Støt fortsat MAYAJA! Projektet fortsætter for fuld kraft i Kaisho og Isingiro med ny leder.

Erfaringerne fra de seks års arbejde med samfundsudvikling drives videre i 9 nye landsbyer. Starten var lettere her fordi rygterne om os var løbet i forvejen. Folk ved godt at vi kommer med undervisning og ikke penge eller bringer udvikling.

Landsbyrådene og landsbybeboerne har taget godt imod os. Staben er blevet udvidet med 2 nye medarbejdere, så der nu er 2 landbrugskyndige og så har vi fået en udviklingsmedarbejder, som skal arbejde specielt med de unge.

Da vi lavede baseline ved at tale med forskellige grupper og interviewe 350 familier fandt vi at 55 % af familieoverhovederne var under 40 år og vi ved at 50 % af befolkningen er under 15 år. 60 % af de unge, der afsluttede 11 klasse sidste år dumpede og er dermed henvist til et liv i landsbyen og undervisningen i grundskolen og secondary school forbereder dem ikke til at være landmænd og have ansvaret for en familie. I MAYAJA vil vi så forsøge at bidrage med undervisning tilpasset de unge, for at give dem et fundament for at skabe et bedre liv.

Vi startede med i at undervise landsbylederne, så de ved hvad vi har at byde på og sådan at de kan gå foran med at forandre deres liv, så de kan være forbilleder for de andre og opfordre dem til at deltage i kurserne i underlandsbyerne. De blev undervist på første kursus i maj, som holdtes i hver landsby om Hvad er udvikling, hvad forhindre og fordrer det? Forbedrede dyrkningsmetoder, Husdyrhold, Ernæring og Hygiejne, Brugen at tid og igangsætter virksomhed. Igen i august var der kursus for ledelserne – denne gang var de samlet i hver ward – Her var det lederuddannelse – Hvad er landsbyrådets opgaver? Ledelse, Demokrati og borgerrettigheder og pligter, Miljø – herunder træplantning, Udfordringerne ved at få kommunen tæt på.

Derudover har der været en runde med kurser i underlandsbyerne, hvor alle borgere er inviteret.

En dansk pensioneret lærer, som hedder Esben Røgel har været nede og lære medarbejderne og 2 kvinder fra hver landsby at fremstille kogesteder, som kun bruger ca. halvt så meget brænde (så fældes der mindre træer) og med skorsten på, som kan bringe røgen ud af køkkenet.

Her i juli har den første runde af ungdomskurser været afviklet, og den årlige landbrugsudstilling har igen været afholdt i vores område.

Lige nu er det kurser om borgerrettigheder og pligter der er i gang rundt i landsbyerne, herunder en bevidstgørelse og hvilke egenskaber en god leder skal have og at de folkevalgte ledere er vore repræsentanter, de arbejder på det mandat vi har givet dem, så vi her en pligt til også at holde dem til regnskab for hvordan de har forvaltet det mandat. Demokrati er nyt i Tanzania. Forberelse til valget af landsbyråd i 2014 og valg af byråds- medlem, parlamentsmedlem og præsident i 2015.

1. Juli fik MAYAJA ny leder – Theophilo Emmanuel, som har været med siden projektets start har taget over efter mig. Han har en god stab af medarbejdere – Kokosiima (som pgså var med fra starten) og Geoffrey- landbrug og husdyrhold, Benjamin Spare-låne grupper og fortalervirksomhed, Alice sundhedsdelen, Agnether ungdomsarbejdet. Og Siima som sekretær. Alle de tværgående emner som miljø, borgerrettigheder og pligter, samarbejde i familien osv. er de fælles om.

Så der er stadig god grund til at støtte MAYAJA med forbøn, økonomi og medleven.

Else Højvang

Missionær i Kyerwa