forbønsbrev oktober 2018

forbønsbrev oktober 2018

Fra Mødestedet V. Thyra Smith

Tak for fællesskabet på Mødestedet! Tak for gensidig læring! Tak for forbøn og omsorg for alle, som kommer på Mødestedet!

Vi beder for dagligdagen på Mødestedet. Vi takker for alle de mange besøgende, som er med til at skabe det tværkulturelle fællesskab!

Vi beder for de mange etniske minoriteter, som knokler med at lære det danske sprog. Vi beder om, at de må finde vej ind i det danske samfund.

Vi takker for vores læringsdag om onsdagen, hvor vi sætter fokus på dialog, samtaler og at være en del af det danske samfund.

Vi beder for vores rådgivningsarbejde.

Vi beder for de mange, som ikke kan klare et job på grund af sygdom m.m. Vi beder for de hjemløse etniske minoriteter, som mangler bolig og for dem, som må bo på gaden eller på sofaer hos venner.

Vi beder for de unge etniske minoriteter. ”Mange har en følelse af at være andenrangsborgere. Og dét, at folk inderst inde godt ved, at de ikke er accepterede, gør jo ondt.” I vores arbejde møder vi kriminalitetstruede unge. Vi beder om at de må blive medborgere og ikke modborgere.

Vi beder for en lille familie, hvor sønnen på 20, desværre sidder i fængsel.

Vi takker for, at vi bor i et land, hvor vi kan mødes, forsamles og tale frit. Vi beder om, at vi fra Mødestedet og Danmission må være med til at sætte fokus på, hvad tro betyder for både os selv og for andre. At dialog er at dele det, som betyder meget for os.

Vi beder for tonen i den danske debat. Vi beder om, at mennesker må se hinanden som medmennesker.

Vi beder for Mødestedets mange aktiviteter, højskoleaftner – for ture og samtaler. Vi beder for den månedlige gudstjeneste.

Vi beder for vores muslimske venner, som søger fællesskab med Gud. Vi beder om, at Mødestedet må formidle gode samtaler og lytte til, hvad modparten siger.

Tusind tak til alle som tænker på Mødestedet både med forbøn og økonomisk støtte.

Tak for fællesskab i Danmission og for den store støtte Mødestedets arbejde får både lokalt og rundt i hele landet.

 

Fra Tanzania v. Anna-Marie Lauenstein og Louis Møllerfors

Vi takker for en god start på implementering af et nyt udviklingsprojekt som hedder ShauKU. I forbindelse med besøget af Danmissions generalsekretær Jørgen Skov Sørensen besøgte vi to af de lokale kontorer. Lederne kunne fortælle, at de er godt i gang med at oprette lokale grupper som giver stemme til kvinder, børn og albinoer. Det er disse tre grupper, som er i fokus i dette arbejde. Når kvinder og børns rettigheder bliver overtrådt, kan en lokal gruppe gå ind og tale deres sag overfor overgriberen. Grupperne uddanner ligeledes i almindelige rettigheder for kvinder og børn. Disse grupper oprettes i nært samarbejde med de statslige kontorer og tæller både kristne og muslimer. Kirken her ser en stor opgave i at give stemme til de stemmeløse for på den måde at vise omsorg og give værdi til mennesker. Netop den lutherske kirke har stor troværdighed og et stort netværk lokalt, hvilket gør oprettelse af grupper muligt. Vi vil også fortsat lægge disse udsatte kvinder og børn frem for Gud og bede og lindring i deres liv.
På vores tur rundt blev vi også glade over at høre, at de landbrugsgrupper som blev dannet under det tidligere program MAYAJA stadig fungerer og er i gang. Det viser, at arbejdet er bæredygtigt og kan løbe videre uden støtte. TAK Gud for dette.

Vi takker for at besøget af Danmissions generalsekretær Jørgen Skov Sørensen forløb uden komplikationer.
I den kommende måned skal vi udarbejde midtvejsevaluering for programmet for menighedsudvikling i to provstier. Præster, evangelister, søndagsskolelærere, ledere af kvinde- og mandegrupper skal udfylde spørgeskemaer. Det er nu vi kan se om arbejdet har båret frugt og om der er noget vi skal regulere på i det sidste år af dette program. Der vil være en del logistik med at få udleveret spørgeskemaer og igen for at få samlet dem ind. Det har vi brug for at I bærer med i forbøn.

Biskop Bagonza fra Karagwe stift er kommet tilbage til og hans kone Frida er stadig meget syg. Derfor beder vi fortsat Gud om at være dem begge nær, og at læger må kunne hjælpe.

 

Fra Zanzibar v. Maria Hastrup

Oktober er en dejlig måned hos Zanzibar Interfaith Centre (ZANZIC) her modtager vi nemlig de studerende på vores diplomkursus i interkulturelle relationer. Vores førsteårsstuderende er kommet tilbage som andetårsstuderende, og vi byder velkommen til nye førsteårsstuderende. Da vores diplomkursus er nyt, er det første gang vi skal have to hold studerende samtidigt. De studerende – som både er kristne og muslimer, mænd og kvinder – bliver blandt andet undervist i religionshistorie, IT, kommunikation, fredsskabelse og etik.

Tak for, at mange studerende synes, at det er interessant og giver mening at studere interkulturelle relationer. Bed for, at både de nye og erfarne studerende kommer godt i gang med studierne.

Bed også for underviserne og de ansatte på ZANZIC, der står med et stort koordineringsarbejde.

Upendo er vores kvindeprojekt med syskole og butik. Den 1. oktober startede Farijila Abdala som ny leder for Upendo. Med Farijila har vi fået en vidende og engageret ny leder.

Tak for, at vi har fundet en god leder for Upendo.

Bed for, at Farijila falder godt på plads i rollen og finder styrke og glæde i arbejdet med kvinderne på Upendo.

 

Fra Mellemøsten v. Line Stange Ramsdal

Vi takker for at Danmission har fået mulighed for at åbne et regionskontor i Beirut. Vi takker for vores dygtige og motiverede libanesiske kollegaer, som er med til at bane vejen for Danmission og styrke vores arbejde med at skabe fred i Mellemøsten.

Vi takker for at Danmissions nye regionsrepræsentant, Line Ramsdal, er faldet godt til i Libanon. Vi beder for, at hun sammen med kollegaer og lokale partnere kan styrke Danmissions arbejde i Mellemøsten de kommende år.

Vi beder om fred og stabilitet i Syrien og for at de syriske flygtninge rundt omkring i verden kan få en sikker og fredelig fremtid. Vi beder også for befolkningen i Yemen, som i disse år oplever krig og hungersnød. Vi beder om at befolkningen finder styrke og at de snart går en fredelig tid i møde.