FORBØNSBREV SOMMEREN 2017

FORBØNSBREV SOMMEREN 2017

Naturen holder pinsefest og minder os om, at Helligånden virker i verden. Bed for Danmissions partnere og udsendte, at Gud med sin Helligånd må være med dem i deres arbejde.

Kære Allesammen.

På vej til Tanzania v. Anna-Marie Lauenstein og Louis Møllerfors

Vi er taknemmelige over al den opmuntring og deltagelse, som vi har mødt fra Danmission-venner rundt i Danmark i forbindelse med vores udsendelsesfest. De varme hilsner har fyldt vores hjerter med taknemmelighed og mod til de nye opgaver.

 

Vi vil takke Gud, fordi vi alle er med i Guds familie, og at vi på en særlig måde har fået lov at mærke det.

Vi takker Gud for en god og lærerig forberedelsestid i Danmark, inden vi kan begynde arbejdet i Tanzania. Også tak, fordi så mange detaljer har lagt sig til rette i de sidste måneder.

Vi beder om, at Gud vil gå foran på præsentationsrejsen i juni, hvor Else Højvang vil tage os med rundt til vores nye kollegaer og arbejdssteder i Karagwe og Nordvest stiftet.

Må alt det praktiske forløbe godt.

Vi beder om, at møderne med partner og kollegaer i Tanzania må lægge en velsignet grund til det fremtidige arbejde.

I juli skal vi pakke vores hjem sammen, og vi har brug for en løsning på opmagasinering af vores møbler. Vi beder om, at den løsning må vise sig.

Vi beder om at den endelig afrejse d. 18. juli må lykkes, og at tiden på sprogskolen i Iringa i Tanzania må dygtiggøre os.

 

Kærlig hilsen Louis og Anna-Marie

 

Fra Cambodja v. Anne Mette Jürgensen

Herfra Cambodja vil Ernst og jeg gerne sige tak for blå himmel, grønne knopper og blid sol i Danmark i de forgangne to måneder. En indimellem kølig vind var også en afveksling fra den sædvanlige tropevarme.

Vi vil også gerne takke for den varme velkomst, vi fik blandt kolleger og frivillige i Danmission. Vi mødte meget engagement og interesse, megen gæstfrihed og hjælpsomhed.

Desuden er vi taknemmelige over, at kommunalvalget i Cambodja i søndags (den 4. juni) forløb helt fredeligt og uden uroligheder af nogen slags.

 

Mange hilsener

Anne Mette

 

Fra Zanzibar v. Nik Bredholt

Fra Zanzibar vil vi gerne takke for bidrag til det nye hus i Stone Town, der giver gode rammer for det inter-religiøse arbejde, og for at åbningen forløb godt.

Vi vil også gerne bede for at der kommer klarhed omkring økonomien i Upendo, og at andet semester på diplom-kurset i inter-kulturelle relationer kommer godt i gang.

 

Fra Mellemøsten v. Line Stange Ramsdal

I slutningen af maj var der igen et angreb mod kristne i Egypten. Derfor beder vi for kristne minoriteter og kristne kirker i Egypten og hele Mellemøsten.

Vi beder for minoriteters ret til religionsfrihed.

Og vi beder for, at religiøse minoriteter kan leve fredelig i hele regionen.

Vi takker for, at der trods angreb og diskrimination mod religiøse mindretal fortsat er vilje og mod til at fortsætte arbejdet for fredelig sameksistens og religionsdialog.

Vi takker for, at vores dygtige partnerorganisationer i Mellemøsten og Nordafrika hver dag gør en indsats for at styrke religionsdialogen i regionen.

Vi beder for, at de fortsat kan udføre deres arbejde trygt og fredeligt.

 

Fra Asien v. Christa Lund Herum

  • Myanmar: Tak for at Kaw Mai, Danmissions nye Program Manager i Myanmar er kommet godt i gang med arbejdet, som dækker en del af Myanmar, inklusiv områder der er plaget af borgerkrig. Bed for det fortsatte arbejdet for og med de mange mennesker, der lever med krig og vold som del af deres daglige udfordringer
  • Bangladesh: Bed for at initiativer med ungdomsledere i BLC kommer til at forløbe godt og vil være til støtte og konstruktiv udvikling for den splittede kirke
  • Indien: bed for at kapacitetsopbygningsforløbet for Arcot-kirken, ALC kommer til at forløbe godt og vil være til gavn for kirken i dens arbejde fremover
  • Bed og tak for at vi (Peter, Christa og Jonas) får vores visa i Cambodja fornyet i tide og uden problemer

 

Fra Mødestedet v. Thyra Smidt

Vi beder for dagligdagen på Mødestedet. Vi takker for alle de mange gæster, som kommer, for de frivillige og deres store engagement samt for de faste medarbejdere.

