Fængsel og frihed

I begyndelsen af januar blev Savoeun, lederen af en af Danmissions samarbejdspartnere, arresteret på brutal vis. Fire måneder senere blev han løsladt fra fængslet efter en farceagtig retssag.

Det er en tydeligt forandret Savoeun, der sidder ved siden af mig. Han virker rastløs og ukoncentreret, hans blik er flakkende og hans tidligere selvsikre fremtoning er forsvundet. Der er nok af plads i rummet hvor vi sidder, men trods det sidder han meget tæt op ad mig. Det undrer mig indtil han begynder at fortælle om sit ophold i fængslet. ”Jeg var under konstant overvågning og der var hele tiden vagter i nærheden af mig, både når jeg havde besøg, sov eller spiste. De ville forhindre at jeg snakkede og udvekslede oplysninger med de andre fanger.”

Savoeun - på sit kontor efter løsladelsen

Savoeun – på sit kontor efter løsladelsen

I slutningen af 2013 oplevede Cambodja et spirende folkeligt oprør med store demonstrationer og strejker. I starten af det nye år blev oprøret brutalt slået ned med 5 døde, mange sårede og arresterede til følge. En af de arresterede var 29 årige Savoeun Theng, lederen af CCFC (Coalition of Cambodian Farmer Community), som er en af Danmissions nye partnere. Udover Savoeun blev Vorn Pao, bestyrelsesformanden for CCFC, og 21 andre cambodjanere arresterede.

Da jeg begynder at snakke med Savoeun om arrestationen springer han straks op fra stolen, tænder for computeren og finder billeder af situationen frem på skærmen. Billederne er brutale. Savoeun er omgivet af flere soldater som på skift slår og sparker ham i hovedet og på overkroppen.

2

Savoeuns arrestation

I dag, fem måneder efter arrestationen og to uger efter hans løsladelse, har han stadig smerter i baghovedet og forskellige steder på overkroppen. I morgen skal han sammen med nogle af de andre løsladte til Bangkok for at blive undersøgt på et hospital.

Regeringens voldsomme fremfærd mod fredelige demonstranter medfødte omfattende international fordømmelse med krav om løsladelse af de 23 arresterede og en uvildig undersøgelse af drabene. Det sidste er aldrig sket, men alle arresterede blev løsladt d. 30. maj efter en farceagtig retssag. Om retsagen fortæller Savoeun: ”Dommeren forhindrede hele tiden min advokat i at forsvare mig; han måtte ikke fremlægge beviser, f.eks. de brutale billeder af min arrestation.” Anklageren med støtte fra dommeren måtte til gengæld gerne fremlægge ”beviser” for at Savoeun var skyldig i anklagerne om brug af vold og ødelæggelse af privat ejendom. Med et lille sarkastisk smil siger Savoeun: ”De viste en video som var optaget på et helt andet sted og på et helt andet tidspunkt, og de havde ikke et eneste vidne som kunne bevidne at jeg havde været involveret i ulovligheder.”

Efter arrestationen blev Savoeun og de andre arresterede hurtigt overført til et berygtet fængsel tæt på den vietnamesiske grænse. F.eks. var maden af en meget dårlig kvalitet. Her var dog god tid til at læse diverse bøger, mens de ventede på starten af retssagen. Han brugte bl.a. tiden til at læse bøger om Nelson Mandela og Gandhi. Han ville også gerne have sat sig ind i forskelligt lovgivningsstof, så han kunne forberede sig på retssagen. Den slags bøger var dog ikke tilladt i fængslet… Tiden i fængslet blev også brugt på at advokere for bedre mad til fangerne. Som fængselsdirektøren sagde til en besøgende: ”De [de 23 arresterede] klager altid.” De fik held med deres fortalervirksomhed og maden blev forbedret.

Da retssagen startede blev de overført til et andet fængsel, hvor forholdene var friere og dermed fik han adgang til lovgivningsstoffet. Han brugte hans nye viden i retssagen til at udfordre dommeren og stille spørgsmålstegn ved hans uvildighed. Det cambodjanske retssystem er nemlig kendt for at være i hænderne på Hun Sen. Igen med et smil siger Savoeun: ”Dommeren sagde at jeg havde misforstået lovgivningen…” Savoeun brugte bevidst retssagen som en platform for at advokere for et uafhængigt retsystem: ”Der var mange tilhørere og medier tilstede, så det var en god lejlighed til at sætte spotlys på rettens partiskhed.”

Savoeu

Savoeun – på vej ind i retten

Det kom som en overraskelse for Savoeun og andre der har fulgt retssagen, at de alle blev løsladt. Alle blev idømt hårde straffe (Savoeun fik 4 års fængsel), men retten besluttede at suspendere fængselsstraffene. Ifølge Savoeun skyldes det bl.a. at internationale tøjfirmaer, som får produceret tøj i landet, har lagt pres på regeringen for en retfærdig rettergang.

Siden hans løsladelse har Savoeun ikke haft et roligt øjeblik; han er blevet fejret som en helt af sine støttere, blevet interviewet, inviteret til møder osv. I går havde han f.eks. et møde med FNs internationale menneskerettigheds rapportør, Surya Subedi, for at fortælle om sit fængselsophold. I eftermiddag skal han mødes med Amnesty International.

Desværre er det ikke kun positiv opmærksomhed som Savoeun oplever. Han fortæller: ”Jeg bliver fulgt af 2-3 politibetjente på motorcykel, når jeg bevæger mig rundt i byen, og mine forældre blev opsøgt af myndighederne efter at de havde afholdt en buddhistisk ceremoni med deltagelse af familie, venner og støttere efter min løsladelse.” Den slags opmærksomhed tager på nerverne.

På trods af de fysiske og psykiske mén efter arrestationen og fængselsopholdet fortsætter Savoeun ufortrødent sit arbejde for CCFC og dets arbejde for at skabe bedre leveforhold for cambodjanske bønder. Hvis regeringen havde håbet at skræmme Savoeun fra at engagere sig i dette arbejde bliver de slemt skuffet. Som han afslutningsvist siger: ”Jeg er ikke længere bange for at komme i fængsel.”