtepar et lille jordlod af mandens forældre, som de kan dyrke for at forsørge sig. Kvinden har juridisk ret til at eje og arve jorden, hvis manden dør, men ofte er det traditionerne, der dikterer livsvilkårene ude i landområderne. Derfor blev Liansoa forvist fra jorden af sine svigerforældre. Nu arbejder hun som daglejer og lejer et 1-værelses lerhus.

Jeg har set Liansoas kamp for at forsørge sine børn. Det er hendes største ønske at kunne give sine børn skolegang og den sundhed. Men hun har svære odds imod sig. Derfor er jeg så taknemmelig for, at vi sammen i Danmission er med til at styrke Liansoas mulighed for at klare sig i livet.

Midlerne fra Årets Lucia Indsamling går nemlig til at hjælper kvinder som Liansoa ved at etablere selvhjælpsgrupper, hvor kvinderne kan mødes for at lære nyt, dele liv og få styrket deres selvværd. I grupperne bliver kvinderne oplyst om deres rettigheder, og sammen kan de støtte hinanden i at finde løsninger.  Helt konkret lærer kvinderne, at de har ret til at arve og eje jord og til et liv uden overgreb. Samtidig lærer de også, hvordan de kan få hjælp, hvis deres rettigheder krænkes. Det er med til at gøre kvinder til stærke aktører, som kan tage vare på deres liv.

I selvhjælpsgruppen sparer kvinderne også sammen penge op hver uge, hvorfra de kan tage lån til at starte indkomstgenererende aktiviteter. Mange af kvinderne drømmer om at starte små husdyrhold med høns og grise, hvilket vil kunne give dem æg og indkomst. De drømmer også om at kunne købe mere såsæd, så de kan få flere afgrøder. I gruppen lægger de også penge til side til krisesituationer, såsom sygdom eller dødsfald. Så har de en pulje, som kan hjælpe dem med at klare at dække udgifterne.

Selvhjælpsgrupperne er bare en af måderne, hvorpå kvinders muligheder i livet forbedres. Du kan følge min og min mand Runes blog her fra Madagaskar og læse mere om, hvordan vi takket være jeres opbakning og forbøn hjemme i Danmark kan være med til at gøre en forskel for familierne i Madagaskar. En stor tak fra os til alle de frivillige i Danmission, fordi I har givet af jeres tid og kræfter for at støtte den lokale kirkes arbejde i Madagaskar med både fattigdomsbekæmpelse, kirkeudvikling og dialog.

Glædelig jul og godt nytår til jer alle her fra Madagaskar

Du kan læse mere om Årets Lucia Indsamling her: danmission.dk/lucia/

Tak for din støtte!