Bedeliste for 2020

Bedeliste for 2020

Den årlige bedeliste indeholder bl.a. bedeemner, bekskrivelser af projekter og oversigt over Danmissions udsendte i Asien, Afrika og Mellemøsten.

 

Her kan du downloade Danmissions årlige bedeliste som et samlet dokument – Bedeliste-2020-Danmission

 

Mandag

Tanzania

 • Teologisk uddannelse af præster og evangelister
 • Kapacitetsopbygning af frivillige og ansatte i kirken
 • Håndhævelse af rettigheder for kvinder, børn og børn med albinisme gennem landsbykomitéer og fortalervirksomhed
 • Dialog i teori og praksis gennem det interreligiøse center ZANZIC på Zanzibar
 • Kvindeprojektet Upendo med bl.a. sy-skole på Zanzibar

 

Anna-Marie og Louis
Tilknyttet den lutherske kirke i Tanzania i Karagwe

Kirsten og Peter
Nyakato bibelskole, Mwanza

Maria Hastrup
Upendo og ZANZIC, Zanzibar

 

 

Tirsdag

Myanmar

Landet der er præget af interne og religiøse konflikter

 • Træning af religiøse ledere og andre i redskaber til at skabe fredelig sameksistens i det konfliktramte lokalsamfund
 • Dialog mellem kristne, buddhister, muslimer og hinduer og imellem kristne kirkeretninger
 • Hjælp til flygtninge i delstaten Kachin
 • Kirkeudvikling – herunder undervisning af præster og lægfolk i kontekstuel teologi, så kirken bliver vedkommende og relevant i sin lokale kultur.

 

Peter Herum
landerepræsentant for Myanmar, Bangladesh, Cambodja, Pakistan og Indien

 

 

Onsdag

Pakistan

 • At den lokale kirke må hjælpe Pakistans Kirke med at være kirke for udsatte kristne. Støtte til fysisk og psykisk handicappede børn og unge
 • Støtte til teologisk efter- og videreuddannelse.

Bangladesh

 • Udvikling af lokale me-nigheder gennem støtte til ”menighedstrænere ” og kurser for menigheds-ledere, søndagsskolelæ-rere m.fl. og støtte til teologisk uddannelse

Madagaskar

 • At der må blive uddannet præster og lægfolk til de hastigt voksende kirker.
 • De lokale kirkers diakoni og landsbyudvikling.

 

For landekredsenes vedvarende og betydningsfulde arbejde i Bangladesh, Pakistan og Madagaskar

 

 

Torsdag

REGIONALT I MELLEMØSTEN

 • Lokale initiativer for fred og samarbejde mellem religiøse og kulturelle grupperinger
 • Unge lærer om dialog og om, hvordan man gennemfører initiativer på tværs af religiøse og kulturelle skel
 • Traumehealing for irakiske præster, der er belastet af mange års krig og konflikt.

Jordan

 • Jordanske religi-onslærere i dialog, og i hvordan islam kan forenes med menneskerettigheder.

Egypten

 • Lokal udvikling og forbedring af leveforhold for fattige egyptere
 • Dialog, konflikthåndtering og fredsopbygning gennem religiøse ledere

 

 

Fredag

Mellemøsten – Syrien og Libanon

Libanon

 • Religionsdialog blandt religiøse ledere
 • Organisering og dialog-træning af frivillige, som arbejder for fred

Syrien

 • Fredsskabelse og forsoning gennem dialog blandt meningsdannere og religiøse/civile ledere
 • Centre, hvor krigsramte børn får psykologisk og social hjælp
 • Teologisk undervisning til lægfolk for at styrke kirkerne
 • Støtte til Den Kristne Dal – f.eks. hjemmehjælp til forladte ældre

 

Line S. Ramsdal og de ansatte på regionskontoret

 

 

Lørdag

Cambodja

 • Støtte til lokalt netværk, som kæmper mod ulovlig skovhugst. Kortlægning og indsamling af beviser
 • Efteruddannelse af præster med fokus på teologi, religions-dialog og familierådgivning
 • Bed for efteruddannelsen af præster og de studerende, der går på uddannelsen.
 • For projektet ”It’s Our Forest Too”, som kæmper mod ulovlig skovhugst.

 

Danmark

 • At flere frivillige får glæde af fællesskabet i Danmissions genbrugsbutikker
 • Stiftsbestyrelserne og hovedbestyrelsens arbejde og Danmissions ansatte i Danmark

 

 

Søndag

 • For de lande Danmission tidligere har været til stede i og det åndelige fællesskab vi deler med de herboende kristne
 • For tidligere missionærer og deres familier
 • Tak for Danmissions arbejde igennem 200 år og for fremtiden

 

 

Tak for jeres forbøn

Må Gud vejlede os i vores fælles sag om at bekæmpe fattigdommen, skabe fred og forsoning gennem dialog og være med til at udvikle menigheder til gavn for den globale kirke