Forbønsbrev august 2019

Forbønsbrev august 2019

Fra Mellemøsten v. Line Stange Ramsdal

Sommeren er over os i Mellemøsten. For nogle betyder det ferie og afslapning og for andre betyder det at varmen giver nye udfordringer i hverdagen. I Syrien er der enorm mangel på vand, elektricitet, benzin og andre fornødenheder. I den Græsk-ortodokse kirke i Den Kristne Dal har de derfor travlt med at sørge for at især ældre mennesker har de ting, de skal bruge. En gruppe af frivillige fra kirken besøger de ældre i landsbyerne og medbringer mad, vand og godt selskab. Især det sidste er vigtigt for de ældre, hvis familier ofte er flygtet ud af landet og derfor ikke kan passe på dem mere. Vi beder for arbejdet gennem kirken i Syrien og for alle de syrere som i denne tid kæmper for at overleve den hårde sommer i et land, som stadig er præget af krig og konflikt.

 

Fra Zanzibar v. Maria Hastrup

Den 20. august lander Johannes, Annika, Klara og Kennet på Zanzibar. Som Danmissions globale fortællere skal de i en måned opleve livet som kristen på Zanzibar og lære mere om Danmissions arbejde. Det gør de sammen med fire tanzaniske globale fortællere, som senere kommer til Danmark og er med til Konfirmand Aktion i 2020. Alle på Zanzibar glæder sig meget til at tage imod de fire globale fortællere og mon ikke, de også glæder sig, bare en smule. Bed for, at de fire danske unge vil få et godt ophold på Zanzibar og at samarbejdet med de tanzaniske unge bliver godt.

Sasia kommer også til Zanzibar den 20. august. Hun skal være provstivolontør og derfor bo på Zanzibar i tre måneder. Her skal hun blandt andet hjælpe til i kirkens børnehave og være en del af hverdagen på Upendo. Bed for Sasias ophold, at hun må opleve glæde ved livet på Zanzibar og komme hjem med gode oplevelser.

Tak for, at unge mennesker viser interesse i at opleve Danmissions arbejde med dialog, fattigdomsbekæmpelse og kirkeudvikling på Zanzibar. Og tak for, at mange her på Zanzibar bakker op om besøgene, så vi sammen skaber de bedst mulige rammer for de unges oplevelser.

Fire unge studerende fra ZANZIC er netop begyndt i praktik i organisationer rundt om i Tanzania. Her skal de dele deres viden fra deres studie og få praktisk erfaring med arbejdet med interreligiøs dialog. Bed for Alex, som er hos Christian Council of Churches i Dodoma, for Hidaya, som er hos Norwegian Church Aid i Dar es Salaam, for Eliaman, som er i det lutherske stift i Moshi og for Peter som er hos Tanzania Episcopal Conference i Dar es Salaam. Tak for muligheden for, at de får afprøvet deres viden og får praktisk erfaring fra en arbejdsplads.

 

Fra Tanzania v. Anna-Marie Lauenstein, Louis Møllerfors, Kirsten og Peter Buch

Vi takker for missionsugen i stiftet øst for Victoriasøen ELVD (East Lake of Victoria Diocese) i juni, hvor de åbnede en ny kirke og en ny menighed blev dannet. 50 mennesker blev ved den lejlighed døbt. Vi vil bede om at menigheden må blive stærk. Senere støtter Danmission bibeloplæring af disse nye kristne.

Vi takker for kursus for lærere og studerende fra fire bibelskoler omkring Victoriasøen, hvilket var støttet af Danmission. Der var deltagere fra Nkwenda bibelskole, Ruhija bibelskole, Nyakato bibelskole og Kiabakiri bibelskole. Den sidste er støttet af Dansk Luthersk Mission. Alle skoler bidrog med tre lærere og tre studerende. Hver af lærerne underviste de andre, for på den måde at give hinanden ny viden og nye undervisningsmetoder. Det var fint at opleve, at alle lærere har sine metoder, og at man udmærket ved, at det ikke rækker med et foredrag, som man ofte ser i kirken i Tanzania.

Vi beder om mange nye studerende på bibelskolerne og også for at de studerende både har lyst til at læse og lære og har hjerte for Guds rige.

På Nyakato bibelskole gør Mimii, skolens forstander, et vældigt fint arbejde, men har samtidig nogle hårde år foran sig hvor skolen skal konsolideres. Hun skal lede en skole der pt har for få elever, finde lærere som kan udfylde opgaverne som akademiske undervisere og få skolen til at skille sig ud fra de øvrige skoler, så den appellerer til nye studerende. Hun er et eksempel på, at kvinder i kirken kan få vigtige lederstillinger, bed for, at det må lykkes for hende, og at hendes kræfter må slå til.

Tanzania er ramt af det man for år siden kaldte ”Herlighedsteologi” i Skandinavien. Det går ud på, at hvis du giver penge til ”Guds Rige”, i dette tilfælde præsten, vil du velsignes og rigdomme vil strømme til dig. Hvis det ikke sker, skal du tro mere . . . . og gerne give mere. Disse forkyndere taler meget om Jesus, men har sat evangeliet på hovedet, så frelse ikke er befrielse fra synd og død, men løfte om store rigdomme. Den lutherske kirke står som bolværk mod denne falske lære, men skal beskyttes gennem forbøn for ikke selv at blive revet med af pengemagtens sødme.

Biskop Gulle er en god mand med en stor vision for sit eget folk, sukumafolket. Bed om at hans vision om Jesu komme til sukumaerne må blive en realitet. Biskoppen ønsker at benytte sukuma-kulturen som evangeliets ”prædikestol”, hvorfor han tilskynder skolen til at undervise i brug af kulturen i formidlingen af evangeliet.

Vi både takker og beder for genbesøget for tre kvinder fra TZ, Anatoria fra Kirkeudviklingsprogrammet i Karagwe, Lilian overlæge på Ndolage, Nordvest stiftet og Adriah kasserer i Mwanza stift. Det er lykkes at få pas og visa til alle og de er i Danmark i tre uger fra slutningen af august måned. De deltager i Danmissions repræsentantskabsmøde og vil besøge nogle af dem, som besøgte Tanzania i februar 2019.

Bed for Tanzanias regering og præsident. Han kæmper for at opbygge landets infrastrukturer og kæmper mod korruption og magtmisbrug – bed om at det må lykkes, og at han ikke selv må falde for fristelsen til at misbruge den position han har.

I september ankommer fire provstivolontører til Tanzania. To skal arbejde på Nyakato bibelskole og tage del i kirkens aktiviteter med børn og unge i Mwanza området. De to andre skal bo og arbejde på Igabiro Landbrugsskole tæt ved Bukoba. Vi beder for deres tre måneder i Tanzania og for dem, som de skal følges med i den periode.

Vi takker for ferien, for hvilen og for nye kræfter til den næste tid. Tak for vores familier og for den omsorg vi får fra dem. Vi beder om, at de og vi fortsat må kunne leve med det afsavn, at vi ikke er fysisk til stede.

 Foto: Anna-Marie Lauenstein, dåb af nye kristne i ny kirke.