Menighedsleder, daglejer og rickshaw-chauffør

Menighedsleder, daglejer og rickshaw-chauffør

I dette nyhedsbrev vil vi fortælle om en menighedsleder ved navn Komol Roy og om kristendomslejre for 6. 10. klasse; om brobygning og om hvordan man praktisk støtter. Allermest vil vi imidlertid gerne sige tak for din trofaste støtte. TAK!

Kære støtter af MenighedsUdviklingsProgrammet (LCDP) i Bangladesh Lutherske Kirke (BLC)

Det er svært i Danmark at forestille sig hvordan livet ser ud for en menighedsleder, som ikke får løn, men har et stort ansvar.

Den vigtigste opgave for MenighedsUdviklingsProgrammet er at uddanne menighedsledere. På mit sidste ophold fortalte Komol Roy, som er menighedsleder i Kamarkorikadam, hvordan han forsørger sin familie, som foruden ham selv består af kone og to store piger, som er under uddannelse. Den ene har en kronisk sygdom, som kræver dyr behandling. Han er daglejer og rickshaw-chauffør. Når der er arbejde i landsbyen eller i omegnen, går han på markarbejde, men i de perioder, hvor der ikke er, tager han til Dhaka for at tjene penge som rickshaw chauffør. Han bor under kummerlige forhold dernede for at spare penge. Hver morgen skal han leje en rickshaw og så ud at bruge benene. Men han kan ikke finde rundt i Dhaka. Så han fortalte mig, hvad han siger til kunderne: ”Jeg er en fattig mand fra det nordlige Bangladesh. Jeg kender ikke gaderne i Dhaka. Men hvis De (han taler underdanigt) viser vej, skal De få det lidt billigere”. På den måde kan han køre rundt med folk, men til sidst aner han ikke hvor han er, så hvordan finder han tilbage til udgangspunktet? ”Der er ingen som vil hjælpe mig”, siger han, ”jeg er rickshaw-mand, jeg bør jo kende gaderne, men jeg har en udvej. Med hånden på styret (så ingen løber med rickshawen), køber jeg en kop te ved en te-bod ved vejsiden. Når jeg så er blevet kunde, vil temanden godt fortælle mig hvilken vej jeg skal køre for at finde tilbage.” Det er farligt at være i Dhaka, men han kan hurtigere tjene nogle penge end oppe i landet.

 

Komol foran kirken med folk fra menighed. Lederen af LCDP, Profulla Roy er på besøg.

Bruger sine muligheder

Komol er ivrig efter at sprede evangeliet. Han har tidligere fortalt mig hvordan han lagde Bibelen i bagagebæreren og cyklede ud til de nærliggende landsbyer. Det var inden han kunne læse ordentligt. Men så meget kunne han, at han kunne slå op på Johs 3,16 og bede den han ville prædike for, om at læse hvad der stod. Når han havde hørt oplæsningen, bad han manden forklare, hvad han havde læst. ”Jeg blev dum i folks øjne, men de hørte evangeliet endda med deres egen mund”.

Kristendomslejre samler de store skoleelever fra alle menigheder i BLC

Lige nu (i skolernes ramadanferie) er der fuld gang i kristendomslejrene. Der bliver arrangeret 4 lejre inden udgangen af juni. Den første er gennemført 17.-21. maj. Den anden vil blive 9.-13. Juni i Saraswatipur. Det er en stor ting for eleverne i 6.-10. klasse at komme sammen med andre kristne unge på lejr. Situationen er, at det kun er ca. ½ procent af befolkningen i Bangladesh, som er kristne. Til sammenligning er der 9 % hinduer og ca. 90 % muslimer. Det siger sig selv at mange kristne unge oplever at være den eneste kristne i klassen eller på hele skolen. Det er ikke vores indtryk, at det volder problemer at være kristen, men det er klart, at de kan føle sig alene og anderledes. Enhver skoleelev har krav på undervisning i sin egen religion efter de officielle skolebøger, men når der er så få kristne bliver de ofte sat sammen med hinduerne.

På kristendomslejrene undervises der i de officielle bøger fra skolevæsenet opdelt i klasser. Derudover  undervises der også i katekismen (Bogen: ”Dette er min tro”), og der lægges vægt på ”discipel-oplæring, sang og musik og åndeligt fællesskab.

Eleverne i 10. klasse bliver konfirmeret i slutningen af lejren. Vi har ikke supergode billeder, men dem vi har er autentiske. Mobiltelefon-billeder fra kristendomslejren i Nilphamar:

 

Banner for konfirmantionslejr

Banner som fortæller hvad der foregår. Et banner er meget vigtigt i den bengalske tradition. Det sætter rammen og hjælper at holde fokus.

 

52 veloplagte elever (samt ledere) på holdet i Nilphamari.

 

Profulla Roy i gang med at konfirmere elever fra 10. Klasse.

 

Menighedstræner Narayon Roy i gang med at undervise 14 elever fra 8. Klasse. Hvert klassetrin undervises hver for sig.

 

MenighedsUdviklingsProgrammet bygger bro

1000 deltagere i 2017

I slutningen af 2017 kom der repræsentanter med i MenighedsUdviklingsProgrammets (LCDPs) bestyrelse fra begge de to synoder, som hver især igennem mange år har gjort krav på at være den rette. Det har betydet, at der ikke lægges hindringer i vejen for deltagelse i LCDPs arrangementer fra disse to fraktioner. Der var allerede i 2017, en opblødning hvilket gjorde, at der totalt var omkring 1000 deltagere (inkl. nogle gengangere) på LCDPs arrangementer (ud over det der foregik på menighedsplanet). Det totale tal i 2018 formodes at blive større – hvis altså den gode udvikling fortsætter. Det er der god grund til at bede om.

Økonomi:

De store udgift i MenighedsUdviklingsProgrammet er de 14 sponsorships (løn) til menighedstrænerne, kurser for forskellige kategorier af ledere og materialer mv. som koster ca. kr. 250.000 årligt. Dette beløb garanteres af Danmission, hvis der minimum indgår kr. 150.000 mærket til projekt 1002. Ud over disse basisudgifter kommer udgifterne til kristendomslejrene, teologi, konferencer m.v. I alt er der yderligere brug for ca. 100.000 kr.

Sådan kan du støtte.

MenighedsUdviklingsProgrammet kan støttes ved at sende en gave til Danmission, mærket ”Projekt 1002”, på giro nr. 6000398 eller bank: reg. nr. 4190 konto nr. 6000398. Gaven er fradragsberettiget, hvis CPR nummer oplyses.

Tak for din støtte!

Vi har haft en lille tilbagegang i indtægter. Vi håber, det kun er forbigående. Det er meget glædeligt, at det lader sig gøre at lave åbenlyst kirkearbejde i Bangladesh. Det er en mulighed vi ikke må forspilde. Derfor håber vi du fortsat vil være med til at støtte.

Info om programmet

Nærværende nyhedsbrev kan tilsendes pr. mail eller almindeligt postbrev. Der er også mulighed for at blive medlem af en lukket FB-gruppe, hvor der er billeder og videoer til rådighed (Navn: Menigheds  Udviklings Program I BD). Henvendelse om begge dele kan ske til Jens Fischer-Nielsen mobil tlf. 2371 4109 e-mail jensfischernielsen@hotmail.com