Forbønsbrev april

Forbønsbrev april

Fra Tanzania v. Anna-Marie Lauenstein og Louis Møllerfors  

I januar 2019 fejrede vi 40 års-jubilæum som stift her i Karagwe. Vi takker for alle de missionærer, som har gået forud og for den støtte DMS/Danmission vedvarende har givet til kirkens udvikling i stiftet. Vi kan glæde os over, at stiftet stadig vokser med 30 nye menigheder i de sidste 5 år, hvilket svarer til en ny menighed hver anden måned. Tak for den velsignelse og vækst.

Vi takker Gud for de mange besøg, vi har haft fra Danmark i de forløbne måneder, og at gæsterne med glæde må dele deres oplevelser fra besøget, sådan at andre bliver motiveret til at deltage i fællesskabet om Danmissions arbejde i den globale kirke.

Vi takker for et godt landerepræsentantmøde i Danmark i marts, hvor mange ting blev drøftet, og hvor alle landerepræsentanter kom sikkert frem og tilbage.

I disse uger besøger vi sogne for at høre, hvordan arbejdet går med søndagsskole, kvinde- og mandegrupper og indsamlingen. Det er spændende at få en fornemmelse af, hvordan 1½ års undervisning bliver omsat. Mange steder er antal af børn i søndagsskole steget og ligeledes størrelsen af indsamlinger og aktiviteterne i kvinde- og endda mandegrupper. Andre steder ser vi udfordringer f.eks. i nye menigheder, eller steder hvor der kan være svag ledelse (menighedsrådet, evangelisten eller præsten). Vi takker for den gode udvikling, og beder for ledere og de stærke frivillige, som ofte holder gang i den positive udvikling

Vi beder om regn til landet. Mange har sået bønner i deres shambaer, og hvis man skal kunne høste nødvendigt til familien og til at sælge er der hårdt brug for regn. Det er den store regntid, og det regner for sjældent.

Vi beder for påsken, som er en stor højtid i kirken i Tanzania, dels pga. de mange gudstjenester, men også fordi det er en stor indsamlingstid. Kirken har hårdt brug for økonomisk støtte, og mange, især kaffebønder, har endnu ikke fået deres betaling for den kaffe, som de afleverede sidste sensommer/efterår.

Fra Zanzibar v. Maria Hastrup  

I marts havde vi på Zanzibar besøg af 19 frivillige og ansatte fra Danmission. Tak for en god uge sammen, med oplevelser og indsigt i arbejdet på Zanzibar. Bed for, at arbejdet med at sprede den viden og den glæde, de har fået med sig, rundt om i Danmark til foredrag, går godt.

Den 30. marts afleverer de første afgangselever på diplomuddannelse på Zanzibar deres afgangsopgaver. Bed for, at deres sidste eksamener går godt, og at de efterfølgende vil få gode jobs, hvor de kan hjælpe organisationer, moskéer, kirker og andre religiøse institutioner til at arbejde med interreligiøs dialog.

På Zanzibar har vi travlt med at arrangere løbet, ZanziHalf, der afholdes den 29. juni. Upendo starter i april en løbeklub, hvor kristne og muslimske kvinder sammen vil kunne løbetræne frem mod løbet. Bed for, at alt det praktiske falder på plads. Tak for, at kvinderne med støtte fra Danmission får en mulighed for et sundere liv og for at møde andre kvinder med en anden religion i et godt fællesskab. Bed for, at mange kvinder vil deltage i træningen og finde glæde i det at løbe.

 

Fra Tanzania v. Kirsten og Peter Buch

Bed for Abel
Abel startede sammen med tre andre i den spæde opstart af Diplom-undervisning, altså den laveste universitetsgrad vi har i Tanzania. Han er godt begavet, meget musisk og med et blødt sind. Han er i klemme nu, fordi han ikke kunne komme overens med den præst, der havde ham i praktik. Vi mener, at præsten dækker over et par fejl i sin egen måde at håndtere en studerende på i internship (pastoralseminarie, der er visse krav, der skal opfyldes for at modtage en studerende) ved at overføre skylden til Abel. Bed for, at Abel må finde en vej, og at hans rige evner må kunne bruges inden for kirken. At han ender med at blive landmand vil ikke være godt hverken for jorden (han er ikke ’landmand af fødsel’), eller for de evner Gud har givet ham. Han er en engageret studerende og dybt tænkende kristen.

