En kamp op ad bakke

En kamp op ad bakke

Religiøse ledere bliver mobiliseret for at bevare Cambodjas værdifulde naturressourcer

Der går næsten ikke en dag, hvor der ikke er artikler i Cambodjas to engelsksprogede aviser om ødelæggelser af landets mange værdifulde naturressourcer. Det er faktisk ret nedslående at læse. Dagligt oplever folk at deres eksistensgrundlag bliver undermineret, og at de går fra at have en tålelig tilværelse til et liv i fattigdom. Derudover så medfører ødelæggelserne også omfattende klimaændringer, som kun gør det hele endnu værre – både for nuværende og fremtidige generationer.

Beviserne for rovdriften på naturen er uomtvistelige, men trods dette foretager den cambodjanske regering sig stort set intet. Den forsøger ind i mellem at benægte gyldigheden af diverse rapporter som bliver offentliggjort, men kritikken falder hurtigt til jorden. Det kræver nemlig kun ét besøg i en af Cambodjas skove, f.eks. Prey Lang skoven, for at se hvor slemt det står til.

Forklaringen på at regeringen lukker øjne for ødelæggelserne ligger lige for; magtfulde og indflydelsesrige politikere, embedsmænd og forretningsfolk tager aktivt del i ulovlighederne og tjener formuer på rovdriften. I sidste uge skrev Phnom Penh Post f.eks. at premierministerens bror, Hun Neng, er involveret i illegal skovhugst i Prey Lang skoven. Et par dage senere offentliggjorde en menneskerettighedsorganisation en undersøgelse, der viste at antallet af mennesker, der er blevet berørt af landkonflikter i år er øget voldsomt sammenlignet med samme periode sidste år. Det samlede antal mennesker, som er blevet tvangsforflyttet fra deres jord har nu oversteget en halv million – og det er endda lavt sat. Denne uges historie viser, at rovdriften på naturen har nået nye højder og nærmest har fået karakter af guldfeber; mange almindelige cambodjanere – på opfordring af et privat firma, Try Pheap’s MDS Import Export Co Ltd – tager nu del i ulovlighederne ved at fælde de sidste værdifulde træer der måtte findes. Der sker med myndighedernes stiltiende samtykke, da de bliver betalt af firmaet til at acceptere ulovlighederne. En lokal beboer fortæller til avisen at politiet og militæret har fældet de fleste træer, de resterende bliver nu fældet af almindelig mennesker. Firmaet opkøber tømmeret til billig penge og transporterer det til Vietnam, hvor det sælges for dyre penge.

I en samtale med en regeringsembedsmand her i weekenden fik jeg oplyst, at den cambodjanske regering har rettet henvendelse til den vietnamesiske regering om transporten af ulovligt fældet tømmer. Den cambodjanske regering vil have den vietnamesiske regering til at forøge kontrollen ved den fælles grænse, så tømmeret ikke kommer ind i landet. Regeringen i Vietnam spillede ifølge embedsmanden bolden tilbage på den cambodjanske side; den cambodjanske regering fik oplyst at de selv måtte sørge for at stoppe ulovlighederne. Spørgsmålet er om der er reel politisk vilje til det, hvilket desværre er mere end tvivlsomt.

At der er brug for en omgående indsats for at redde naturressourcerne inden de fuldstændig forsvinder er åbenlyst. Heldigvist er der mange lokale og nationale forsøg på at ændre tingenes tilstand selvom det er svært. Et af de nyeste initiativer er støttet af Danmission. En lokal fredsorganisation, Alliance for Conflict Transformation (ACT), har iværksat et projekt med fokus på mobilisering af lokale religiøse ledere i forhold til bevarelse af naturressourcer. For en måneds tid siden afholdt ACT et kursus for en gruppe præster, imamer, buddhistiske munke, kommunalbestyrelsesmedlemmer og lokale embedsmænd fra religionsministeriet. De fik en grundlæggende undervisning i konfliktanalyse, fredsskabelse og lovgivningsspørgsmål. Efter kurset er det planen at kursusdeltagerne skal etablere lokale interreligiøse netværk i 4 forskellige provinser. Netværkene vil få til opgave at igangsætte lokale initiativer til bevarelse af naturressourcer, med teknisk assistance fra ACT.

Kursusdeltagerne

Kursusdeltagerne

I forbindelse med kurset havde ACT inviteret Cambodjas nok mest kendte ”miljø munk”, Bun Saluth, til at fortælle om sine årelange bestræbelser på at beskytte en skov i det nordlige Cambodja. Han er kendt langt uden for landets grænser og har bl.a. vundet en international miljøpris for sit arbejde. Bun Saluths fortælling var meget inspirerende for kursusdeltagerne og gav anledning til mange spørgsmål.

Bun Saluth (yderst til venstre) er i gang med at fortælle

Bun Saluth (yderst til venstre) er i gang med at fortælle

Om baggrunden for at mobilisere lokale religiøse ledere fortæller Srey Sotheavy, direktør for ACT: ”Cambodjanere har stor respekt for religiøse ledere og deres stemme har vægt.” Men samtidigt er det ikke uproblematisk for lederne at engagere sig i naturressourcespørgsmålet. Som Sotheavy siger: ”Folk fra regeringen siger at de blander sig i ikke-religiøse spørgsmål (altså poltiske spørgsmål) og at det ikke er deres opgave som religiøse ledere.” Men heldigvist er kursusdeltagerne ikke enige i dette, så det bliver spændende at følge deres bestræbelser de kommende måneder og år for at bevare Cambodjas værdifulde naturressourcer.

Srey Sotheavy (til venstre) og Bun Saluth (til højre). Srey Sotheavy har været i Danmark i forbindelse med konfirmantaktion i 2006

Srey Sotheavy (til venstre) og Bun Saluth (til højre).
Srey Sotheavy har været i Danmark i forbindelse med konfirmand aktion i 2006

 

Herfra Cambodja ønskes I alle en glædelig påske!