FORBØNSBREV MARTS 2018

FORBØNSBREV MARTS 2018

 

Fra Mødestedet V. Thyra Smith

I disse dage kæmper kulden med forårssolen. Vi ved, at forårssolen vil blive stærkere og til sidst får bugt med kulden.

Vi føler, at der er en kamp mellem straf og forståelse i mange af de udtalelser, som lyder om flygtninge og indvandrere. Mange har en mening uden at have talt med en flygtning. Vi beder for de mange indvandrere og flygtninge, som har måttet forlade deres hjemlande. Vi beder for Danmissions dialogarbejde, så mennesker må mødes og tale sammen.

Vi beder for de hjemløse, og vi takker for de ekstra sovepladser, som er kommet under kuldeperioden. De hjemløse kvinder, som kommer på Mødestedet, har også fået dispensation, så de ikke skal ud på gaden i dagtimerne. Normalt må de ikke være på sovestederne i dagtimerne.

En ung mand kommer om morgenen, før Mødestedet lukker op. Han får varm te og brød. Han har været i fængsel, men der går en måned, før han kan få økonomisk hjælp. Derfor har han ingen mad og ikke penge til et værelse. Vi beder for dem, som ikke har et netværk at støtte sig til.

Vi beder for alle de kommende arrangementer! Vi takker for de kommende besøg i marts fra både Himmerland og Viborg Stift. Tak, at der er så mange i Danmissions bagland, som tager sig at nye borgere i deres byer.

Vi beder for Mødestedets månedlige gudstjeneste. I slutningen af marts skal vi fejre påske på Mødestedet, så temaet ved denne gudstjeneste er påske!

Vi takker for alle som kommer på Mødestedet, og beder om at vi må have et godt fællesskab og være nærværende.

Vi takker for det store Danmissions fællesskab, som vi er med i både i Danmark ud over hele verden.

Tak for forbøn, omsorg og støtte til Mødestedet. Tak for gode medarbejdere og frivillige.

 

Fra Tanzania v. Anna-Marie Lauenstein og Louis Møllerfors

Vi takker for besøg af kollegaer og tidligere missionærer i henved en uge i de tre stifter. Vi besøgte nogle af biskopperne, generalsekretærer og ledere af forskellige projekter og programmer. De fortalte om deres opgaver og udfordringer og sammen drøftede vi, hvordan Danmission på bedste vis kan bidrage her i området. Vi takker for, at vi blev forskånet for uheld. Vi beder for det fortsatte samarbejde, at det må bære frugt og blive til glæde.

Vi takker for et netop afholdt seminar for stifters ledere, kasserere og projektmedarbejdere på et nyt udviklingsprojekt Shauku, hvilket er finansieret af Danida. Kurset havde til formål at lægge fælles planer for, hvordan man konkret vil arbejde med projektet. Desuden lærte kassererne, hvordan den økonomiske rapportering skal foregå. Det er et nyt system, som gør det nemmere at følge med i forbruget. Overordnet arbejder vi med især kvinders rettigheder og fortalervirksomhed. Vi beder om, at det lærte må fæstne sig, og at de gode planer må blive gennemført til glæde for undertrykte kvinder og fattige og udsatte familier.

Anna Marie Wemmelund, tidligere udsendt missionær til Tanzania 1967-2004, har netop afholdt sit 50 års jubilæum, som markering af, at hun har boet 50 år i Tanzania. Det har fået os til at tænke på alle de missionærer, som er gået forud for os. Lad os takke for deres mod til at rejse under helt andre forhold og for deres arbejde uanset hvilket land de nu blev sendt til. Lad os også bede for dem, der hvor de er i dag.

 

Fra Cambodja v. Ernst og Anne Mette Jürgensen

Vi ønsker forbøn for følgende:

At de cambodjanske globale fortællere må få en god rejse tilbage til Cambodja efter næsten tre måneders ophold i Danmark. Bed for at deres ophold må give dem inspiration og opmuntring til deres kirkelige engagement i Cambodja, og at de må fortsætte deres mange og nye kontakter til Danmark.

