Forårets forbønsbrev 2020

Forårets forbønsbrev 2020

Tak om I vil bede for den globale kirkes sammenhold og samarbejde, vores udsendte i udlandet og vores frivillige i Danmark – særligt i en tid i global krisetilstand, hvor COVID-19 gør, at vi er nødsaget til at være sammen hver for sig.

Vi takker for, at alle vores udsendte har det godt og at arbejdet går godt i de regioner, hvor de er til stede, trods denne uvisse og forvirrende tid med virusudbruddet. Vi takker for alle de mange frivillige i Danmark, som står sammen om at udøve næstekærlighed i alle dets mange former. Vi takker for alle jer, der hjælper os i bøn med at udføre arbejdet. Tak for jeres forbøn.

Vi bringer her hilsner fra vores udsendte og uddrag fra deres seneste brev på www.danmission.dk/blog

 

Fra Tanzania, Karagwe

Corona i Tanzania:
Vask hænder. Både foran kirker og supermarkeder.
Vi giver ikke hånd og rører ikke ved hinanden.
Alle skoler, gymnasier og videregående uddannelser lukkede i torsdags.
Nogle hoteller lukker for servering med mindre at man bor der.
Undgå nødvendige rejser lokalt og regionalt.
Undgå fodboldkampe
Undgå store forsamlinger

Mange siger hvis…..
Få siger når.. .

Vi lever et liv på afstand af DK og ser måske tingene anderledes herfra.
Vi forstår, at Coronavirus er alvorlig, og man ikke kan vide hvor slemt det kan blive, hvilket gør at det er nødvendigt med indgribende forebyggelse og megen oplysning. Det er svært at sige det i mod, da man har sikker sine gode grunde.

Lige nu bor vi i Tanzania, hvor dødeligheden er voldsomt større end i Danmark. Her lever mennesker med mulighed for at dø af sygdomme, som ikke kan reddes på hospitalet pga. mangel på viden eller fordi man ikke kan betale.

Man kan læse om lande syd for Sahara, hvor børn under 5 år dør i tusindvis hver dag…. ja HVER DAG. Dem hører vi kun lidt om. De fik ikke engang et liv. Hvis vi hører om dem så er det deres slægtninge som flygter over Middelhavet i en båd. Hvert liv er vigtigt. Uanset hudfarve og sprog. Der er relationer, som kommer i sorg, når en af deres kære dør. Vi ved ikke om livet her i Tanzania med stor dødelighed er med til at skabe Guds tro. Måske kan man lære af det i Danmark. At lægge sin frygt for fremtiden og ens egen dødelighed i Guds hånd.

Tak for jeres forbøn for arbejdet i Tanzania. Vi takker og beder for evangelister, præster og at kirken i Tanzania, fortsat spiller en vigtig rolle i landet. Vi beder om omsorg for alle vi møder på vores vej og Guds nærvær for alle i en tid med uvished og frygt for fremtiden med virusudbruddet optager os alle. Immanuel – Gud med os,

Venlig hilsen Louis og Anna-Marie

 

Fra Tanzania, Nyakato Bibelskole i Mwanza

Nu går konfirmanderne på universitetet
Der er skete meget på Nyakato Bibelskole. Skolen oplever fremgang og giver præster en god uddannelse. Men hvorfor skal præster have en akademisk uddannelse? Ikke fordi akademikere pr definition er bedre kristne end dem der ikke har gået på universitet, men med en dybere og bredere uddannelse sikrer vi at den kommende præstegeneration har styr på teologi og kan stille noget op mod den udbredte agitatoriske og falske forkyndelse man møder mange steder.

Der er vækst i skolen, men det er dog stadig sådan at hvis Danmission og FELM (den finske mission) træder tilbage, dør skolen. Det ville være som at plante et træ, se at det har taget sig og så glemme at vande. Nogle skal plante, andre skal vande, siger Paulus, men det er Gud der giver væksten.

Selvfølgelig, ingen undtagen Gud kan skabe liv
Men vi kan ødelægge liv ved ikke at passe på det der er sat i værk. Vores ”mini-universitet” er stadig meget skrøbeligt, men skal nok få rodfæste. Danmission skal give det tiden til at slå rod. Vi skal støtte en yderst kompetent og dygtig leder, så det hun står for, ikke falder sammen. Falder det er det ikke hendes skyld. Men det er hende, der vil stå med aben for at det ikke gik. Og så vil det nok hedde sig at det var fordi hun var en kvinde.

Bed for arbejdet, for skolen, for skolelederen Mimii, for stiftet, for de studerende. Bed om velsignelse at det store arbejde må lykkes og bære frugt.

Kærlig hilsen Kirsten og Peter Buch
PS. på det nye diplomahold er der 50% kvinder.

