Religion og naturressourcer

Religion og naturressourcer

D. 5. november afholdt Danmission sammen med Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) en konference om ”Religionens rolle i løsning af konflikter om naturressourcer”. Nogle dage forinden mødtes jeg med tre cambodjanere - Lon Ny, Ly Ahmad og Pheng Sothy – for at høre om deres syn på forholdet mellem religion og naturressourcer. I det følgende kan du læse lidt om deres overvejelser og engagement i naturressource spørgsmålet.

Jeg sidder på kontoret hos Danmissions lokale partnerorganisation, ACT (Alliance for Conflict Transformation). Overfor sidder Lon Ny, Ly Ahmad og Pheng Sothy, som alle tre deltager i ACTs nye projekt om religion og naturressourcer. De repræsenterer tre forskellige religiøse retninger; buddhisme, islam og kristendommen. Lon Ny er buddhist og kommunalbestyrelsesmedlem med specielt ansvar for kvindespørgsmål, Ly Ahmad er muslim og repræsentant for muslimerne i Kampot (en af Cambodjas sydlige provinser) og Pheng Sothy er kristen og præst i en lokal kirke syd for hovedstaden Phnom Penh.

Vores samtale centrerer sig om tre spørgsmål; hvorfor skal troende mennesker engagere sig i beskyttelse af naturressourcer, hvordan har undervisningen hos ACT hjulpet dem til at engagere sig i naturressourcespørgsmålet og hvad har de selv gjort i deres eget lokalsamfund for at beskytte naturressourcerne?

Baggrunden for spørgsmålene og for ACTs projekt er, at Cambodjas værdifulde naturressourcer er udsat for omfattende ødelæggelser med fatale konsekvenser for tusindvis af cambodjanere, som mister deres daglige eksistensgrundlag. Det skyldes primært at regeringen giver koncessioner til private firmaer, så de kan etablere forskellige former for plantager, f.eks. gummi og sukker. De lokale indbyggere bliver efterfølgende forflyttet fra deres jord ofte uden kompensation. Trods det faktum at naturressource ødelæggelserne er et af Cambodjas største samfundsmæssige problematikker er der relativt få religiøse aktører som engagerer sig i spørgsmålet. Det ønsker ACTs projekt at ændre ved at uddanne og mobilisere lokale religiøse ledere til at beskytte naturen mod yderligere ødelæggelser.

Hvorfor skal troende mennesker engagere sig i beskyttelse af naturressourcer?
Ifølge muslimen Li Akman er det en kerneværdi i islam at mennesket skal gøre gode gerninger og hjælpe andre. Med henvisningen til koranen siger han: ”Som muslim skal du passe på samfundet og det gælder også naturressourcerne.”Han siger endvidere: ”Hvis du er muslim skal du ikke bringe ulykke ind i verden.” Præsten Pheng Sothy henviser til biblen og skabelsesberetningen, hvor mennesket får til opgave af Gud at tage vare på naturen. Det buddhistiske kommunalbestyrelsesmedlem Lon Ny refererer ikke til buddhisternes hellige skrifter, men hun siger: ”Som indbygger er naturressourcerne vigtige for os og vi skal bidrage til at bevare dem.” Hun fortæller bl.a. at hun har været med til et arrangement, hvor munke  ”ordinerede” træer ved at binde et orange klæde om træerne for at beskytte dem mod fældning. At slå en munk ihjel er en større helligbrøde end at slå et almindeligt mennesker ihjel og det vil derfor også være en større helligbrøde at fælde et træ ordineret af en munk, end et almindeligt træ.

Lon Ny - buddhistisk kommunalbestyrelsesmedlem

Lon Ny – buddhistisk kommunalbestyrelsesmedlem

Hvordan har undervisningen hos ACT hjulpet dem til at engagere sig i naturressourcespørgsmålet?

De siger alle tre – næsten med én mund – at de før deltagelsen i undervisningen hos ACT havde fordomme om andre religioner, diskriminerede anderledes troende og at de kun arbejdede sammen med folk fra egen trosretning. Lon Ny fortæller: ”Før diskriminerede vi andre troende, men nu har vi ændret holdning og er begyndt at samarbejde med andre trossamfund.” Den muslimske repræsentant supplerer med at sige: ”Før sagde vi at de anderledes troende ikke var gode mennesker.” Præsten siger noget lignende: ”Jeg har deltaget i undervisning med andre kristne og de var fordømmende overfor muslimer, men nu forstår jeg mere om Islam og kan fortælle andre kristne hvordan tingene hænger sammen.” Præsten fortæller også at han før i tiden kun arbejdede sammen med kristne, men ”nu kan vi sidde sammen med andre trosretninger og finde ud af hvad vi kan gøre sammen”, siger han. Interreligiøst samarbejde er et nyt koncept for mange, men deltagerne virker til hurtigt at have taget det til sig. Som præsten siger: ”Når vi er forenet kan vi arbejde sammen om at beskytte naturressourcerne.”

Pheng Sothy - præst

Pheng Sothy – præst

Hvad har de selv gjort i deres eget lokalsamfund for at beskytte naturressourcerne?
De tre repræsentanter kommer fra forskellige egne af landet og har grebet opgaven an på forskellig vis. Buddhisten har afholdt undervisning om interreligiøst samarbejde og naturressourcer i sit lokalsamfund og til hendes store overraskelse kom der 52 mennesker til undervisningen, hvilket var langt flere end hun havde forventet. Hun fortæller endvidere: ”Jeg har talt med alle trosretninger i mit lokalsamfund og vi er enige om at vi fremover skal arbejde sammen.” Den muslimske repræsentant har også undervist i sit lokalsamfund – i den lokale buddhistiske pagode – og i undervisningen deltog lokale religiøse ledere, lokale myndigheder og lokalbefolkningen. Om undervisningen siger han: ”Deltagerne var meget begejstrede – det var første gang at forskellige trosretninger gik sammen om et fælles anliggende.” Muslimen har også brugt tid på at snakke med enkeltindivider om hvordan de kan beskytte lokale naturressourcer, f.eks. mangrovetræerne langs kysten hvor han bor. Præsten har indtil videre kun haft mulighed for at etablere en lokal gruppe som skal planlægge fremtidige fælles aktiviteter.

Ly Ahmad - muslim og repræsentant for muslimerne i Kampot

Ly Ahmad – muslim og repræsentant for muslimerne i Kampot

Af flere omgange takker repræsentanterne ACT og Danmission for at have igangsat et projekt med fokus på interreligiøst samarbejde og naturressourcer. Det er tydeligt at undervisningen har bidraget til at give dem en ny forståelse, ændre holdninger og styrke deres engagement i bevarelsen af Cambodjas værdifulde naturressourcer. Projektet forsætter de kommende måneder og med det engagement som repræsentanterne udstråler er jeg ikke i tvivl om, at de vil igangsætte flere lokale initiativer den kommende tid til gavn for naturen.

Herfra Cambodja vil jeg gerne ønske alle en glædelig jul og et velsignet nytår og takke for støtten til Danmissions arbejde her i landet!