Billeder fra et skovbesøg

Billeder fra et skovbesøg

I et blogindlæg “En kamp op ad bakke” d. 13. april 2014 skrev jeg om et kursus som en lokal fredsorganisation, Alliance for Conflict Transformation (ACT) havde afholdt. I forbindelse med kurset havde ACT inviteret Cambodjas nok mest kendte ”miljø munk”, Bun Saluth, til at fortælle om sine årelange bestræbelser på at beskytte en skov i det nordlige Cambodja. Han er kendt langt uden for landets grænser og har bl.a. vundet en international miljøpris for sit arbejde. Bun Saluths fortælling var meget inspirerende for kursusdeltagerne og gav anledning til mange spørgsmål.

På kurset ytrede deltagerne ønske om at besøge Bun Saluth for at få et bedre indtryk af hans arbejde og få inspiration til deres eget arbejde. Med støtte fra Danmission var ACT i stand til at arrangere et besøg i begyndelsen af juli. Deltagerne i besøget kom alle fra tre religiøse grupper: buddhister, muslimer og kristne. Desuden havde ACT inviteret tre miljøaktivister fra Prey Lang, en anden skov i det nordlige Cambodja, som er truet af ulovlig skovfældning. Det gav gode muligheder for at udveksle erfaringer og strategier i forhold til bevarelse af naturressourcer på tværs af truede skove.

Hoeun Sopheap, miljøaktivist i Prey Lang, lærte adskillige ting under besøget; munken og hans lokale støttere opmuntrer lokalbefolkningen og myndighederne til at engagere sig i bestræbelserne på at bevare skoven, de har organiseret og mobiliseret munke og lokalbefolkningen i området og og de har etableret et godt samarbejde med lokale og nationale myndigheder. Det har bl.a. resulteret i at de nu handler i samlet flok når der er forsøg på ulovlig skovfældning, og at de er begyndt at grave en rende omkring skoven hvilket vil vanskeliggøre den illegale skovhugst.

Med disse erfaringer i bagagen er Sopheap og de andre deltagere vendt tilbage til deres hjemby for at fortsætte deres arbejde med at bevare de lokale naturressourcer, samt håndtere de mange konflikter der opstår på grund af jagten på de værdifulde naturressourcer.

Nedenfor følger nogle billeder fra besøget. Der kan læses mere om besøget på ACTs hjemmeside:

http://www.act.org.kh/what-we-do/interfaith-initiative-for-peace-in-cambodia-iipc/186-interfaith-exposure-study-to-oddormeanchey-province.html

 

Miljø munken Bun Saluth til højre

10451794_729328677128067_52074390357758333_n
Billede af alle deltagerne

Billede af alle deltagerne

photo

Hoeun Sopheap, miljøaktivist fra Prey Lang