 

Fra Zanzibar

Coronavirus er langsomt ved at gøre sit indtog på Zanzibar også. For dialogcentret ZANZIC betyder det, at de studerende fra diplomstudiet er sendt hjem og skal studere hjemmefra. Bed for, at de må have den nødvendige motivation til at blive ved med at dygtiggøre sig.

Upendos syskole er også lukket for eleverne og butikken, der normalt tjener penge på turisters indkøb af flot syet tøj, er mennesketom. Det betyder, at Upendo går glip af en stor indtjening. På Zanzibar er der ikke som Danmark hjælpepakker til at støtte små forretninger og i værste tilfælde kan Upendo blive nødt til at fyre nogle af de ansatte. Bed for at Upendo finder gode løsninger i den svære tid.

Bed for Zanzibars sundhedsvæsen og -personale, der kan stå i en meget svær situation meget snart. Bed for at Upendo og ZANZICs personale – Farijila, Beatrice, Paul, Philip, Rebecca og Lilian – finder kræfterne til at træffe de nødvendige og rigtige beslutning og ikke bliver mismodige, men beholder håbet. Tak for, at vi i disse dage oplever et stærkt partnerskab, sammenhold og fællesskab i Kristus.

Mange hilsner Maria N. Hastrup

 

Fra Mellemøsten, Libanon, Irak, Egypten og Syrien
Vi viderebringer her en hilsen fra vores partner i Mellemøsten – Mellemøstens Kirkelige Råd:

Corona-epidemien pålægges os isolation og gør os til gidsler for frygt for smitte og død. Dog opfordrer Herren os til at se “hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone. ”(Hebræerne 12, 2). Herren går med os og trækker os mod ham, kilden til vores styrke og mod. Dette er en m ulighed for forsoning, støtte og solidaritet; en mulighed for at hjælpe de trængendede syge og fordrevne, en mulighed for at se menneskets sammenhold i sin guddommelige dybde, og at være spørgende, idet vi forsøger at genopdage betydningen af ​​vores eksistens i lyset af ægte åndelige og menneskelige værdier.

Venlig hilsen MECC
Teksten er en løs oversættelse fra The Middle East Council of Churches. Læs hele brevet her:

MECC Communique

 

Fra Danmark

I skrivende stund føles det som om Danmark er sat på pause. Skolerne og studiestederne er midlertidigt lukket, ansatte må arbejde hjemme og sygehusvæsnet arbejder på højtryk. COVID-19 har for alvor ramt Danmark. Det har også store betydninger for Danmission.

Tak om I vil bede for alle de frivillige i genbrugsbutikkerne, som har været nødt til at holde midlertidigt lukket, rundt omkring i landet.

Tak om I vil bede for alle de ansatte på sekretariatet, som – ligesom mange andre – er nødt til at arbejde hjemmefra. Bed både for dem og for de arbejdsopgaver, der ligger foran dem, særligt dem, som har sværere ved at blive udført grundet isolationen.

Tak om I vil bede for visdom til, hvordan vi bedst håndterer krisen og kommer godt ud på den anden side.

Tak om I vil bede for udsyn til at se og hjælpe verdens fattigste, som igen bliver ramt. Når vi i Danmark er bange for at vores sygehusvæsen bliver lagt ned, hvad sker der så ikke i flygtningelejre i Myanmar, i fattige kirker i Tanzania, fattige familier i Cambodja, slidte hospitaler i Syrien?

Midt i denne krisetid, så finder vi trøst i skriftstedet:

”Frygt ikke, jeg hjælper dig. For jeg er Herren din Gud, der griber din højre hånd og siger til dig: Frygt ikke, Jeg hjælper dig” Esajas’ bog 41, 13.

Det samme skriftsted, som blev sendt med i sidste forbønsbrev, opleves nu endnu mere presserende at stå fast på. Selvom krisen har ramt verden, så er Guds større end krisen, og han er med os. Derfor behøver vi ikke frygte.

Tak at vi sammen kan gøre nytte for mange – om end vi kan løfte lette eller større opgaver. Vi beder for at Gud må velsigne Danmissions arbejde og være til støtte for de udsendte og deres lokale kolleger.

Må Gud vejlede os i vores fælles sag om at bekæmpe fattigdommen, skabe fred og forsoning gennem dialog og være med til at udvikle menigheder og forskellige aktiviteter til gavn for den globale kirke.

Med venlig hilsen Sekretariatet

 Tak for jeres forbøn

 

Med ønske om en glædelig påske til jer alle
Anna-Marie Lauestein har skrevet en refleksion over Påsken, som I kan læse her:https://blog.danmission.dk/inspiration/praedikeninspiration-paasken-som-et-spejl/