3. dag på Blåvandgård børnelejr

3. dag på Blåvandgård børnelejr

Dagens verdensmål var "Stop sult" og "Sundhed og trivsel", og et natløb med Mørkets Mænd

Blåvandsrutinen er ved at sætte sig på børnenes rygrad. Det er nu børnene, der kommer og minder os voksne om, hvis vi har glemt at synge “Tak for maden kære tanter” samt hjælper os med at overholde tidsplanen, særligt slikbutikkens åbningstider ;) 

Igen i dag kunne børnene vælge mellem to forskellige formiddagsaktiviteter, som var arrengeret af unglederne. Der var dømt kæmpe fodboldkamp udenfor, mens der i spisesalen blev lavet smykker. Alle børnene var aktivt deltagende, og de fik lavet flotte smykker, som de bar rundt på resten af dagen.

Dagen i dag havde hele to verdensmål:  “Stop sult” og “Sundhed og trivsel”. På storskærmen i spisesalen så børnene FNs letforståelige kortfilm om de to verdensmål og snakkede om dem. Efterfølgende blev børnene sendt på stjerneløb, hvor de igennem leg og udfordringer fik en bedre forståelse for de to verdensmål.

Efter aftenunderholdning og andagt havde de 10-13 årige tænketid med verdensmålene “Stop sult” og “Sundhed og trivsel” i fokus. Hvert tænketidshold skulle være en familie i Malawi, der hver uge måtte prioritere deres få midler: Skulle de store børn sendes i skole, eller skulle vi hellere prioritere medicin og vacciner. Det gav grobund for gode diskussioner for, hvad der er vigtigst for en families sundhed og trivsel.

Da alle børnene lå og sov, blev de 10-13 årige vækket til årets natløb. Blåvand var blevet besat af Mørkets Mænd, selv et par ledere var blevet omvendt til den mørke side. Børnenes skrig lød, så det kunne høres i Blåvand by, men ved hjælp af godt sammenhold og trygge venskaber kom de igennem og fik reddet lejrchefen for den forfærdigelige forbandelse.