Har du hørt dette før?

Har du hørt dette før?

Støt ELVD/ Den lutherske kirke i Mwanza og Nyakato Theological College!

Peter Buch,  

Denne opfordring har du sikkert set mange gange før, men har du hørt hvor meget der rent faktisk kommer ud af de penge? Hvad går pengene til? Det har jeg lyst til at skrive om set fra vores plads som lærere på Nyakato.
Nogle af de indsamlede midler går til vores løn og arbejdsrelaterede udgifter. Vi arbejder begge som lærere i bibelske fag, sørger for at internet og computere virker, at biblioteket er tidssvarende, hjælper med regnskab osv. Alt sammen i samarbejde med skolens ledelse og vores gode kollegaer.
Danmission betaler også skolepenge, lommepenge og bogtilskud til de første 3 diploma-studerende. De er nu i internship (sognepraktik) og efter sommerferien kommer de tilbage på skolebænken. I 2020 er de færdiguddannede præster.
Danmission støtter Stiftet med et stort beløb til ”Strengthen Christians”. Det kræver en forklaring:
Hvert år tager præster, evangelister og menighedsledere med biskoppen i spidsen til et bestemt område, hvor den lutherske kirke enten ikke er til stede eller står svagt for at fortælle om den kristne tro (ASWA).

ASWA – Den lokale politiker er med til ASWA – han er katolik.

Mange tilhørere

Hvem vil følge Jesus ?

I en uge besøges så mange hjem som muligt og der inviteres til eftermiddagsmøder og film om aftenen. Den sidste dag, søndagen, er der gudstjeneste med dåb af både børn og voksne.
De der blev døbt, skal selvfølgelig have undervisning i den kristne tro!

Dåb

Husbesøg med undervisning

Denne dåbsoplæring sker de kommende år for midler fra Danmission. I 2018 besøgte 10 præster og evangelister de nye menigheder med mange nydøbte først i januar derefter igen i april .
De gik igen på husbesøg og holdt seminarer. Efter hvert seminar holdtes en prøve for at se om undervisningen blev forstået. I alt blev der undervist 828 og besøgt 302 hjem. Evangelister og præster fik en uges undervisning inden de blev sendt ud. Rejser, ophold og forplejning blev betalt af Danmission. Desuden får 5 af de mest lovende fra de nye menigheder en 2-årig evangelistuddannelse på Nyakato betalt af Danmission.
Danmission støtter Dialogarbejde i ELVD. En lærer fra Nyakato er i gang med en uddannelse som master i Christian- Muslim Relation fra st. Pauls University i Nairobi. Og der gives penge til lokale dialog-gruppers aktiviteter.
ELVD får også del i SHAUKO projektet sammen med de øvrige stifter, som Danmission samarbejder med. Det kan I læse meget om i Årsberetningen.
I 2018 fik vi del i de såkaldte pool-funds.
Danmission bevilligede ELVD/Nyakato Bible college knap 20.000 kr til et projekt med brug af traditionel Sukuma sang, musik og drama ved årets ASWA i Hungu`malwa. Mange i det område er ikke så gode til swahili, men foretrækker deres stammesprog, Sukuma. Nu ville vores skolekor, -dramagruppe medvirke med sange, musik og drama alt på sukumasprog og efter tradition.
Vi købte først instrumenter, et godt og gedigent Yahama piano (elklaver) som komponister og korledere bruger til deres kompositioner. Selvfølgelig også trommer, vi er jo i Sukuma-land. Og endelig mikrofoner, kostumer og sminke. Nu et det alt sammen skolens ejendom og bruges i undervisningen.
25 studerende fra Nyakato og 3 korledere deltog. Forberedelser skete først en uge på Nyakato College inkl. fuld forplejning og transportudgifter i juni måned. Dernæst 2 forberedelsesdage lige før ASWA (slut juli) også her på Nyakato, transport til Hungumalwa, mad og overnatning for en hel uge for de 25 ved selve Aswa, samt transport hjem.
At vi kunne få alt dette for bare 20.000 kr. skyldes at Nyakato College gav gratis overnatning, mens gruppen forberedte sig og øvede, men ikke mindst vores dedikerede skoleleder Lingh’wa og regnskabsfører Mama Mangu. De næsten tryllede med pengene. Alle havde en god oplevelse og nu bagefter nyder vi stadig godt af projektet med erfaringer og instrumenter til gavn for stiftets musikere og skolens studerende.

Evangeliet forkyndes på Sukuma sprog og dans og drama


Ideen med at bruge traditionel kultur og musik som kommunikationsform er blevet taget godt imod både her på Nyakato og i stiftet. Det har spredt sig til lokale menigheder. Især der, hvor swahili og kristendommen står svagt, giver det god mening, man skal selvfølgelig starte med folks ”hjertesprog”, når evangeliet skal forkyndes. Sukumaerne kalder det ”kurudi nyumbani”: ”at komme hjem” eller ”at finde et hjem”. Kristendommen er ikke den hvide mands religion, men Guds kærlighed gælder alle uanset kultur og sprog.

Kærlig hilsen

Peter og Kirsten, Mwanza

URL: https://blog.danmission.dk/buch/har-du-hoert-dette-foer/