FORBØNSBREV SEPTEMBER

FORBØNSBREV SEPTEMBER

 

Fra Mødestedet V. Thyra Smith

Tak for de mange mennesker, som vi får lov til at ”vandre” sammen med.

Vi beder for dagligdagen på Mødestedet. Vi takker for alle de mange besøgende, for de frivillige og for de faste medarbejdere.

”Mødestedet giver mig ro ”, sagde en iransk kvinde, som bor på krisecenter. Hun har desværre været udsat for vold og har mange spekulationer om sig selv, sine børn og fremtiden. Der kommer mange kvinder dagligt på Mødestedet, og alle har deres udfordringer.

Vi har hver onsdag en læringsdag, hvor vi sætter fokus på Hvad vi kan lære af hinanden! I september skal vi bl.a. på ekskursion til Danmission i Hellerup, hvor vi skal høre om en græsrodsorganisation.

Vi beder for de mange, som ikke kan klare et job på grund af sygdom m.m.

Hjemløsesituationer for indvandrere i København er forsat svær. Da jeg i begyndelsen af september gik hjem fra Mødestedet kl.18.00 sad der en af Mødestedets venner på Matthæus Kirkens trappesten. Hun ventede på at kvindeherberget skulle åbne ved 19-tiden, så hun kunne komme ind og får en seng for natten. Vi har ofte besøg af damer, som bor på herberg, hvor man ikke må være i dagtimerne. Så de kommer med deres tasker, og de låner ofte en sofa, da de ikke sover så godt om natten.

Vi takker for vores nye socialrådgiverpraktikant, Shanne, som er startet efter sommerferien. Hun arbejder allerede med mange forskellige sager. Hun skal være på Mødestedet ind til januar.

Vi takker for, at vi bor i et land, hvor vi kan mødes, forsamles og tale frit. Vi beder om, at vi fra Mødestedet og Danmission må være med til at sætte fokus på, hvad tro betyder for både os selv og for andre. At dialog er at dele det, som betyder meget for os.

Vi beder for Mødestedets mange aktiviteter, højskoleaftner – for ture og samtaler. Vi beder for den månedlige gudstjeneste.

Vi beder for vores muslimske venner, som søger fællesskab med Gud. Vi beder om, at Mødestedet må formidle gode samtaler og lytte til, hvad modparten siger.

Tusind tak til alle som tænker på Mødestedet både med forbøn og økonomi.

Tak for fællesskab i Danmission og for den store støtte Mødestedets arbejde får både lokalt og rundt i landet.

 

Fra Tanzania v. Anna-Marie Lauenstein og Louis Møllerfors

Vi takker koncerten for mænd i to provstier, som vi afholdt i slutningen af august. 10 kor fra 10 sogne havde tilmeldt sig. Det er helt nyt med kor for mænd i disse provstier. Der var mange forberedelser, og vi takker for at selve dagen forløb efter planen og med glæde og begejstring hos både kor og gæster. Forsat må vi bede om Gud velsigne disse mænd, sådan at de må finde andre opgaver hvor de kan støtte hinanden lokalt og udvikle og uddanne sig til at løfte ansvaret både i familierne og i kirken.

Vi takker for Mathilde Fuglsang Christoffersen som ankom til Tanzania 2. september og skal blive her i tre måneder. Mathilde er udsendt fra Silkeborg Provsti som provstivolontør. Hun har haft 2 uger i Karagwe og dernæst kørte vi hende til Mwanza hvor hun efter planen skal undervise i musik og engelsk på Nyakato Bibelskole. Bed for Mathildes ophold her i Tanzania. Mathilde har en blog hvor I kan følge med i hendes oplevelser. https://nouw.com/mathildefuglsang

Vi takker Gud for at for pastor Sophia har født en lille dreng. Det er deres første barn. Sophia har besøgt Danmark flere gange bl.a. i Frederikshavn og Sdr. Bjert. Vi beder Gud om at velsigne den lille nye familie.

Vi beder for det kommende besøg af Danmissions generalsekretær Jørgen Skov Sørensen og programleder Kirsten Auken. Det er deres første besøg i Tanzania hovedland i deres nuværende stillinger. Vores kollega Arngeir Langås, fagkonsulent, følges med dem på rejsen til oktober. Efter besøget her skal de alle deltage i det årlige LMC-møde. Det er et møde for alle de nordiske partnere og alle biskopper mv. fra alle 26 stifter i ELCT (den lutherske kirke i Tanzania). Vi beder om at LMC-mødet må blive til velsignelse for både kirkens ledere og dens medlemmer.

Biskop Bagonza fra Karagwe stift, hvor vi bor, opholder sig for tiden i Minnesota i USA. Hans kone Frida er meget syg, og han skriver til os, at der er brug for forbøn. Vi beder Gud om at være dem begge nær og at læger må kunne hjælpe.

Fra Cambodja v. Ernst og Anne Mette Jürgensen

Tak for at fire unge energiske og engagerede volontører er godt ankommet til Cambodja og skal være her i tre måneder. De er allerede begyndt at undervise i engelsk i en lille kirke i Preah Sdach og en organisation, som arbejder blandt fattige familier i udkanten af Phnom Penh.

Vi beder for, at deres ophold må forløbe godt, og at de må få gode oplevelser og historier om cambodjansk hverdagsliv og kirkeliv, som de kan dele i Danmark.

 

Fra Zanzibar v. Maria Hastrup

Fra Zanzibar kan der bedes for, at overgangen fra Nik til mig går godt, og at jeg kommer godt i gang med arbejdet. Der kan også bedes for de globale fortællere, der har været på besøg i fem uger, og som rejser hjem i slutningen af september, og derfra begynder næste fase af deres arbejde, hvor de skal holde foredrag rundt om i landet.