FORBØNSBREV APRIL-MAJ 2018

FORBØNSBREV APRIL-MAJ 2018

Fra Cambodja v. Anne Mette Jürgensen 

To af Danmissions partnere er kommet i regeringens søgelys fordi deres aktiviteter bliver tolket som “opildning til revolution”. Bed for at disse organisationer, som arbejder for fattige risbønders rettigheder og skovbeskyttelse, ikke må blive udsat for repressalier eller direkte forbudt.
 
I år har det tredje hold af cambodjanske globale fortællere været i Danmark, og der er nu en god gruppe på tolv unge. Bed for at de må fastholde deres tilknytning til Danmission, og bruge deres personlige erfaringer og ressourcer til gavn for deres kirke og lokalsamfund.

Fra Mødestedet V. Thyra Smith

Tak for mange dejlige besøg og hilsener! Hvor er det dejligt, at mange i Danmission er aktive omkring flygtninge og flygtninge! Tak for alle, som åbner deres hjem og kirker for at modtage nye mennesker. Tak for de mange gode historier fra genbrugsbutikkerne, hvor der også er plads til forskellighed.

Tak for de mange, som dagligt besøger Mødestedet. Tak, at Mødestedet har mulighed for at skabe rum, så mennesker fra forskellige religiøse og kulturelle traditioner kan mødes. Tak, at vi har mulighed for at tale om det, som betyder noget for os: menneskeværd, tro og værdier.

Vi beder for alle de kommende arrangementer og højtider!

Vi beder for de hjemløse i Danmark!

Vi beder for dem, som ikke kan finde ind på arbejdsmarkedet!

Vi beder for dem, som ikke har nok til det daglige brød.

Vi beder for Ramadan måned (muslimernes fastemåned), som begynder midt i maj. Lad fasten blive en god tid for samvær og refleksioner om tro og meningen med livet!

Vi takker for det store Danmissions fællesskab, som vi er med i ud over hele verden.

Vi beder om kræfter og evner til at møde de mennesker, som kommer på Mødestedet. Vi beder om løsningsmodeller og muligheder for de udfordringer, vi står i.

Tak for forbøn, omsorg og støtte til Mødestedet.  Tak for dygtige frivillige og medarbejdere.

 

Fra Tanzania v. Anna-Marie Lauenstein og Louis Møllerfors

Vi takker dig for regnen, som vander vort land, Tanzania. Det er den store regntid, og på godt og ondt åbner himlens sluser sig. Naturen er grøn, og man har udsigt til en god høst senere på året.

Vi takker for to gode seminarer for kvinder og mænd fra kirkerne i to provstier i Karagwe. De har lært om hvordan man opstarter og videreudvikler henholdsvis mande- og kvindegrupper. De mænd og kvinder, som har været på seminar, skal nu hjem og videregive til lokale ledere i de emner de selv har lært om. Det kan være emner som hvad lærer vi om mænd/kvinders opgaver og roller fra Bibelen, hvordan håndterer vi de konflikter vi oplever i familier, lokalsamfund og kirken, hvordan håndterer vi udvikling med mobil, TV og internet, hvordan etablerer vi små virksomheder til gavn for egen familie og for kirken og meget andet. 90% af de mænd og 80% af de kvinder, som var inviteret mødte op. Vi beder om, at Gud må velsigne disse mænd og kvinder.

Vi beder for de søndagsskolelærere, som blev uddannet i februar til at undervise lokale søndagsskolelærer. De skal nu for alvor i gang i de kommende uger. Vi beder for de lokale seminarer, som skal gennemføres i de 10 sogne. Hvert sogn har 5 menigheder og planen er at der er 2-4 søndagsskolelærere i alle menigheder.

I den kommende tid søger Danmission nye udsendte til arbejde i Zanzibar med interfaith og dialogarbejde. Vi beder om, at Gud må lede denne ansøgningsproces efter Hans vilje.

 

 

Fra Tanzania v. Peter og Kirsten Buch

Vi takker Gud for regnen, som dette år er kommet i stor mængde i modsætning til sidste år, hvor vi næsten ingen regn fik. Men de store mængder vand i vores ”klippe/bjerg-by” har nogle utilsigtede konsekvenser. Fra beboelser uden kloakering føres snavset vand lige ned i Victoriasøen, hvorfra det kommunale vand uden anden rensning end fysisk filter, leveres til drikkevand og vask. Vi koger altid vandet eller køber drikkevand, og synes selv vi passer meget på med grøntsager. Alligevel har vi ikke undgået de bakterielle sygdomme, UTI, salmonella (typhoid) og amebia. som spredes via det snavsede vand. Både lærere og studerende har lidt under disse sygdomme.  Peter har været syg næsten en hel måned med UTI ad flere omgange og endda malaria. Bed om helbredelse og beskyttelse mod disse sygdomme, som kan kureres med medicin, men som tærer på kræfterne til at undervise og lære.

I begyndelsen af maj skal alle studerende og lærere på evangelisationstur til Geita og omliggende landsbyer. Det er en fast tradition hvert år at praktisere det, som er lært. Vi er inviteret med i år, som en helt naturlig ting. Vi er jo blandt skolens lærere. Den medinddragelse er vi taknemmelige for. Vores skoleleder Stefano Ling’wa glæder sig også til at komme ud blandt mennesker, i stedet for at passe sit kontor. Vores arbejde med at bruge musik og drama som forkyndelsesredskaber skal nu prøves af. Bed om Guds velsignelse og hjælp til denne mission – også at vi må kunne swahili nok til at bruges i denne tjeneste.

PS – se billeder på bloggen
https://pastorbuch.blogspot.com/2018/04/the-passion-of-christ.html
og
https://blog.danmission.dk/buch/sukuma-opera/

 

Fra Mellemøsten v. Maria Lindhardt

Vi takker for at vi fik en god og velbesøgt åbning af vores nye regionale kontor, med deltagelse af Danmissions partnere og venner.

Vi takker for denne mulighed for at styrke vores fredsarbejde i Mellemøsten og beder for velsignelse af kontoret og vores nye lokale medarbejdere Eliana, Elie og Jinane.

Vi takker for at Line Ramsdal har sagt ja til at udsendes til Beirut, hvor hun skal overtage stillingen som regional repræsentant fra Maria Lindhardt.

Vi beder om velsignelse af Lines arbejde og ophold i Libanon og beder til, at hun får nogen lykkelige år i Beirut.

Vi takker for at vores nye fredsarbejde i Syrien, Libanon og Irak nu for alvor er blevet sat i gang og aktiviteter påbegyndt.

Vi beder for at de næste tre års indsats vil bringe håb, glæde og brobygning mellem mennesker i regionen.

Vi beder om fred i Syrien og beskyttelse af Syriens civile befolkning som allerede har lidt så meget.

Vi takker for de utrolig mange bidrag der er sendt til Danmissions arbejde i Syrien, hver en øre og hver en bøn gør en forskel.