”20 dræbt i amokløb ved religiøs ceremoni”

At tale "I Jesu navn" uden at Jesus er med. . .

[præst sparker en kvinde]

Det er mørkt.

Pastor Boniface Mwamposa holder et af sine store møder, hvor han inviterer til at gå på hellig olie. “kom og betræd denne olie og bliv velsignet, økonomisk velsignet, du vil blive rig, fattigdom og sygdom er fortid!” ….

Det er gal teologi, det er demagogi, folkeforførelse.
Han udnytter menneskers håb om velstand og en let fremtid. Men den eneste der lukrerer på dette løfte er pastoren selv, der tjener stort på de donationer menigheden giver for at være med til hans mirakel-gudstjenester.

[avisudklip fra vore svenske venner]

Det er rent galt.

Det endte også rent galt, for denne gang var det nat, og folk kunne ikke se hvad der skete. De store folkemasser trampede hinanden ned. 20 døde, deraf flere børn. Mange tilskadekomne.

Politiet reagerede med at sætte pastoren i fængsel. Han er skyldig i mange menneskers død.

Men han er også skyldig i det der hedder ”Misleading theology”. Afsporende teologi. Teologi der fører folk væk fra Jesus, væk fra hans frelse, væk fra hans kirke. Kirken er ikke bygget på løfter om rigdom og fremgang. Kirken bygger på Jesu død for vor skyld, og taler om en velsignelse der kan findes i denne verden, men ikke er af denne verden: Joh. 17 (Se også Joh 15,19)

 

[præst giver enten velsignet olie eller noget giftigt, der får folk til at kaste op = smide ondskaben ud]

Afsporet teologi fører til død.

I tilfældet med Pastor Boniface Mwamposa var der nogle der fysisk døde ved denne prædikants medvirken. Men afsporet teologi som denne fører også til en anden form for død. Når man er blevet taget ved næsen et sted, kan det let føre til at man afskriver andre kirker. Den afsporede teologi har konsekvenser også for de kirker der ikke selv prædiker afsporet teologi. Det rammer alle kristne.

I forrige blog citerede jeg en af vore Tanzanianske venner for at sige: ”Der er to former for mission/missionærer: en mission er sendelse til dem der sidder enten i ateismens mørke eller de onde ånders mørke; en anden mission er kampen mod vranglære” (se https://blog.danmission.dk/buch/sbroken-swahili/)

Hvis ikke vi stopper den afsporede teologi mens den stadig er under udvikling ender det med en generel mistro til ”pastorer” der (mis)bruger navnet Jesus. Uden Jesus ingen åben himmel, ingen frihed fra synd og fald, ingen mulighed for at vinde over det der trækker et menneske ned.

Kuriositet?

Den måde denne tragiske nyhed blev formidlet mange steder var båret af kuriositetens undren.
Tænk at det sker!
Vi skal bære denne nyhed på en anden måde: bed for de kristne i Tanzania, bed for kirkerne her, bed for vore missionærer. Støt mission, støt Danmission i at støtte den lutherske kirke i Tanzania, ved at  sende missionærer til Tanzania for at uddanne præster der kan fortælle hvem Jesus virkelig er og hvad han virkelig kan gøre i et menneskes liv.