I det meste af juni måned faster mange af Mødestedets muslimske venner. Vi beder om, at Ramadan må blive til velsignelse for dem. At der må være tid til at reflektere og have nærvær med Gud.

I juli måned er Mødestedet lukket. Vi beder om, at sommerferien må blive en tid med hvile og gode oplevelser. Flere af de unge glæder sig til de tværkulturelle sommerlejre. Flere af Mødestedets kvinder forbereder tur til deres hjemlande, hvor de skal besøge familier og venner.

Mødestedet har fortsat brug for forbøn for flygtninge og asylansøgere. Vi beder om vilje til at hjælpe de mange, som har måttet forlade deres hjem og land. Vi beder om, at der må være nogen, som er villige til at tage imod mennesker, som er på flugt. Vi ved, at der er et mange komplekse udfordringer, og vi beder om, at man omtaler hinanden på en ordentlig måde.

Vi takker for Mødestedets praktikanter. Mødestedets socialrådgiverpraktikant i efteråret 2016   Stine Møller har lige afleveret sin bacheloropgave, hvor hun sætter fokus på unge pakistanske kvinders muligheder for at blive integreret i det danske samfund. Vi beder for de mange, som skal lære dansk og finde arbejde. Vi beder om, at de må finde følgeskab, så der er mennesker, som kan lære dem om danske strukturer og værdier.

Vi takker for de frivillige, som i juni måned tager en ekstra tørn med at hjælpe med lektielæsning. Der er mange, som skal op til eksamener, og som skal bestå eksamen for at kommer videre.

Vi takker for et dejligt besøg fra Danmissions Genbrugsbutik i Roskilde. Dejligt at møde nogle af de aktive frivillige i genbrugsbutikkerne. En ung pakistansk kvinde fortalte bl.a. om, hvad frihed betyder for hende. ”Jeg er så taknemmelig for at være i Danmark, hvor vi kvinder får meget mere frihed end hjemme i Pakistan.” Tak til alle Danmissions frivillige medarbejdere. Vi beder for et fællesskab, hvor vi hører om hinandens arbejde og møder hinanden og ser, at ”Sammen” er vi Danmission.

Vi beder for de mennesker, som bliver ramt af terror. Vi beder om, at frygten ikke må få magt i vores sind, så vi ser hinanden som modborgere og ikke medborgere.

Tusind tak til alle, som tænker på Mødestedet både med forbøn og økonomi.

Tak for fællesskab i Danmission og for den store støtte, Mødestedets arbejde får både lokalt og rundt i landet.

 

Fra Tanzania v. Peter Buch

Tak til jer, som har bedt for skolens leder. Jeg var sammen med skolens øvrige personale til hans fars begravelse; forleden var vi på efter-besøg hos ham efter begravelsen. Hans kone har det noget bedre.

  • Bed for næste skoleår.
  • Bed for mange studerende til skolen
  • Bed også for vore forberedelser til undervisningen næste semester.

Tak for vel endt eksamen, det er gået godt for alle skolens afgående elever, der nu er klar som præster, evangelister og sognemedhjælpere. Også vore studerende klarede sig godt, særlig i græsk (Kirsten) har de gjort sig ’internationalt bemærkede’ idet de har klaret sig bedre end Makumira (hoveduniversitetet her), Madagaskar og ovenikøbet danske elever.

Et særligt forbønsemne er planer om et seminar om musik i gudstjenesten og forkyndelsen på Nyakato. Der er mange dygtige sangere og musikere her i kirken (også i de øvrige kirker, lige fra den Romerskkatolske kirke til de yderste ekstatiske pinsekirker) men oftest prioriteres amerikansk musiktradition. Vi håber på, at den lutherske kirke kan inspirere på en anden måde, at det gode i en gammel kultur som sukumafolkets kultur kan inddrages i kirkens liv.

Vi er lige nu til ”undervisning i undervisning” – om hvordan en teologisk underviser bliver bedre til at formidle stof. Det er opfølgende seminar om det samme, som Danmission støtter. De gør det godt. Vi deltager i meget varierede, engagerede og personlige fremlæggelser med plads til spørgsmål og debat.
Undervisning er vigtigt, for er der noget, der er brug for, er det god, solid bibelsk-funderet forkyndelse. Bed for forkyndere, evangelister og præster i den lutherske kirke.

I lørdags var der et stort møde i Mwanza City Mall. Det kostede 100.000 shilling at komme ind. Det var en forkynder, der forkyndte ’deliverance’ udfrielse, og udfrielsen kostede penge, penge, man fik løfte om at få igen mangefold, når man er befriet fra onde ånder…. Det er hedenskab iklædt kristen fernis, (samme hedenskab blev beskrevet i artiklen ”Titus’ knogler er 500.000kr. værd”)

Bed for Nyakato og andre bibelskoler/universiteter, at det tanzanianske folk ikke må blive vildledt, men finde den ægte befrielse af sit liv i Jesu sejr over død og djævel.