 

Bed for Mimii

Vi har fået en ny skoleleder – ny og ny, hun begyndte i oktober, men hun blev ordineret til sit arbejde i marts dette år (se FB, https://www.facebook.com/kirsten.buch.37). Vi er meget glade for hende. Vi var også glade for Lingh’wa, der havde et stort hjerte for mission og særlig for mission for sin egen stamme, Sukumastammen. Lingh’wa tager en master i missiologi i Nairobi.
Mimii gør det fantastisk godt, hun har et vindende væsen, inddrager alle i alt, der giver mening, men vi frygter, hun arbejder for meget. Bed for, at hun ikke overanstrenger sig i arbejdet. At være mand på en lederpost som leder for denne skole, kræver mange arbejdstimer og godt overblik. At være kvinde på samme post, kræver yderligere en vedvarende bevisførelse for, at hun kan gøre det mindst lige så godt som en mand. Dette ”mindst lige så godt” kan være en hård arbejdsgiver.

 

Bed for os

Vores datter, der er under en længerevarende medicinsk behandling og som bor i London, har det ikke let, da sygdom og arbejde sjældent harmonerer særlig godt. Vi er glade for vores arbejde, nyder at være her, men sygdom hos ens barn trækker i en anden retning. Bed om Guds nåde over vores liv og gerning, at vi kan få lov til at fastholde fokus på mission, ved at vores datter kommer godt igennem hendes sygdom og behandling.

 

Bed for den lutherske kirke

Vi er i en Facebook gruppe for lutherske kristne i Afrika (African Lutherans For Mission). Dér skriver Dixon, som er lærer og missionær som vi, men fra Nigeria og udsendt af Global Lutheran Outreach, at den lutherske kirke har meget at give. Og han har ret. Der findes meget forkyndelse, der enten har en svag bibelsk basis eller slet ikke har bibelsk basis. Det er ikke en indlysende sandhed, at det er Jesus, der er vores frelser, og ikke gode gerninger (som pengegaver til præsten og hans kirke). Vi håber, at lutheråret har ført til at de svage lutherske menigheder i Nordeuropa igen får fokus på ”Jesus alene”. Dette fokus må få lutherske kirker, som den danske folkekirke, til at blive bevidst om, at hvis vi stopper vor mission, svigter vi mennesker, der åndeligt føres på vildspor. Mission er ikke nødhjælp til nødlidende, fattige og hungrige, medmindre du forstår det åndeligt. Nødlidende åndeligt, søgende mennesker er der mange af. En stædig luthersk påpegen af: Troen alene. Nåden alene. Ordet alene. Altså ”Jesus alene” er i højeste grad nødvendig mission både i Danmark og her i Tanzania. Bed for missionen.

 

Fra Mellemøsten v. Line Stange Ramsdal 

I begyndelsen af april havde Danmissions kontor i Beirut besøg af Danmissions Formand, Biskop Peter Fischer-Møller samt konstitueret Generalsekretær, Mogens Kjær. De var i Libanon for at lære mere om Danmission arbejde med kirkeudvikling og interreligiøs dialog, og de besøgte mange af Danmissions partnere samt overhoveder for de religiøse institutioner i Libanon.

Vi takker for, at deres tur var vellykket og at samtaler med både venner, partnere og kirker var frugtbare.

Vi takker for, at Danmission har dygtige og værdifulde partnere i Mellemøsten, som vier deres liv til at opbygge fredelige samfund i en del af verden, som ofte er præget af konflikt.

Vi takker for, at vi gennem åben dialog og tillid kan mødes i samtaler om tro, religion og fred sammen med mennesker i Mellemøsten.

Vi beder for, at Danmissions arbejde kan blomstre, så vi kan være med til at støtte partnere og kirkesamfund i Mellemøsten.

Vi beder for, de kristne og kirkerne i Mellemøsten og for at de gennem økumenisk arbejde kan finde styrke til at fortsætte med at være kirker i Mellemøsten.

Vi beder for, at Mellemøsten kan forblive en del af verden, hvor mange religioner lever fredeligt sammen side om side, og hvor forskellighed og rummelighed kan blomstre.