Kampen for Prey Lang

Kirsten Larsen,  

På trods af mine kun 3 uger i Cambodja har jeg allerede deltaget i et 2-dags møde i Kratie-provinsen med Danmissions partner PLCN og organisation EWMI, som havde arrangeret mødet. Den fælles bekymring var Prey Lang skoven!

Prey Lang skoven er udsat for omfattende illegal skovhuggeri, hvilket i høj grad begrænser de lokales levebrød da de lever af skovens ressourcer. De samler harpiks, byggematerialer, medicin og mad. For at forhindre at deres levebrød helt bliver fjernet, har de lokale beboere langs skoven, som strækker sig ind i 4 forskellige provinser, startet den sociale bevægelse PLCN for at tale deres sag. Mødet var primært arrangeret som en mulighed for PLCN’s ledergruppe at organisere det videre forløb for at kunne redde skoven, da det er PLCN der, med hjælp fra forskellige organisationer og donorer, skal arrangere aktiviteterne i skoven. Danmission vil i løbet af 2014 donere penge til disse aktiviteter og assistere med hjælp – hvis PLCN ønsker det. Danmissions rolle på dette møde var blandt andet at monitorere og sikre at alt gik rigtigt og demokratisk til.  

Møde om Prey Lang

Til mødet var cirka 30 fra PLCN’s ledergruppe og det foregik udelukkende på khmer (modersproget i Cambodja). Det var dog stadig interessant at deltage i, til trods for den sproglige barriere. Jeg forstod ikke et eneste ord, men der var stadig ingen tvivl om at de var villige til at gøre hvad de kunne for at redde Prey Lang. Min kollega Sithuan, og under mødet min gode tolk, kunne under mødet også fortælle om nogle af de problematikker og forhindringer som medlemmerne af PLCN gav udtryk for. Forhindringerne og konsekvenserne er blandt andet at:

Når de protesterer så bliver de arresteret af politiet og når de patruljerer rundt i skoven og søger om at arrangere møder kan de risikere at blive truet af politiet og de lokale myndigheder.

Man kan ikke andet end at beundre ledergruppen og resten af medlemmerne af PLCN. De kæmper for retfærdighed, til trods for at dette kan medføre nogle alvorlige konsekvenser.

Udover en udvidet forståelse for de forhindringer som lokalsamfundene langs Prey Lang står overfor, så blev også nogle kulturelle forskelle tydelige på mødet. Som dansker har man konstant ligestillingsbrillerne på og der var i hvert fald et par ting jeg studsede over. For eksempel så var mændenes taletid i plenum længere end kvindernes, størstedelen af mændene sat forrest mens kvinderne sad bagerst og så havde de ældre en vis autoritet og fortaleret. Det var utrolig interessant fra et dansk perspektiv at se hvordan der ikke blev sat spørgsmålstegn ved denne fordeling af taletid og fysiske pladser i løbet af de 2 dage som mødet varede.

Typiske træhuse

Efter mødet fik vi heldigvis mulighed for at tage en tuk-tuk tur (en tuk tuk er en knallert med en vogn bagpå) ud for at se delfiner. Dem vil jeg ikke komme mere ind på, selvom de nu var søde, men i stedet vil jeg dele mine oplevelser om turen derud. Det var en ganske almindelig tuk-tuk tur, men det gav mig en mulighed for at se dele af Cambodja jeg ikke havde set før. Langt de fleste familier boede i hullede træhuse og havde små landbrug dvs. at de dyrkede ris på et lille areal land, havde et par underernærede køer, nogle høns og en hund. Og så levede de ellers af hvad de kunne producere, herunder også forskellige frugter der blev solgt på det lokale marked i Kratie. De fleste havde også installeret en bod foran deres træhus, så de kunne sælge deres frugt, ris, fisk og andet derfra. Efter denne tuk-tuk tur stod der 1 ting klart for mig:

Befolkningen i hvert fald i Kratie provinsen er dybt afhængige af deres jord og de naturressourcer der måtte være at finde der. Hvis disse ressourcer bliver taget fra dem, bliver deres levegrundlag fjernet.

Derfor kæmper de for Prey Lang!

 

 

URL: https://blog.danmission.dk/kirstenlarsen/kampen-for-prey-lang/