Karagwe stift har mistet sin første biskop Paulo Mukuta.

Karagwe stift har mistet sin første biskop Paulo Mukuta.

Den 26. september begravede vi i Lukajange ved domkirken Karagwe stifts første biskop Paulo Mukuta. Han blev 78 år – født i 1936, blev præst i 1971 og biskop i Januar 1979, da Karagwe stift blev udskilt fra Nordveststiftet. Han var biskop i 18 år og gik på pension i 1997.

Begravelsen var en ”festlig” dag, hvor der blev talt om glæden over det han havde gjort og været i livet for mange mennesker. Bispefruen – enken talte om kærligheden og fællesskabet de havde haft, som ville give hende styrke i livet fremover.

Jeg bragte en hilsen fra Danmission, som har arbejdet sammen med kirken i alle de år, hvor Paulo Mukuta har virket som præst og biskop. Hilste fra alle jer, som har kendt ham – missionærer, missionssekretærer og andre medarbejdere i DMS/Danmission samt alle I DMSére/Danmissionere, som har mødt biskoppen enten under besøg her i Karagwe eller under hans besøg i Danmark. Sagde at vi var sammen med familien og stiftet i sorgen men også i taknemmeligheden og hans gerning.

Efter hans død var der først sørgetid i familien, men d. 25 om morgenen blev kisten kørt i procession fra Nyakahanga hospital til Domkirken i Lukajange, hvor vi holdt gudstjeneste.

Derefter var der salmesang, korsang, tekstlæsninger og muligheder for en sidste hilsen fra forskellige grupper, så var der vågenat i kirken.

Tirsdag morgen blev kisten båret i procession med alle stiftets præster, biskopper og domprovster fra de andre stifter i ELCT (Den evangeliske Lutherske Kirke i Tanzania) ud foran kirken, hvor begravelsesgudstjenesten blev holdt.

else_blog_1

Biskopperne vi kender – fra venstre 2 pensionerede, biskop Samson Mushemba, som var Nordvest stiftets første tanzanianske biskop (har været ledende biskop i ELCT i mange år), biskop Nelson Kazoba Karagwes 2. biskop og så de nuværende Ledende biskop Alex Malasusa – biskop i Øst og Kyst stiftet(hvor vi er med i arbejdet på Zanzibar), Biskop ElisaBubelwa Nordvest stiftets nuværende biskop og Benson Bagonza – Karagwes biskop.

Der var mange mennesker – biskopper fra andre stifter og fra den lutherske kirke i Rwanda, også den katolske og den anglikanske biskop var der, præster, regeringsledere, medarbejdere i kirken, familien, menighedsmedlemmer fra alle hjørner af stiftet, naboer også folk fra andre trossamfund inklusiv muslimske ledere.

Der er blevet bygget en indhegnet bispe-gravplads til venstre for domkirken(bag klokketårnet, for jer der har været i Lukajange). Danmission blev beæret ved at være blandt de 20, som kastede jord i graven. Vi er en del af de nærmeste

Else Højvang

Kyerwa