Forbønsbrev maj-juni

Forbønsbrev maj-juni

Fra Tanzania v. Kirsten og Peter Buch 

Bed for Nyakato Bible colleges nye forstander.

Changamoto – udfordringer; det taler man ofte om i kirken. Der er mange udfordringer for kirken, men måske vil vi sige at der er specielt mange udfordringer for vores skoleleder. Hun er en kvinde, den første på posten og skal slås med vanetankgang og traditioner om hvad kvinder kan og ikke kan. Det er ofte svært for hende at skaffe lydhørhed omkring hvad hun arbejder med over for øvrige ledere i kirken (dog ikke vores biskop, der bakker hende op). Der er store økonomiske “udfordringer” for skolen, siden de foregående ledere har brugt kommende års hensættelser til at dække udgifter på et manglende budget, og der er udfordringer med at skaffe elever nok til at dække udgifterne ved at have lærere og andet personale ansat. Men hun tager det hele som udfordringer, der skal overvindes. Bed for hende, for at hendes kræfter må slå til og for at hun må have overblik og træffe de bedste beslutninger.

Nye elever til skolen

Som nævnt ovenfor er en af udfordringerne for skolen nye elever. Vi har en god skole, men mangler elever. Elever der betaler! Fx er eleverne fra business skolen indrulleret uden at de har betalt endnu, elever fra Bukoba betalte et ½ år for sent og stiftet selv har svært ved at skaffe penge til deres egne studerende. Hvis der kommer 15-20 nye elever om året skulle skolens fremtid være sikret. Men bed også for at de elever der kommer er engagerede kristne, der vil tjene Jesus og kirken.

ASWA

Også i år er der Aswa, en forkortelse af ”biskoppen med prædikanter!”, hvor kirken henvender sig til de mange sukumaer (stammefolket omkring Mwanza), der ikke er kristne. Stiftet udvælger et område, der står svagt og sender så præster og evangelister, inklusive biskoppen selv og hans kone for at gå på husbesøg og invitere til Guds Riget. Om eftermiddagen inviteres til stormøde med prædiken, forbøn og korsang. De, der tager imod, bliver døbt og derefter sender stiftet et antal præster og evangelister ud for at oplære de døbte (et projekt Danmission støtter). Danmission har sidste år støttet opbygningen af en sukuma danse og dramagruppe, der præsenterede Jesus og evangeliet for sukumaerne gennem oprindelige traditionelle udtryksformer. Det hold kommer ikke i år, vi (Danmission havde ingen poolfunds i år) har ikke formået at stable det på benene, men næste år håber vi, at der kan etableres en fast tradition, der gør at Nyakato bibelskole hvert år sender en evangeliseringsgruppe til ASWA.

Fællesskabet mellem skolerne i Lake-zone

Louis og Anna-Marie er til træning i at blive bedre lærere – ikke fordi de behøver det, men fordi Danmission støtter et projekt, hvor lærere fra de højere undervisnings institutioner i Lake-zone arbejder sammen om at forbedre undervisningen og blive bedre til at undervise. Det er et godt fællesskab om et godt formål. Bed for gode frugter af dette arbejde.

Abel må komme tilbage til skolen

En af vores elever fra første hold kom i konflikt med den præst han arbejdede med under sit ”pastoralseminarie” – bed for, at han får lov til at komme tilbage til skolen/kirken. Han er en dygtig, intelligent og troende kristen med stor musisk baggrund. En gave for enhver kirke.

Bed for velsignelse af vores sidste år ifølge kontrakten

Vores kontrakt afslutter juni 2020. Hvad skal vi så? Vi ved det ikke. Også dette er en ”udfordring” for skolen, da særlig græskundervisningen hænger på Kirsten, og der er ikke udsigt til at der kommer lærer-kapacitet til dette fagområde før i 2023. Hvad Mimii stiller op i den mellemliggende periode er et stort spørgsmål.

 

Vi vil takke for

Kirken i mission

En god biskop og ledelse

Gensynet med vores første studerende

Vi ikke har været syge siden jul 😊

 

 

Fra Tanzania v. Anna-Marie Lauenstein og Louis Møllerfors  

Vi takker for den regn som kom i april og maj. Vi beder om en god høst, når den tid kommer.

