sBroken swahili

Et alternativ til flydende swahili.

”Har du en hammer, så jeg kan hugge brænde?”

Vi har nu været i Tanzania i knap 4 år og jeg taler flydende swahili.
Flydende på den måde at betydningen af ord har det med at flytte sig, så jeg f.eks. siger hammer i stedet for økse – nogle gange kikker folk på mig; så forsøger jeg igen, andre gange griner de lidt men ser ud til at fatte hvad det var jeg ville ha’ sagt. Og jeg kan stadig ikke huske hvad en stige hedder!

Andre gange går det faktisk rigtig godt, som da jeg denne uge snakkede mig ud af en bøde over for en politimand. Jeg kørte ikke over for gult, det var rødt. Politimanden stoppede os 100 meter længere fremme.

Var det gult eller var det rødt?

Nu er det sådan at der kun er enten gult eller rødt. Ikke noget andet, så jeg argumenterede for at det var skiftet så tæt på at det ville være ubehageligt at skulle bremse op. Og så kom jeg i tanke om den særlige argumentationsform man kan benytte over for øvrighedspersoner: Det er bedst at lade dem snakke. Dét gjorde han og så gav han os lov til at køre videre. Fantastisk.

Nu er en hammer en ting, en bøde noget andet, men noget virkeligt andet, det er:

Galaterbrevet og de synoptiske evangelier.

                      . . . . på swahili . . . .

Selvfølgelig kan man læse galaterbrevet på swahili. Man kan læse hele bibelen på swahili, og i forskellige udgaver, ligesom vi i Danmark har den autoriserede oversættelse og ”Den nye aftale” og “Bibelen på Hverdagsdansk”.

Det er ikke det.

Kan ”flydende” swahili bruges til undervisning i Galaterbrevet?

Jeg misunder dem der har lidt lettere ved sprog end jeg – kun lidt. For på den anden side er det spændende at skulle arbejde med formidling af de helt centrale emner i kristendommen til elever der ikke forstår engelsk. Central er Galaterbrevet, et Luthersk ”kampskrift” mod den dengang galt afmarcherede pavekirke.

Paulus bruger ordet ”Evangelium” flere gange i brevet. Om det sande evangelium og taler om ”et evangelium som ikke er et evangelium” – et falsk evangelium.

Evangelium betyder godt budskab.
Det lyder som godt budskab: betal lidt nu, så forsvinder skyld og dårlig samvittighed og du har en billet til fremtiden. En lille investering, i forhold til hvad du får. Luther og Paulus bekæmpede det falske evangelium (hos Paulus var det gode gerninger, der skulle føre til frelse). Du kan ikke betale dig ud af skyld, penge giver ikke liv. Kun Jesus gør. Han giver dig det mistede tilbage. Gratis – fordi Jesus betalte med sit liv.

Prosperity theology

I Tanzania lyder det ikke: ”Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer”, men prosperity theology (på dansk er det kaldt: ”fremgangsteologi”) ”Name it and clame it!”, “power of faith”! Du skal tænke positive tanker, du skal have nok tro. Bevis din tro ved at du giver Gud offergaver (her er det præsten der tager imod ? ) og det “gode” budskab følger: løfte om helbred, rigdom og glæde. Med forkortede bibelcitater, store indsamlinger, kæmpehøjtalere, vældige massemøder opildnes folk til at tro på en fremtid hvor bil, hus, velstand, er bevis for at du er frelst.

Er Mission fortid?

En af vore gode Tanzanianske venner her i Mwanza siger: Der er to former for mission/missionærer: en mission er sendelse til dem der sidder enten i ateismens mørke eller de onde ånders mørke; en anden mission er kampen mod vranglære (resten definerer hun som kirkearbejde). Som hun ser det, er der meget brug for missionærer. Missionstiden er ikke slut.

Paulus indleder Galaterbrevet med: ”Fred fra Gud og Jesus Kristus” og fortsætter ”…som gav sit liv for at udfri os af den nuværende onde verden”. Det gør han gratis for os. Han betalte, vi kan ikke give noget til Gud som matcher denne gave. I stedet kan vi videregive (husker du filmen “Pay it forward”?) efter evne det næsten på vor vej har brug for. Det er faktisk ret luthersk. Og dét glade budskab er ikke falsk.