FORBØNSBREV OKTOBER

FORBØNSBREV OKTOBER

Billedet er taget af udsendte til Tanzania, Louis Møllerfors og Anna-Marie Lauenstein, der har undersøgt høsten af solsikker.

 

Fra Mødestedet V. Thyra Smith

Tak for de mange mennesker, som vi får lov til at ”vandre” sammen med.

Vi beder for dagligdagen på Mødestedet. Vi takker for alle de mange besøgende, for de frivillige og for de faste medarbejdere.

Mødestedet har den sidste tid haft flere, som ikke har fået kontant hjælp udbetalt. Det skyldes både sygdom og. Vi skriver mange breve for at dokumentere sygdom m.m., og vi ringer for at høre, hvad der kan gøres.  Vi møder mange problematikker for de mennesker, som vi har kontakt med. En af dem, som vi hjælper, har to diskusprolapser, astma, inkontinens, skulderproblemer, kronisk migræne og traumer efter flugten. Hun havde ikke fået kontanthjælp i to måneder.

Vi beder for de mange, som ikke kan klare et job på grund af sygdom m.m.

Hjemløsesituationer for indvandrere i København er forsat svær. Vi har dagligt 2-3 damer, som bor på herberg, hvor man ikke må være i dagtimerne. Så de kommer med deres tasker, og de låner ofte en sofa, da de ikke sover så godt om natten.

Vi takker for vores nye praktikanter: Ingrid Bloch Hansen fra 3K uddannelsen på Frederiksberg er godt i gang med aktiviteter og samtaler. Fra socialrådgiveruddannelsen er Okan Senoglu startet, og sidder allerede med mange forskellige sager.

Sammen med Vesterbro Sogn havde Mødestedet i september arrangeret en debataften, hvor temaet var: Hvor meget skal religion fylde i København i fremtiden.?

Det blev en spændende aften, som gav os meget at tænke over. Hvordan formidler vi, hvad tro betyder i vores hverdag.?

Vi takker for, at vi bor i et land, hvor vi kan mødes, forsamles og tale frit. Vi beder om, at vi fra Mødestedet og Danmission må være med til at sætte fokus på, hvad tro betyder for både os selv og for andre. At dialog er at dele det, som betyder meget for os.

Vi beder for Mødestedets mange aktiviteter, højskoleaftner – for ture og samtaler. Vi beder for den månedlige gudstjeneste.

Vi beder for vores muslimske venner, som søger fællesskab med Gud. Vi beder om, at Mødestedet må formidle gode samtaler og lytte til, hvad modparten siger.

Tusind tak til alle som tænker på Mødestedet både med forbøn og økonomi.

Tak for fællesskab i Danmission og for den store støtte Mødestedets arbejde får både lokalt og rundt i landet.

 

Fra Tanzania v. Anna-Marie Lauenstein og Louis Møllerfors

Vi takker Gud for vores tid i Iringa, hvor vi har lært noget om kultur og traditioner i Tanzania og hvor vi er har fået mulighed for at lære swahili. Tak fordi noget af sproget har sat sig fast, om end vi har meget at lære endnu.

Tak for en velsignet tur i september til Zanzibar uden uheld, hvor det årlige møde i UPENDO blev gennemført med gode ideer og intentioner for det fremtidige arbejde.

Vi beder for de seminarer de gennemfører i sognet Bweranyange i november. Der samler Anatoria, som er leder af projektet, medlemmer af menighedsråd fra alle menigheder, for at drøfte og undervise i hvilke muligheder der er for bedre indtjening for de enkelte i menighederne og for menighederne selv i sognet. Der er stort behov for økonomisk forbedring for at kunne opretholde aktiviteter og udbetale løn til evangelister og præster. Der er brug for forbøn til at blive velsignet med gode idéer.

Vi beder for det årlige møde i LMC Lutheran Mission Cooperation i oktober, som i år afholdes i Iringa. Louis deltager sammen med repræsentanter for den lutherske kirkes (ELCT) andre udenlandske missionsselskaber og repræsentanter fra alle stifter i ELCT, for at vi kan lære af hinanden og sikre at vi sammen bidrager på bedste vis til ELCTs udfordringer og behov.

Vi beder for vores afrejse fra Iringa til Karagwe ca. d. 20. oktober. Ligeledes for at vores hus må være parat til indflytning når vi kommer frem. At vi må få en velsignet start i Karagwe.

Vi beder for indvielsen af Karagwe University College (KARUCO), et nybygget landbrugsuniversitet. Indvielsen foregår d. 29. oktober.  Vi beder om at de må lykkes i deres vision om at omdanne landdistrikterne i landbruget og opbygge velstående, lige og bæredygtige samfund i Tanzania og i Afrika som helhed. Danmission har ikke direkte støttet universitet, men vi deltager naturligvis, fordi det er en vigtig begivenhed i stiftet.

