Forbønsbrev marts 2016

Forbønsbrev marts 2016

Kære allesammen

Da jeg var barn, lovede min farmor, at jeg kunne regne med, at hun bad for mig hver dag. Det gav en god fornemmelse at vide, at mit navn hver dag blev nævnt i bøn. Sådan har Danmissions udsendte også den forvisning at der i hele landet bliver bedt for deres arbejde. I denne måned vil jeg også opfordre til, at I beder for Danmissions nye generalsekretær, Jørgen Skov Sørensen, som begynder sit arbejde. Må Gud give ham inspiration, støtte og styrke til arbejdet!

Med venlig hilsen

Birgitte N. Warming,

Teamleder for netværk, Danmission

 

Fra Mødestedet v.Thyra Smidt

Mødestedet har haft den glæde, at fire af Mødestedets gæster lige har fået dansk statsborgerskab. Vi er taknemmelige på deres vegne.

Som noget nyt har Mødestedet hver torsdag eftermiddag et lille indslag: Sproghjørnet. Her tages begreber og ord fra dagligdagen op. Det danske sprog er svært for de mange ældre indvandrere, som ikke fik lært dansk, da de kom til Danmark. Med alderen glemmes en del af det danske sprog, da mange ikke bruger deres dansk, når de er uden for arbejdsmarkedet.

Vi beder for de flygtninge og indvandrere, der kæmper med at få hverdagen til at fungere. Mange er økonomisk trængte og forstår ikke helt, hvordan det danske samfund fungerer.  I år skal Københavns Kommune(KK) modtage 335 nye flygtninge, og KK har inviteret bl.a. Mødestedet til en konference om, hvordan organisationer og ”dagligstuer” kan bruges til at byde nye flygtninge velkomne.

Vi beder for de mange, som finder vej til Mødestedet, både de som kommer for første gang, og de som er daglige gæster. Vi beder også om, at Mødestedets fællesskaber må være åbne til at modtage alle.

Vi oplever stramninger overalt. Vi har forskellige sager i øjeblikket, hvor folk har problemer med at forlænge deres opholdstilladelser, når de har mistet deres job, ikke har forstået de tilsendte breve, eller når de er blevet udnyttet af andre. Bed om at vi må være med til at rådgive korrekt.

Vi beder for dagligdagen på Mødestedet. Vi takker for medarbejdere og de mange frivillige, som lægger et stort værdifuldt arbejde på Mødestedet. Vi beder om kræfter til arbejdet. Fra begyndelsen af februar startede en ny socialrådgiver praktikant, Ayoub Dededdaim, og Monika Lind startede som praktikant fra 3K uddannelsen på Frederiksberg. Mødestedet har også lige fået en ny studentermedhjælper, Tobias Løndorf Rosenkrands. De er alle godt i gang. Vi beder for Mødestedets faste medarbejdere og frivillige, og vi beder for praktikanter og studentermedhjælpere.

Hver torsdag har vi højskoleaften med forskellige programmer. I slutningen af marts skal vi fejre påske bl.a. ved en påskegudstjeneste.  En gang om måneden er der gudstjeneste, og vi er glade for at kunne dele disse aftner med mange af Mødestedets muslimske venner.  Vi beder for påskeaktiviteterne, og vi beder om , at Guds forsonende kærlighed må blive en del af manges hverdag.

Vi beder for de mange mennesker på flugt – ikke mindst børn og uledsagede unge. Vi beder om, at de, som kommer til Danmark, må finde danske venner, som vil støtte dem. Vi beder for Danmissions mange frivillige, at de må se muligheder for de nye flygtninge, som kommer til Danmark. Vi beder om at FRYGT ikke må få lov til at råde.

Tak for forbøn, omsorg og støtte til Mødestedet.  Tak for fællesskabet, som rækker langt både i og uden for Danmark.

 

Fra Cambodja v. Anne Mette og Ernst Jürgensen

Tak om I vil bede for at de lokale skovfolk og aktivister i Prey Lang må have styrke og mod til at fortsætte den daglige kamp for deres skov – også når de ikke bliver opmuntret af besøgende og journalister.

Bed for at flere kirker og kristne i Cambodja må få øjnene op for skovudryddelsen, og tage deres ansvar og forvaltning af Guds skaberværk på sig. Der er brug for alle gode kræfter!

 

Fra Zanzibar v. Lotte og Nik Bredholt

Vi beder for befolkningen på Zanzibar, som står over for et valg den 20. marts, der er stor uenighed om. Vi beder for at den politiske situation kan løses igennem dialog og ved brug af fredelige metoder.

 

Fra Bangladesh v. Christa og Peter Herum

Tak for at turen til Myanmar i januar for Danmissions formand og hans hustru gik godt og at de havde en udbytterig og tryg rundtur i landet.

Bed for at SUPOTH må få en ny dygtig og stærk bestyrelse, når der er generalforsamling i nær fremtid.

Bed for at Kvindernes kampdag den 8/3 må give fornyet opmærksomhed på nødvendigheden af at forbedre kvinders vilkår, f.eks. i Bangladesh som har den største andel af barne-brude i verden!

Tak for at sikkerhedssituationen i Bangladesh er ved at falde til ro, og at vi i større grad kan begynde at bevæge os frit rundt igen i Dhaka og resten af Bangladesh. Bed til at situationen fortsat må bedres til tryghed for alle: udlændinge, kristne, hinduer og andre minoriteter i Bangladesh.

 

Fra Tanzania v. Mette og Simon Kristensen

Bed for positivt svar på projektansøgning fra Nkoaranga Palliative Care Team om istandsættelse af bedre faciliteter for vores services.

Bed for et godt ophold i Danmark i marts. Det bliver travlt med mødearbejde og regionsledermøde. Bed om energi, overskud og godt helbred til det.

Bed for muligheder for ELCTs sundhedsarbejde især på hovedkontoret til at finde nye midler og veje mod en bæredygtig fremtid.

Tak for muligheden for at lave små film om vores palliative arbejde, bed om et godt resultat, der kan hjælpe i vores oplysningsarbejde.

Tak for fornyet sygeplejeregistrering til Mette.

Tak for spændende og kontakter og udfordringer i Mettes arbejde.

Tak for en festlig ordinationsgudstjeneste i Mwanza d. 14/2, hvor 14 blev ordineret til præstetjeneste i Stiftet Øst for Victoriasøen. Bed om Guds udrustning af dem til deres gerning.

Bed for pastor Elias Lugaganya, der fra årsskiftet er ny forstander på Nyakato Bible College i Mwanza, som er bibel- og præsteskole i Stiftet Øst for Victoriasøen. Bed om Guds udrustning af ham til denne lederpost.

Bed for den Gassisk Lutherske Kirke (FLM), som i år har stort valgår, hvor der er valg til ledelserne i alle kirkens 23 synoder (stifter) i første halvår samt til den nationale topledelse i september. Bed om Guds nærvær i det hele – at alle valghandlingerne må forløbe godt og resultere i ledere, der kan være en velsignelse for kirken og landet.