Interessant analyse og perspektivering af situationen i Tanzania

Jens Kaaber Pors,  

Danmarks ambassadør i Tanzania: Johnny Flentø skrev i sidste uge et blog indlæg på Altinget.dk Udvikling i anledning af præsidentbesøg fra Kina og USA og statsminister besøg fra Danmark. Her opridser han nogle meget interessante tal om landets udvikling og samarbejde med andre lande under overskriften: ”Rigtige venner”.

 

I lyset af det store fokus på kinesiske investeringer i infrastruktur i Østafrika koblet med minedrift og energiudvinding, er det meget godt at få sat størrelsesordnen på plads ”på totale udenlandske investeringer ligger vestlige lande i front med UK foran resten af feltet, hvor Kina og USA deler 5. pladsen efter lande som Sydafrika og Indien.”

 

Investeringerne er en vigtig faktor for landets udvikling men er samtidig også en udfordring for et fattigt land med udbredt korruption og en meget ulige fordeling af goderne. Han nævner stigende (ungdoms)arbejdsløshed og hastigt voksende indkomstforskelle som underliggende årsager til den forøgede risiko for konflikt, der viser sig i landet nu og fremover: ”To af tre generiske betingelser for udbrud af voldelig konflikt er til stede. Underliggende massiv utilfredshed i befolkningen med levevilkår og meget synligt stigende indkomstforskelle, ikke mindst hos de meget store ungdomsårgange, hvoraf mange ikke har arbejde og kun meget få reel udsigt til at få det. Desværre er Tanzania – i modsætning til traditionen – også begyndt at opfostre ledere, der i langt højere grad end tidligere vælger konfrontationens vej – også den voldelige konfrontation. Om der er begivenheder i den nærmeste tid, der kan antænde vold i større målestok, kan man kun gisne om. Tanzania skal runde to skarpe politiske hjørner i de næste to år. Dels en forfatningsreform, der bl.a. handler om løsrivelse af Zanzibar, præsidentembedets beføjelser og valgsystemet, herunder politikeres muligheder for at have flere jobs. Hvis det ikke er nok til at udløse ballede, så er der præsident og parlamentsvalg i 2015, hvor Tanzania for første gang går til valg uden en præsidentkandidat, som har landsfader Julius Nyereres velsignelse.”

 

Danmark har, ligesom Kina, spillet en rolle i Tanzanias udvikling siden selvstændigheden og ambassadør Johny Flentø afslutter sit indlæg med flg. observation: ”Af de fine folk, som har banket på præsident Kikwetes dør i år, var der èn, som ikke besøgte kraftværker og gasinstallationer. Hun kørte i stedet langt ud på landet og talte med de fattige maasaikvinder og så på forholdene på et lille distriktshospital. De mange fattige i Tanzanias landdistrikter må nok satse på, at lande som Danmark gør alvor af planerne om at hjælpe Tanzania med at beskatte noget af udvindingen af Tanzanias arvesølv og bruge pengene på skoler, sundhedsklinikker og nye arbejdspladser i de tanzaniske landdistrikter.”

 

Blog indlægget af Johnny Flentø kan læses i sin helhed her: http://www.altinget.dk/udvikling/artikel/rigtige-venner

URL: https://blog.danmission.dk/kaaberpors/interessant-analyse-perspektivering-situationen-tanzania/