I maj 2019 fejrede vi 30 års-jubilæum for stiftet øst for Victoriasøen ELVD (East Lake of Victoria Diocese) ved at deltage i en gudstjeneste. Danmission har arbejdet sammen med stiftet siden 2011 om uddannelse af præster og evangelister, blandt andet på Nyakato bibelskole. Vi kan takke Gud for den velsignelse stiftet oplever ved vækst og fornyelse. De har fortsat brug for forbøn for de nye kirker og for stiftets ledelse.

Vi takker for påsken med gudstjenester og mange dåb. Et af de provstier hvor Danmission støtter uddannelse af frivillige blandt andet med henblik på at forbedre indsamlingerne, havde lavet den markant største indsamling i påskedagene. Vi kan takke for klar frugt af arbejdet.

Vi takker for vores kollega Agedhos store arbejde gennem 3½ år på Madagaskar. Desværre stopper Agedho i slutningen af juni. Vi beder for hendes fremtid efter Danmission.

Der er god grund til at takke for de 130 søndagsskolelærere som næsten hver søndag afholder søndagsskole i 65 menigheder i Ihembe og Bweranyange. Det er en stor velsignelse at være sammen med dem, og de har brug for, at vi bærer med i forbøn. Må de fortsat få mod og lyst til arbejdet.

I Shauku programmet, som arbejder med rettigheder for den enkelte og løsning, når disse rettigheder krænkes. Vi har oprettet 31 landsbykomitéer og 20 børneklubber. Vi er på vej med 52 mere. Vi beder for disse gruppers etablering og for deres fortsatte arbejde. Landsbykomitéer består af folk fra forskellig tro, som alle har samme sigte, nemlig at skabe bedre vilkår for den enkeltes liv.

Fra Zanzibar v. Maria N. Hastrup

På Zanzibar er maj præget af Ramadan, og dens afslutning fejres med Eid i juni. Vores muslimske studerende og partnere har alle holdt Ramadan og således fastet, men har stadig taget aktivt del i det fælles arbejde for fred på Zanzibar. Bed for, at de må få en god fejring af Eid og tak for deres indsats og villighed til at samarbejde med os kristne.

Og i maj kom regnen endelig til Zanzibar, efter at have været ventet længe. Den kom for sent og med meget kraftige regnskyl og dage med heldagsregn. Det har gavnet de fattige bønders marker. Vi takker for regnen, der giver grønne marker og mad til familier på Zanzibar.

Den 29. juni afholder vi Zanzi Half, hvor både elever og ansatte fra Upendo skal være med til at løbe i Stone Towns gader. Det er en stor begivenhed, der har krævet meget planlægning af nogle flittige frivillige. Tak for de frivilliges arbejde, og bed for, at løbet bliver en succes, hvor mennesker oplever, at de kan løbe sammen – uanset køn og religion.

Tak for, at arbejdet på Zanzibar går godt, og at jeg er faldet godt til på Zanzibar. Bed for de ansatte, studerende og frivillige på Upendo og ZANZIC, og for den vigtige interreligiøse dialog, der er med til at skabe fred på Zanzibar.

 

Fra Mellemøsten v. Line Stange Ramsdal

I denne tid fejrer vores muslimske venner Ramadan og vi beder for en fredelig fastetid, hvor der bliver tid til at fokusere på det åndelige frem for det materielle. Mange kristne bliver inviteret med til festlighederne, når fasten bliver brudt hver aften, og vi beder for at denne tid derfor kan være med til at skabe mere dialog og forståelse mellem mennesker af forskellig tro.

Vi beder for de kristne i Mellemøsten, som nogle steder er under pres. Vi beder for at Danmissions arbejde kan være med til at skabe dialog mellem kristne og muslimer, så der fortsat kan være plads til de kristne i regionen. Vi takker for at Danmission fortsat har mulighed for at støtte dette arbejde gennem lokale kirker og trosbaserede org