Danmission engageret i et nyskabende projekt i Cambodja

Danmission har i et samarbejde med fem partnere netop påbegyndt et projekt i Prey Lang skoven i Cambodja, der skal bidrage til bevarelse af den truede skov.

Tidligere på året fik Danmission en bevilling på 1.450.000 kr. fra det danske udenrigsministerium til igangsættelse af et nyskabende projekt i Cambodja. Nærmere bestemt i Prey Lang, som er den eneste tilbageværende stedsegrønne lavlands skov ikke bare i Cambodja, men på hele den Indokinesiske halvø. Skovens overlevelse er truet af omfattende illegal skovhugst og der er brug for nye og anderledes tilgange for at redde skoven – inden det er for sent. Danmission har på den baggrund valgt at indgå i et samarbejde med flere aktører: en national social bevægelse (Community Peacebuilding Network), en lokal social bevægelse (Prey Lang Community Network), en kristen fredsorganisation (Peace Bridges Organisation), et IT-firma (Web Essential), og Københavns Universitet. Hver aktør bidrager med helt specifikke kundskaber og erfaringer, som samlet set kan skabe noget nyt og værdifuldt i bestræbelserne på at bevare skoven.

Skovens betydning er uomtvisteligt, ikke kun for Cambodja men også for de omkringliggende lande. Den består af 7 forskellige økosystemer, har høj biodiversitet, optager meget CO2 fra atmosfæren og er hjemsted for mere end 27 truede dyrearter. Prey Lang er desuden vital for ca. 200.000 cambodjanere der lever i og omkring skoven, da de og deres liv er afhængige af skoven. Som en af beboerne i Prey Lang fornylig sagde under et møde: ”Hvis Prey Lang forsvinder dør vi sammen med skoven. Vi har ingen færdigheder til at leve et liv udenfor skoven. Vores indkomst og bank er selve skoven – den er vores liv!”

IMG_01761

Citatet overfor kommer fra kvinden til højre. Hun er et ledende medlem af Prey Lang Community Network og sidder i styregruppen for projektet.

Gennem mange år er der foregået omfattende illegal skovhugst i Prey Lang, og samtidigt har regeringen givet mere end 30 koncessioner til forskellige firmaer, hvilket har betydet at store skovområder er blevet ryddet. Dagligt kan beboere i området se den ene store lastbil efter den anden komme ud af skoven med illegal tømmer. Det faktum at regeringen er involveret i salget af landområder og forholder sig passive til den illegale skovfældning, gør at der opstår konflikter mellem lokalsamfundene og de lokale myndigheder, samt mellem lokalsamfundene og de private firmaer. Derudover er der konflikter i lokalsamfundene mellem de grupper der er engageret i at beskytte skoven og de grupper der er involverede i den illegale skovfældning. Til trods for de mange konflikter er der meget begrænset dialog imellem de forskellige partnere.

Det overordnede mål med projektet er at beskytte skoven og de lokales rettigheder gennem nye måder at indsamle data på.

Mere specifikt så vil projektet fokusere på at:

  1. Styrke den lokale bevægelse (Prey Lang Community Network), der er engageret i beskyttelsen af skoven, gennem undervisning og kapacitetsopbygning.
  2. Bidrage med ny information og kommunikationsteknologi, der kan hjælpe lokalsamfundene med at monitorere naturressourcerne og tale for deres rettigheder.
  3. Mindske konflikter imellem de forskellige parter involveret i Prey Lang.

Hvori består så det nytænkende i projektet? Det kan bl.a. ses i den unikke sammensætning af partnere fra forskellge samfundsdomæner (forskningsverdenen, den private sektor og civilsamfundssektoren), brugen af et IT firma til at skræddersy teknologiske løsninger til en social problematik, inddragelsen af lokalbefolkningen til at indsamle data via en app på en smartphone, samt kombinationen af en rettighedsbaseret og fredsskabende tilgang.

Blogindlæg 1

En repræsentant fra IT firmaet forklarer hvordan app’en kommer til at virke. Firmaet er nu i gang med at designe en forsøgs app, som skal afprøves af medlemmerne af Prey Lang Community Network.

Udover Danmission er der kun en kristen partner i projektet hvilket er Peace Bridges Organisation (PBO).Chanmony, direktøren for PBO, henviser til skabelsesberetningen og det bibelske begreb ”Shalom”, når han forklarer om baggrunden for at PBO som kristen organisation er engageret i projektet. Mony taler om tre essentielle relationer; mellem Gud og mennesket, mellem mennesker, samt mellem mennesker og miljøet. På grund af syndefaldet er det vigtigt at kristne bidrager til forsoning mellem mennesker og mellem mennesker og miljøet, for eksempel helt konkret i forhold til Prey Lang skoven. Han siger videre at som kristen har vi en forpligtelse til at arbejde for skabelsen af Shalom og dermed en verden med fred, retfærdighed og harmoni. Ingen af delene eksisterer på nuværende tidspunkt i nævneværdigt omfang i Cambodja og specielt ikke i Prey Lang, som er et område præget af uretfærdighed, lovløshed, ufred og undertrykkelse. Der er derfor al mulig grund til at kristne engagerer sig i bevarelsen af skoven, slutter han af med at sige.

Projektet løber frem til midten af 2016 og der vil løbende komme beretninger her på bloggen om forløbet af projektet.

Blogindlæg 2

Repræsentanter fra Prey Lang Community Network er ved at underskrive en fælles samarbejdsaftale mellem alle partnerne om det toårige projekt.

P.S. De øverste billeder er taget af Flemming Pless, mens de øvrige er taget af undertegnede eller repræsentanter fra partnerne.