FORBØNSBREV JANUAR 2018

FORBØNSBREV JANUAR 2018

Fra Tanzania v. Anna-Marie Lauenstein og Louis Møllerfors

Tak for en velsignet jul og et godt nytår. Vi har holdt takkefest i kirken både til jul og nytår. Mange er blevet døbt og konfirmeret. Vi beder om at de må vokse i troen på Gud.

Mchome Furahini er ansat som en koordinerende person for alle de fattigdomsprojekter Danmission arbejder med i tre stifter i Tanzania. Mchome kommer fra Mwanza og har fra 1. januar sit kontor og arbejde her i Karagwe stift. Vi beder om at han må få en god start på arbejdet og at samarbejdet med kollegaer både i Danmark og Tanzania må bære frugt.

3 dages seminar i januar for præster, evangelister og ægtefæller om forvalterskabsprogrammet. Der bliver et seminar i hver af de to provstier. I alt 142 personer inviteres. Det er afgørende at de personer, som er ledere i de enkelte menigheder forstår og tager del i forvalterskabsprogrammet. Vi beder for underviserne og for alle de praktiske opgaver med afholdelse af seminar i tre dage.

Venlig hilsen Anna-Marie og Louis

 

Fra Mødestedet v. Thyra Smidt

Tak for mange hilsener og gaver til Mødestedet i forbindelse med jul og nytår. Flere kirker har i år støttet os med gode gaver, og det er der mange, som trænger til.

Vi havde flere rigtig gode julefester, hvor vi fik kalkun og risalamande. Ved julefesterne blev juleberetningen fortalt i forbindelse med Mødestedets krybbespil. En af de pakistanske damer spurgte: Hvad betyder det, at Jesus er Frelser? Et godt spørgsmål at reflektere over!

Vi beder for alle de kommende arrangementer!

Vi beder for dem, som ikke kan finde ind på arbejdsmarkedet!

Vi beder for dem, som ikke har nok til det daglige brød.

Vi beder for Mødestedets fyraftensmøde, hvor Arngeir Langås vil holde en aften om islam og dialog.

Vi beder for Mødestedets dialogarrangement den 1. februar kl. 18.00 i samarbejde med Dialogforum og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen.

Vi takker for det store Danmissions fællesskab, som vi er med i ud over hele verden.

Vi beder om kræfter og evner til at møde de mennesker, som kommer på Mødestedet. Vi beder om løsningsmodeller og muligheder for de udfordringer, vi står i.

Tak for forbøn, omsorg og støtte til Mødestedet. Tak for gode medarbejdere og frivillige.

 

Fra Cambodja v. Anne Mette Jürgensen

Bed for at de fire unge cambodjanere må få et godt ophold i Danmark mens de arbejder som Globale Fortællere fra januar til marts. Lad dem have frimodighed til at fortælle om deres liv, tro og kirke til unge danskere, og opbygge gode relationer til danske makkere og andre de møder på deres vej rundt i Danmark.

Mange hilsener herudefra

Anne Mette

 

Fra Mellemøsten v. Maria Lindhart

Takker for året der gik og beder til endnu et spændende og produktivt år for Danmission i Mellemøsten.

 

Takker for at have fået en stor EU bevilling til at fortsætte og udvide fores fredsarbejde i Syrien, Libanon og Irak i de kommende 3 år

 

Vi takker for den store støtte der er kommet til vores nødhjælpsarbejde i Syrien og beder til at 2018 må blive året, hvor den syriske befolkning endelig vil få mulighed for at vende tilbage til deres hjem. Vi beder for at Danmission fortsat kan støtte op om denne indsats og tilbyde vores hjælp i det kommende genopbygnings og forsoningsarbejde.