Godt nytår

Det er lidt for sent at sige Glædelig jul –men Jesus er født, hvor Gud dog elsker os, lad os så elske hinanden! Dette budskab gælder hele året også ind i januar.

Kære venner

Det er lidt for sent at sige Glædelig  jul –men  Jesus er født, hvor Gud dog elsker os, lad os så elske hinanden! Dette budskab gælder hele året også ind i januar.

Godt nytår med disse ord:

1. En morgenstund
med sne i byens gader
og somrens sidste roser svøbt i is
iI birkens grene flagrer blå musvitter
som engle i et vinterparadis
 
2. En hviletid
for alt hvad Herren skabte
for korn og pindsvin dybt i vinterhi
og eftertankens tid for os der haster
de nøgne sorte buske travlt forbi
 
3. Gå langsomt nu
med Kristus ved din side
så skaber han sit rige på din vej
hvor du kan se de andre med hans øjne
og elske dem som han har elsket dig.
 
4. Han er dig nær
hans ånd er i dit hjerte
og vækker tro og håb og kærlighed
så du kan sprede lys i vintrens mørke:
han er velsignelsen du bringer med.
 
5. Gå langsomt nu
i disse korte dage
naturen hviler, kræfterne fornys
til solopgangen kommer fra det høje
og vinterbuske blomstrer i hans lys
 

”En morgenstund”  en salme af Lisbeth Smedegård Andersens fra ”I tid og Evighed”.

 
Naturbillederne i de første vers passer ikke på konteksten jeg er i her med 27 graders varme (det med sne og pindsvin i vinterhi), men at vi har brug for at Kristus skaber sit rige, for vi kan ikke finde ud af det. Vi må lære at se andre mennesker med hans øjne!!!!!”En morgenstund”  en salme af Lisbeth Smedegård Andersens fra ”I tid og Evighed”.

I går aftes spiste jeg aftensmad med mine naboer her – under snakken ved bordet blev jeg som dansker udfordret af præsten, som sagde: Jeres regering vil ikke have flygtninge i Dk, men tror de, at de bidrager til at strømmen mindskes ved at skære ned på bistanden til andre lande – skaber det fred og udrydder fattigdommen? Så sagde jeg ikke nok med at de skærer ned på bistanden, men vi modtager også flygtningene og putter dem i teltlejre – i et land, hvor der er koldt og masser af tomme huse i landet. Jeg tror vi har glemt at gå med Jesus ved vor side. Må Jesus blive født på ny i vore hjerte, så vi ser andre med hans øjne og elsker dem, som han har elsket os.

Som sidste år er det undervisning og undervisning……………………..kurser og kurser……………….
 
Søndagsskolearbejdet:

Igen i år har vi haft en del søndagsskolekurser endagskurser i pastoraterne i Kyerwa og Mabira provstier og et 3 dages kursus i Murongo 246 lærere er blevet undervist. I nov. Havde vi igen et kursus med Bjarne Gerts Olesen fra DFS. Så nu er der søndagsskolearbejde i 103 af 105 menigheder og der er over 200 aktive søndagsskolelærere.
Vi har nu materiale til 2. år (ud af 3) klar til søndagsskolearbejdet – i år er det med 66 farvebilleder spiralbundet til brug i undervisningen. Det glæder vi os over. Trykkeriet havde lovet det færdigt før jul, men det gik ikke – nu venter jeg på at få besked på om det bliver inden nytår eller lige efter jeg skal en tur til Bukoba for at hente det. Nogle få  menigheder har/er begyndt at bygge søndagsskole lokale og andre bevarer den gamle kirke, når der bygges ny til brug for børnene.

Søndagsskole for børn er igen blevet prioriteret i menighederne – det glæder jeg mig over.
 
Kvindearbejdet:

Her er vi ikke nået helt så langt, som jeg gerne ville. Især i Mabira og Murongo er det en stejl bakke at komme op af at få dem i gang med at etablere og fastholde et kvindegruppearbejde ved kirken. En del kvinder får ikke lov af deres mænd at gå til aktiviteter i kirken ud over gudstjenesten. Kvinderne har lav eller ingen uddannelse og dermed lidt selvtillid. I år har vi haft kurser for kvinderne 2- til 3 menigheder sammen, det var de glade for, men det sætter ikke automatisk gang i noget – der skal opfølgning til. Fra starten havde jeg håbet at vi kunne finde en gruppe kvinder, som vi kunne uddanne, så de kunne være iværksættere i pastoraterne, men de er endnu ikke dukket op/blevet fundet/trådt frem. Men kvindeformanden i Mabira er virkelig vokset med opgaverne.

