Nyt arbejde

Nyt arbejde

Kære venner!
Nu er det tid til nyt fra Kyerwa.

Efter at jeg kom tilbage fra mit hjemmeophold i efteråret, har vi haft forskellige grupper af gæster, som har ført mig tilbage til MAYAJA projektet – først Karsten Lund fra Danmission, Knud Lauridsen med en grupper fra Tarm, som har støttet MAYAJA de seneste år samt et evalueringsteam fra Danmission og nu sidst vor nye Regions-koordinator (det som tidligere hed missionssekretær) Simon Kristensen. At være på besøg i MAYAJA med gæster giver mig en chance for at få indblik i hvad der er sket, siden jeg forlod projektet i Juni.

Der har været mange lederkurser for landsbykomiteerne, folk udtrykker stor glæde over det. Der er startet ungdomsgrupper, nogle er startet med at lave planteskoler og plante træer på bjergene andre er begyndt på hønsehold. I Juli var der en landbrugskampagne med oplysning om hvordan man får bugt med den nye sygdom, som er rundt i bananplanterne og her i november har de delt sygdomsresistente kasawastiklinger rundt. MAYAJA fortsætter for fuld fart. I disse dage er 2 medarbejdere og 3 landmænd/kvinder på studietur til Mbeya i Sydtanzania sammen emd representanter fra FAP, som også støttes af Danmission.

Mit nye arbejde – Søndagsskole, kvindearbejde og stewardship/forvalterskab i 3 provstier:

Siden sommeren 2012 har jeg vidst at jeg skulle skifte arbejdsområde. Stiftets ledelse og Danmission har i fællesskab talt om arbejdsopgaver.

Nu tilbage til kirkens centrale indre anliggender –

• Søndagsskolearbejdet – oplæring af børn – de kommende generationer

• Kvindearbejdet – kvinderne er helt centrale i familien og i kirken.

• Stewardship (ja jeg tror jeg vil bruge det engelske ord, vi har ikke rigtigt et ord for det på dansk). Det handler om forvaltning af alle kirkens anliggender, måske især indsamling til kirkens arbejde,så kirken kan blive mere selvunderholdende.

Kvindearbejdet var også mit arbejdsområde i starten her i Kyerwa, men de andre områder er nye for mig. Jeg skal arbejde i 3 provstier i den nordlige del af stiftet, Kyerwa (som jeg kender), Mabira og Murongo. Det betyder 16 pastorater med 108 menigheder – geografisk er er det er område på 90 km i længden og 50 i bredden (dog er der en stor skov, Rumanyika, som jeg ikke skal ind i – det mindsker arealet). Der er 15 præster og 115 evangelister at lære at kende.

Som forberedelse til arbejdet har jeg lavet en undersøgelse om tingenes tilstand. Først med spørgeskemaer til evangelisterne om hvad de har af arbejde og hvordan det er i menighederne, om hvor meget de samler ind ved alm. ofringer, høst og taksigelser samt til kirkebyggeri, søndagsskole og diakoni. Jeg har fået et overblik over hvad præsterne får i løn og hvor meget evangelisterne får i lommepenge. Derudover har vi, 3 evangelister – Frederik Ferdinand Esta Pasifiko og Joram Rubunda, besøgt 457 familier og talt med dem om deres engagement i kirkens liv – hvor ofte de deltager i gudstjenesten, hvem der kommer mest. Det viste jeg at være kvinderne og børnene.

Om deres deltagelse i de forskellige aktiviteter.

26% af kvinderne deltager i kvindearbejdet, som findes i 75 af de 108 menigheder (15 steder mødes de hver uge, 36 steder hver anden uge eller en gang om måneden andre steder ved særlige lejligheder).

35% af børnene deltager i søndagsskolen, men både folk vi talte med og evangelisterne be´r om uddannelse af søndagsskolelærerne og materialer til søndagsskoleundervisningen.

Med hensyn til indsamlingerne/ofringerne i kirkerne siger 86% af evangelisterne at det der kommer ind ikke er nok til at drive kirken, men det positive er at 61% af de adspurgte familier siger at de er rede til at øge beløbet, hvis de får informationer om hvad pengene anvendes til og hvad behovene er, så der er noget at arbejde videre med.Der er rigtig mange spændende ting, der er kommet frem i undersøgelsen. Efter at have stillet folk spørgsmål bad vi dem også om at give deres bud på hvordan vi kan forbedre kirken arbejde. Det kom der mange bud på.

Jeg har aldrig lavet sådan en undersøgelse før– det tager bare lang tid at samle alle informationerne fra alle interviewene og spørgeskemaer og få det skrevet sammen til noget der kan forstås af alle.

Da et powerpoint med mange af resultaterne var klar her i sidste uge startede vi med at have en workshop med Murongo provsti. (de 2 andre provstier skal mødes i Februar og Marts) Provstiudvalget, økonomiudvalget supleret med en evangelist og en kvinde fra hvert pastorat var samlet i 3 dage.

Domprovsten holdt den officielle åbningstale (på den næste kommer biskoppen og den sidste generalsekretæren), så jeg føler stor opbakning fra siftets ledelse til dette nye arbejde. Sekretæren for Mission og evangelisations, samt kvindesekretæren vil deltage i alle workshops.

Ofte i kirkens arbejde gør vi som vi plejer – men det at lave en forundersøgelse har jeg lært som et godt arbejdsredskab i de år jeg har arbejdet med samfundsudvikling – så jeg foreslog at vi startede med det.

Vi gennemgik resultaterne fra undsøgelsen, havde bibeltimer om forvalterskab, samt kvinder og børns rolle i bibelen og kirken, som grundlag for gruppediskustioner og fællesdrøftelser.

Vi fandt i fællesskab ud af at der er brug for:

• Øget forkyndelses- og undervisnings indsats for at styrke menighedsmedlemmernes tro.

• En særlig indsats for at få mændene til at være aktive i menighederne, fordi nogle forhindre kvinderne i at deltage og det er mændene, som ”sidder på pengene”. Her vil vi lave en studietur til den angalikanske kirke i Uganda, som har mandegrupper i menighederne, for at lære fra dem.

• Motivation af børnene til at deltage i søndagsskolearbejdet ved at have billeder, musikinstrumenter og bedre uddannede lærere. Herunder motivation af forældrene, så der sender børnene til søndagsskolen.

• For at øge indsamlingerne skal der være undervisning om vort ansvar, større åbenhed omkring regnskaberne hvad der indsamles og hvordan det anvendes.

• Der er brug for at få en strategisk planlagt indsamlingskalender med opmærksom på høst tider og andre begivenheder i kirkeåret.

• Vi skal have fremstillet en besøgskalen-der, for mange familier gav udtryk for at der er for få besøg af menighedsråds-medlemmer, evangelist og præst.

Om et par uger skal jeg mødes med præsterne og planlægge hvem der gør hvad og i hvilken rækkefølge vi tager fat.

Det er lige et første kig ind i den proces vi er i gang med.

 

Deltagerne vinker til jer og siger tak for at I i Danmsision gør dette arbejde muligt.

 

De bedste hilsener fra Kyerwa

Else Højvang