At kirken i Preah Sdach må kunne færdiggøre deres nye kollegium og kirkebygning, og at de må blive rammer for gode fællesskaber, gudstjenester og dagligt samvær.

At det tværkirkelige projekt i Cambodja om den lokale og kirkelige baggrund for vielses- og begravelses ritualet må give mange gode reflektioner, samt en fælles forståelse af hvad det vil sige at være kirke i Cambodja.

 

Fra Tanzania v. Peter og Kirsten Buch

Velsignelser

Vi har haft besøg fra Danmark – mange efterhånden. Det er dejligt med besøg, herude siger de: Det er en velsignelse med besøg. Det ene besøg var to præster fra Danmark, der var på genbesøg, efter at de har haft besøg i Danmark af præster her fra Mwanza. De tanzanianske præster var på besøg i en måned, hvor solen stort set ikke kikkede frem (de fleste af jer kan nok huske sommeren som kold og ikke særlig solrig). Giver det mening med et besøg fra Tanzania? Jo, besøg er en velsignelse. Måske kan man ikke se det på selve dagen, men i et tidsperspektiv vil vi se at besøg fra kristne brødre fra andre lande er en åndelig berigelse. Men velsignelser bliver tydeligere gennem forbøn. Bed derfor om, at Gud må velsigne det, hver gang vi mødes på tværs af kulturelle skel og grænser

Troens fællesskab

Vi havde så besøg fra Danmark af to af de præster, der havde haft besøg fra Tanzania. Nu er de på vej tilbage til Danmark efter 3 ugers intensiv oplevelse af den tanzanianske kultur og kirke. Bed for dem, at deres besøg her med de mange indtryk må udmønte sig i stærke visioner for fremtiden og for troens fællesskab.

Opera?

Arngeir Langaas (herude udtalt noget i retningen af ‘Langas’) og Louis kom også. De skulle se skolen og vi havde blandt andet forberedt en “Sukuma-Opera”. Det er gammel tradition, at undervisning foregår ved, at der opføres et drama med dialog, sang og dans. Hvorfor ikke også gøre noget sådant til formidling af evangeliet om Jesu magt til at sætte mennesker fri fra mørkets kræfter? En af vore elever forfattede et helt nyt musikdrama til anledningen. Skolens musiklærer gik ind i projektet og hjalp til ved udførelsen. Generalprøven blev holdt for en finsk missions-delegation. Uropførelsen blev vist for Arngeir og Louis og Biskop Gulle. Sukuma-gruppen blev suppleret af en Masai-gruppe, dramaet de viste var også komponeret og ledet af en studerende. Begge grupper blev spontant godt modtaget. Vi synes også selv, det var flot. Selv om mange af os tilhørere ikke forstod ordene (stammesprog), så greb det vores hjerter. Vi er stolte af vore studerende, af det hjerte de lagde i musik og drama. Vi ønsker forbøn for ideen om at bruge kulturens udtryksmidler i forkyndelsens tjeneste. At det må blive Guds redskab for forkyndelsen af frelsen i Jesus Kristus. At Gud må udruste elever og lærere til at skelne mellem, hvad der kan bruges til at nå de mange stammefolk, der ikke kender Jesus, og hvad der ikke kan bruges fordi det er for tæt forbundet med den gamle tro.

 

Befrielse

I påsken skal vi til Ushirumbo, landsbyen hvor vi har haft mange gode oplevelser, men hvor vi også har mærket mørkets magter mest tydeligt. Vi er sikre på at der er mere galt end noget, der blot kan tilskrives besynderlige “tilfælde”. Bed også om at påsken i Ushirumbo må være med til befrielse af fangne og angste sjæle og at Satans magt må vige for “Solopgangen fra det høje”, Jesus.

Sygdom

Flere af vores studerende er ramt af sygdom. Vi beder om forbøn for de syge.

Opholds- og arbejdstilladelse

Også her i Tanzania er det blevet langt vanskeligere at få disse godkendelser og der falder bøder, hvis papirerne ikke er i orden. Der arbejdes nu på at få godkendt en særordning for missionærer, der kan lette den tunge og dyre procedure. Bed for at det må lykkes.