FORBØNSBREV Julen 2018

FORBØNSBREV Julen 2018

Kære alle sammen  

Vi har gjort dette forbønsbrev til en særlig juleudgave.

Tak for jeres bønner for Danmissions arbejde gennem året. Vi ved, at det virker.

Fra Danmission ønsker vi jer en glædelig jul og en stor tak for året, der er gået med et vers fra Grundtvigs og Ingemanns samle: Julen har englelyd: 

Julen har englelyd,
vi med fryd
os barnlig på Gud Fader
forlader;
vi var i nød så længe,
dog hørte han vor bøn,
han ved, hvortil vi trænge,
vor frelser blev Guds Søn;
thi vil vi alle sjunge
med hjerte og med tunge
et: Ære være Gud
for sit julebud!

Endnu engang glædelig jul og et velsignet nytår ønskes I alle

Venlig hilsen

Jørgen Skov Sørensen

Generalsekretær 

 

Fra Mødestedet V. Thyra Smith  

Tak for julens budskab om lys i mørket: Fred til mennesker med Guds velbehag!

Vi takker for julens dejlige fester på Mødestedet. Tak til kirker for støtte til at holde julefester og for mulighed for at give gaver.

Tak for en flot lysgudstjeneste i Domkirken i København for og med flygtninge og asylansøgere. Vi beder for de mange unge og børn, som er i klemme og ikke kan finde et sted, som vil modtage dem.

Tak for fællesskabet på Mødestedet! Tak for gensidig læring! Tak for forbøn og omsorg for alle, som kommer på Mødestedet!

Vi beder for dagligdagen på Mødestedet. Vi takker for alle de mange besøgende, som er med til at skabe det tværkulturelle fællesskab!

Vi beder for Mødestedets gæster. Desværre er Danmission i en økonomisk trængt situation, og Mødestedet lukker ned til sommer. Vi er meget bekymrede for de mennesker, som kommer her. Hvor finder vi et sted, hvor de kan gå hen. Vi beder for Elna og Grethe, som i foråret skal afvikle Mødestedet i Valdemarsgade. Vi håber, at der kan findes andre muligheder på Vesterbro. Vi har desværre mange ulykkelige mennesker, som er meget kede af Danmissions beslutning om at nedlægge Mødestedet.

Vi beder for de mange etniske minoriteter, som knokler med at lære det danske sprog. Vi beder om, at de må finde vej ind i det danske samfund. Vi takker for dem, som har bestået deres danskprøver og for Miriam fra Afghanistan, som med de frivilliges hjælp har bestået SOSU-uddannelsen.

Vi takker for vores læringsdag om onsdagen, hvor vi sætter fokus på dialog, samtaler og at være en del af det danske samfund.

Vi beder for vores rådgivningsarbejde.

Vi beder for de mange, som ikke kan klare et job på grund af sygdom m.m. Vi beder for de hjemløse etniske minoriteter, som mangler bolig og for dem, som må bo på gaden eller på sofaer hos venner.

Vi beder om at tonen i den danske debat må forbedres. Vi beder om, at mennesker må se hinanden som medmennesker. Vi beder om, at den politiske ledelse må se positivt på kvoteflygtninge og de mennesker, som har fået opholdstilladelse.

Vi beder for vores muslimske venner, som søger fællesskab med Gud. Vi beder om, at Mødestedet må formidle gode samtaler og lytte til, hvad modparten siger.

Tusind tak til alle som tænker på Mødestedet både med forbøn og økonomisk støtte. Vi beder om ekstra forbøn i det nye år, hvor Mødestedets gæster bliver ”hjemløse”.

Tak for fællesskab i Danmission og for den store støtte Mødestedets arbejde får både lokalt og rundt i hele landet.

 

Fra Tanzania v. Anna-Marie Lauenstein og Louis Møllerfors  

Vi takker Gud for 70 års samarbejde med Nordvest stiftet ved Bukoba i Tanzania. Stiftet er i dag selvstændigt og forholdsvis stærke selvom de er kirke i et land, som stadig har udfordringer. Vi takker for fejringen af dette samarbejde, hvor tidligere og nuværende missionærer deltog. Vi takker for dem, som rejste ud og fik en afgørende betydning. Tak til Gud for hans kald og for at virke gennem mennesker.

Vi beder for de 7 præster som blev ordineret denne dag, hvor vi holdt 70-års jubilæum. Må de blive til gavn, og må deres kald være ligesom det kald, missionærer fra DK i sin tid gik på.

I Karagwe stift har vi gennemført midtvejsevaluering for programmet for menighedsudvikling i to provstier. Præster, evangelister, søndagsskolelærere og ledere af kvinde- og mandegrupper har udfyldt spørgeskemaer. Vi takker for at det lykkes at få svar fra næsten alle. Vi takker for at vi nu har 36 kvindegrupper og 16 mandegrupper. Ligeledes er antallet af søndagsskolelærere øget betydeligt og vi har tilbud om søndagsskole i alle sogne. Antallet af børn, som går i søndagsskole er steget betydeligt. Vi takker Gud for denne udvikling.

