Sadaka – eller trolddom i kirken

Hvorfor teologi er nødvendig

Når vi om søndagen går i kirke er der altid offergang og dér bruges ordet ”Sadaka”.

Vi mener roden af ordet har semitisk baggrund, fx fra det hebraiske צַדִּיק [zadik], som betyder retfærdig eller det arabiske Siddiq: صدیق‎ som er en hæderstitel ”sanddru”. I afrikansk kontekst bliver ordet sat ind i en sammenhæng med ofringer.

Når danskere giver penge til gode formål f.eks. Danmission, kalder vi det i kirken ”offergang” – det kan skabe begrebsforvirring, for hvilken form for offer er det vi udfører? Ofrer vi noget til Gud? – Dansk/luthersk tankegang er snarere at vi ofrer noget af vores indkomst til vores næste. Men alligevel?

I den afrikanske kontekst er offerterminologien langt mere problematisk, for her er offeret forbundet med velsignelse eller mere lavpraktisk: succes. Ofrer du til ånder/guder, får du et højere afkast, flere penge, du får held i guldgravning, eller du får en godt lønnet stilling osv.

At give (ofre) er betingelsen for at modtage.

I Bujora til tromme- og danse- konkurrencerne ved høstfesten er der stadige rygter om at dansegrupperne hyrer trolddomskyndige til at udføre ofringer (af høns, geder er for store til at det kan gøres skjult) for at sikre en succes.

Den gruppe der har flest tilhørere, vinder.

Den hyrede troldmand skal få folk til at strømme til. Dermed ender det mere i en konkurrence om hvilken troldmand der er stærkest, end hvilken gruppe der er bedst. 😊

”Troldmanden” har nu titel af pastor.

Føres denne tankegang ind i en kirkelig sammenhæng, kommer tanken om sadaka let til at følges af et løfte om succes. Sammenhængen sadaka – retfærdig – sanddru – velsignelse og succes bliver til en farlig teologi: sanddru er ikke noget der knyttes til etiske handlinger, men til offergaverne. Velsignelse er ikke en gave (nåde) fra Gud, men en årsagssammenhæng mellem offeret (her er det penge, der er offeret), den ofrende og ”troldmanden”, der nu har titel af pastor.

Jesu blod

Jesu blod, som i god bibelsk teologi knyttes til forsoningen af menneskets synder, forskydes til tankegange om at udgydt blod giver ”resultater” i form af succes, dvs. penge.

I år skete endnu en tragisk bådulykke på Victoriasøen. En af de fladbundede bilfærger, som der er flere af og som vi ofte benytter, tippede rundt tæt på land ved øen Ukerewe, formodentlig en kombination af at båden var overfyldt og at den blev styret af en uerfaren (ikke certificeret) kaptajn.

Forbløffelse – pengene kom!

Folk i Tanzania har været forbløffede over, at præsidenten har fået de udenlandske mineselskaber til at betale skat. Hvordan kan det lade sig gøre? I årevis har ingen betalt skat, hvorfor så nu?

Forklaringen kommer her: Præsidenten har ofret mange mennesker, for at landet kunne få denne succes. 200 døde var et nødvendigt offer, for at landet fik pengene. At der kronologisk ikke er ”orden i regnskabet”, pengene kom før ”ofret” – har i denne tankegang mindre betydning.

Bed for sund luthersk teologi i Tanzania.

Bed for vores undervisningsopgave. Giv gerne et godt ’offer’ til Danmission, men kun hvis du forstår at alt er af nåde, både din indtægt og dine gaver – tilligemed vort arbejde.

 

Fakta:

I juli stillede regeringen bødeforlæg til Acacia (har tre miner i Tz) på $190 milliarder (billion) for illegal minedrift og mangelfuld rapportering om sine udbytter fra minerne i de seneste næsten 20 år.

 

I august blev der beslaglagt for $15 millioner diamanter fra Willliamson Diamonds på vej mod Belgien (et tidligere lokalt firma, nu er majoriteten i firmaet britisk ejet)

I oktober blev der indgået forlig med Acacia, som betaler staten $300 millioner, giver staten 16% i aktier og et løfte om ligelig fordelt “økonomisk fordel”.

 

Desuden (siden marts) må man ikke længere eksportere uforarbejdede mineraler til forarbejdning i udlandet, det skal forarbejdes lokalt (både af hensyn til økonomi og arbejdspladser). Arbejdsstyrken skal øges (modsat mekanisering), hvorfor regeringen nu også vil have medindflydelse indenfor investering, planlægning, indkøb og markedsføring.

 

Kirsten og Peter Buch