I Kyerwa er det anderledes, der er flere der har uddannelse og der har været gang i kvindegrupperne mange steder siden vi fik sat gang i det, da jeg arbejdede med dem fra 2004-6. Her har vi uddannet en gruppe på 28, som laver kurser/inspirerer i menighederne.

De første 3 måneder af året havde vi fornøjelsen af at have Bodil Jørgensen fra Haderslev her som senior voluntør. Hun underviste bl.a. en del kvindegrupper i at strikke og hækle, samt underviste i at lave dukketeater på søndagsskolelærer kurser.
 
Forvalterskab/stewardship arbejdet:

Her har vi haft et 2- og et 3-dages kursus for evangelisterne og præsterne for at dygtiggøre dem og motivere dem til arbejdet. Sætte fokus og have fælles fodslag. Sammen med emner til arbejdet har vi også undervist i ting, som skal hjælpe dem til at få bedre indkomst og forhold i deres familier, da de får meget lidt betaling for arbejdet i kirken. Vi har også besøgt dem alle i deres familier – en runder i hvert pastorat, hvor alle evangelister er med, vi kommer så med en landbrugskonsulent, som har givet gode råd om forbedring af deres landbrug og vi andre har rådgivet om hygiejne og andre ting.
Vi har også haft et 3 dages kursus med deres ægtefæller, for sidste år sagde de, at de emner vi underviste i sundhed, landbrug, familie, børneopdragelse osv., som vi underviste, for at forbedre deres familiers livssituation, ville det være godt hvis ægtefællerne også hørte det og samtidig få en forståelse af hvad evangelistarbejdet går ud på og hvorfor det er vigtigt at de bruger så meget tid i kirkens tjeneste, selv om der er et lille udkomme ved månedens slutning. Vi håber at disse kurser har været med til at de føler sig som en evangelistfamilie. Her i januar/februar skal vi rundt og besøge dem igen og se om alt dette har bragt forandringer i deres familier. Spændende.

I alle pastorater har vi haft kurser for menighedsrådene, hvor de er blevet undervist i hvad der er deres opgaver, om forvalterskab, at det er vort ansvar at give til kirken, som tak for alt det Gud har givet os – i skabelsen, talenter og muligheder, noget om hvordan det er deres ansvar at have omsorg for menighedens medlemmer og at det er menighedens ansvar at bygge og vedligeholde kirken og indsamle midler til kirkens drift – lokalt, pastorat, provsti, stift, ja helt op til den nationale kirke. Der har været meget forskellig deltagelse 84 % – 22 %. De to steder med lavest deltagelse, har fået nye unge energiske præster efter at biskoppen så dette i vore rapporter.

Vi har også været rundt og undervise i forvalterskab i menighederne i forbindelse med søndagsgudstjenesterne. 2-3 søndage om måneden (1 søndag planlægger vi at være i vore hjemmenigheder, så Frederisk og jeg ikke glemmer hvor vi hører til). Efter at vi havde midtvejs evaluering i Juli har indsatsen som Frederick gjorde, medens jeg var i DK, været at tage rundt og undervise lederne i de menigheder, som havde lav eller ingen deltagelse i lederkurserne.

I mange menigheder er indtægterne steget betydeligt, så indsatsen kan måles på den måde, evangelisterne beretter også at menighedens medlemmer nu forlanger at få rapport om økonomien og stiller spørgsmål, så det er lykkedes at skabe en større forståelse for deres ansvar og øge engagementet.

I de indledende workshops sidste år erkendte vi, at det ikke vil lykkes at øge kirkens indtægter betydeligt, hvis ikke vi får engageret mændene også. Så vi har nogle menigheder som har startet mandegrupper. Men det er stadig få. 1. august havde vi et mandestævne for de tre provstier tilsammen, hvor vi inviterede mændene til at deltage, og de, der havde noget at bidrage med sange, drama, trommedans eller anden traditionel underholdning skulle melde sig. Det blev en meget fin dag. Der var tilmeldt 350, men der kom kun godt 150, da CCM, det regerende parti den dag havde opstillingsmøder af kandidater til valget.
 
Apropos valg og demokrati:

I Danmark har der været valg – flertallet har talt. Det accepterer vi så, selv om vi ikke er enige i resultatet og enige i den politik, der føres. Men vi er ikke i tvil om at stemmerne er talt op på ret vis.