Fra Cambodja v. Ernst og Anne Mette Jürgensen

Tak for at de fire globale fortællere er vendt tilbage til Danmark i god behold og med gode historier i bagagen.

Bed for at de fire unge volontører i Cambodja fortsat må have et godt helbred og gode relationer til store og små i deres nye “sogne” her.

Bed for at der ikke må ske flere fængslinger af regeringskritikere, eller lukning af organisationer, aviser og radiostationer.

 

Fra Mellemøsten, v. Maria Lindhardt  

Vi takker for at Maria Lindhardt har haft en god og smuk barsel med sin nye datter. Maria er nu vendt godt tilbage til kontoret i Beirut.

Vi takker for at Danmission har så mange gode og engagerede partnere, både i Danmark og i Mellemøsten, som arbejder hårdt for et Mellemøsten i fred og kærlig sameksistens.

Vi takker for en veloverstået dialoglejr i Libanon i samarbejde med vores partnere FDCD. Vi takker synoden ved Joseph og Najla Kassab for at være vores gavmilde værter endnu et år.

Vi beder for at de kommende projekter under det dansk arabisk partnerskabsprogram får en god opstart i dette efterår og i foråret 2018 og at vores partnere fortsat finder det givende og meningsfyldt at arbejde med Danmission.

VI beder for vores egyptiske partner CEOSS og deres store fejring af 500 året for reformationen af den egyptiske kirke bliver en stor succes. Vi takker for, at Danmission for mulighed for at deltage i denne vigtige begivenhed.

Vi beder for de kristne under pres i Syrien, Irak og Egypten. Vi beder om at de beskyttes og støttes i denne hårde tid og at de snart vil kunne nyde fred og stabilitet.

Fra Tanzania, v. Kirsten og Peter Buch 

Unit 15 er svær! 

Det har vi hørt flere gange nu. Det er Kirstens græskhold der kæmper med sproget – som vi kæmper med vores swahili. Og jo mere man lærer, des sværere bliver det. Det er lidt uretfærdigt, men sådan er det vist med det meste. Det er ret hurtigt at lære det græske alfabet; at forstå hvad bogstaverne betyder i en bibelsk sammenhæng er straks langt vanskeligere. Men de kæmper med indlæringen og det går fantastisk fremad takket være Kirstens store indsats og det fantastiske program som professorerne Nicolai Winter-Nielsen og Harold Kyme har stillet til rådighed. Bed for de studerende – tak for den gave dette program er for undervisningen i Tanzania.  

”Ima” 

Det lille hebraisk ord, ”med hende” kom ikke med i den Swahillibibel vi bruger. Konsekvenserne? At det hele var Evas skyld! Vi har endnu ikke undervisning i hebraisk, men swahilibibelen viser usikkerhed mht flere steders oversættelse – ikke uden grund, når den ikke er baseret på originalsprog, men på engelske oversættelser af bibelen. Bed for at Tanzania må få dygtige teologer der kan gøre bibelen budskab klarere: De var sammen i faldet – derfor er vi sammen i frelsen i Jesus Kristus.  

Teologiske ord oversat til swahili – google kan ikke længere følge med…. 

Peter underviser to hold på swahili nu – det er lige i overkanten for hvad han kan magte. Der går mange timer med at skrive alt ned, for at tale ”frit fra leveren” er ikke en mulighed endnu, særlig ikke når det drejer sig om Nytestamentlig teologi. Han har 5 undervisningstimer om ugen som skal foregå på swahili, og her slår to timers forberedelse pr time absolut slet ikke til. Dertil kommer så undervisning i dogmatik og Johannæisk litteratur. Bed for hans undervisning, bed stadig for vores fremgang i swahili.  

4 nye diploma-studerende 

Vi har fået fire nye studerende, det er dejligt. De har det godt med hinanden og de har det også godt med de gamle studerende. Men en af de studerende, Witness har meget svært ved at tale og forstå engelsk. Hun kan godt skrive. Bed for at hun må opleve et sprogunder (to af de mandlige studerende har også problemer, de var til ekstraeksamen i engelsk før de begyndte, deres navne er lette at huske: de heder begge Godfrey M. 😊 . 

Pladsmangel 

De studerende bor nu på 6-mands stuer – før var det 4-mands stuer. Det er for at der kan blive plads til de nye studerende, særlig dem i business. Men de har det ikke godt. Der er luftmangel på værelserne, og vi synes vore studerende bliver mere syge end før. Psykisk er det også hårdt for dem, med så lidt plads.  

Kærlige hilsner fra Kirsten og Peter,  

to taknemmelige Tanzania-missionærer.