Vi takker Gud for at godt møde for alle Danmissions missionærer i Tanzania og Madagaskar. Vi var samlet i Mwanza hos Peter og Kirsten Buch og havde nogle opmuntrende dage, hvor vi drøftede relevante problematikker og udfordringer.

Vi beder for julen, og om at budskabet om fred må nå alle hjerter. Ligeledes, at folk vil give deres gaver til kirken som tak for Guds gave til os. Der er hårdt brug for penge i stifterne.

Biskop Bagonza fra Karagwe stift mistede sin kone i slutningen af oktober. Han og de tre børn Vision, Mission og Prince (kun 9 år) har stadig brug for vores forbøn.

 

Fra Zanzibar v. Maria Hastrup  

I december blev 85 kvinder – kristne og muslimer – færdig med deres uddannelse på Upendo sysskolen. Bed for, at de finder god brug for deres uddannelse, og at de må finde godt arbejde, der kan forsøge dem og deres familie fremadrettet.

Den 9.-12. december hos Øst- og Kyststiftet, som Zanzibar er en del af, generalforsamling. Her blev sendt en varm tak til Danmission med tak for støtten, og biskoppen talte om det vigtige arbejde med interreligiøs dialog på Zanzibar.

Tak for et godt møde med vigtige drøftelser. Bed for stiftets mange ansatte – præster, evangelister, kirkerarbejdere og ansatte på hovedkontoret, og for, at de må finde visdom og støtte i deres daglige arbejde også fremover.

December står på midtvejseksaminer for ZANZICs studerende. Bed for, at de studerende læser godt op til prøverne og alle består.

Den 2. januar tager Imma, Fredy, Fatna og Ahadi som globale fortællere fra Zanzibar til Danmark. Bed for deres rejse og ophold i Danmark. Bed for, at deres fortællinger om livet som ung kristen på Zanzibar vil røre konfirmander og andre, de møder under deres ophold. Tak for, at disse fire sammen med de fire danske piger får denne fantastiske mulighed for at fortælle danskere om international mission og kristendom.

 

Fra Mellemøsten v. Line Stange Ramsdal 

Vi takker for året som er gået, som for Danmissions arbejde i Mellemøsten har budt på mange nye og spændende opgaver, projekter og partnerskaber.

Vi takker for at vi har fået mulighed for at åbne et regionskontor i Beirut, som allerede summer med liv og som hjælper Danmission til at være endnu tættere på vores lokale partnere og på vores projekter i Mellemøsten.

Vi takker for, at vi i år har fået mulighed for at fokusere på at opbygge vores arbejde i Irak, både i form af støtte til irakiske præster, som går igennem en svær tid i disse år samt igennem et stort EU-finansieret projekt med fokus på bl.a. at uddanne unge universitetsstuderende i fredsstudier.

Vi takker for at vores arbejde med dialog og fredsskabelse bringer mennesker sammen på tværs af religioner, kulturer og sociale skel. Dette arbejde er fortsat nødvendigt i Mellemøsten, som desværre er påvirket af konflikt, ulighed og mistro imellem mennesker. Vi takker for, at vi har mulighed for at støtte op om de positive kræfter – lige fra unge aktivister til religiøse ledere – og støtte dem i at skabe positive forandringer.

Samtidig beder vi for mere fred og tolerance i Mellemøsten. Vi beder især for befolkningerne i Syrien og Irak, som i disse år går igennem ufattelige prøvelser. Vi beder for, at deres lande og befolkninger kan finde ro, stabilitet og kræfter til at opbygge solide samfund baseret på tillid og respekt.

Vi beder også for Yemen, hvis befolkning lider under krig, sult og håbløshed.

Vi beder for kirken og de kristne i Mellemøsten, som er under pres og kan føle sig marginaliserede. Styrk dem i deres samarbejde på tværs af kirkesamfund og giv dem mulighed for at gå i dialog med andre religioner.

Lad julefreden sænke sig over Mellemøsten!

Fra Cambodja ved Ernst og Anne Mette Jürgensen 

Tak for, de fire unge engagerede volontører fra Danmark har undervist i engelsk i tre måneder. Udover at undervise, deltog de i lokale kirkers aktiviteter og blev både en inspiration og opmuntring for de menigheder de boede hos. I Preah Sdach tog de bl.a. initiativ til at starte et lille bibliotek i kirkens lokaler.

Tak for, at der i det forløbne år er det kirkelige efteruddannelsesprogram vokset, og flere hundrede præster og kirkelige medarbejdere har været på kursus i kristent familieliv, sjælesorg eller religionsdialog. Alt sammen emner der ikke bliver undervist i på de traditionelle bibelskoler.

Tak for, at Danmission har indgået en aftale med religionsministeriet, om at to Danmission partnere, Peace Bridges Organisation og Alliance for Conflict Transformation, skal undervise ministeriets medarbejdere i konflikthåndtering, dialog og fredsskabelse.