Men her i Tanzania er det anderledes. Vi havde valg til byråd, parlament og præsident i november. Læser man i de internationale medier, så gik det jo fredeligt  for sig, fredeligt det er sandt, for tanzanianerne er et tålmodigt folkefærd med respekt for autoriterne……………………Men retfærdighed?!?!?!?

Her I Kyerwa kommune, som jo er ny og er startet her i sidste valgperiode, hvor byrådet blev delt. Parlamentsvalget, der fik oppositions kandidaten fra Chadema godt 3 tusind stemmer mere end CCM manden. Men resultatet blev meddelt at CCM havde vundet – folk, som ventede på resultatet blev spredt med tåregas. Oppositions kandidaten kører en retssag om resultatet, men….

Valget til byrådet, her fik Chadema 13 kandidater og CCM 11. Det udløser en portion tillægskandidater (kvinder og handicappede) i forhold. Det skulle være 5 til Chadema og 4 til CCM, men kommunaldirektøren byttede rundt på dem, så det blev det modsatte. Det gav så 17/16 mandater, men parlamentsmedlemmet deltager ved åbningen og har stemmeret til formand/borgmesterposten og udvalgsformand osv. Så var det 17/17. Hvad gør man så?

Først laver CCM 4 restsager i 4 valgkredse, og siger at valgresultatet ikke er rigtigt, for at stresse oppositionen, på trods af at de valgtilforordnede fra partierne og kandidaterne selv har skrevet under på resultaterne de enkelte valgsteder på valgnatten (og det er slået op på væggen uden for valglokalet). Vores lokale valgkreds er et af dem her vandt Magezi (Chadema) med 9 stemmer over Faustine (CCM, som har været byrådsmedlem de foregående 10 år). Dagen efter valget var præsten forbi begges fester, for at sige tillykke med valget til den, der vandt og sige pole (udtryk for medfølelse hos den anden – han sagde, ja jeg syntes vi skulle samles (tilhængerne) og gratulere hinanden med en god valgkamp, men jeg tabte.
For det andet opdigter de anklager på 2 oppositionspolitikere – en for mord på en mand (som lever/er i hvert fald ikke begravet i sin hjemlandsby, siges der) en anden arresteret og anklaget for ikke at være tanzanianer. Den dag, da kandidaterne skulle tages i ed, var der et opbud af 300 betjente med geværer og tåregas rundt om byrådssalen. Da valget til formand/borgmester skulle starte udvandrede oppositionen, så CCM har borgmesterposten og udvalgsformandsposterne osv.
Der er sager i retten om parlamentsvalgresultatet, tillægsmandaternes forkerte fordeling og så resultaterne de 4 valgsteder. Men datoerne udskydes bare.

Nu efter at jeg skrev dette er der kommet brev fra valgkommissionen, at borgmestervalget er ugyldigt, først skal retssagerne gå sin gang, før de kan vælge borgmester, så vi venter spændt.

Til gengæld er der ikke nogen der stiller spørgsmålstegn ved præsident om præsident Magufuli vandt valget, og han er virkelig trukket i arbejdstøjet og viser at han vil udvikling for landet. Nu håber vi at hans kabinet bakker op om hans linje, som han har lagt ud. Hans motto er ”Kun arbejde” – han aflyste festlighederne d. 9.12 på nationaldagen og beordrede alle – ansatte og folk ud at gøre rent på offentlige steder, da der i en del byer har været udbrud af kolera. Budgettet, der var afsat til festligholdelse at dagen blev brugt til transport af affald, indkøb af koste, trillebør osv. til rengøring. Han taget på uanmeldt besøg i forskellige institutioner, har fyret folk og udskiftet bestyrelser, hvilket betyder at mange offentlig ansatte, som før ikke tog deres arbejde for alvorligt, nu er på dupperne. Ved parlamentets åbning plejer der at være en stor fest, man han skar det ned til sodavang og bites og så blev resten af budgettet brugt til at købe senge til rigshospitalet, som han havde besøgt en uges tid før og fundet at patienter lå på gulvet. Han har gjort undervisning op til form 4 gratis i offentlige skoler.

Nu har vi startet på 2016 – det bliver så mit sidste år i Kyerwa og Tanzania, da jeg i januar 2017 pakker ned og rejser tilbage til Danmark.
 
Godt nytår til jer alle.

De bedste hilsener

Else Højvang