"Naturen skal være et fælles ansvar"

"Naturen skal være et fælles ansvar"

En cambodjansk teolog har sat sig for at brede budskabet om skovbevarelse i de kirker, som omgiver den store Prey Lang-skov, der i disse dag er udsat for massiv skovhugst.

Den cambodjanske teolog, Sokly Leoung, ser det i høj grad som et kristent ansvar og anliggende at passe på naturen – “Guds skaberværk”, som han kalder det. Han har derfor sammen med Danmission og den lokale partner Peace Bridges Organization igangsat projektet ‘God’s Creation Care’ (GCC), som har til formål at involvere kirker omkring den store Prey Lang-skov i skovbeskyttelse, samt skabe bevidsthed om miljøet (læs gerne den forrige artikel om Sokly her for bedre forståelse af Soklys baggrund).
sokly-leoung-300x452

Sokly fortæller, at GCC startede gennem samtaler om socialt arbejde og miljøproblematikker i Cambodja med Danmissions udsendte Anne Mette Jürgensen. Sokly ville gerne bidrage til miljøbeskyttelse, og som teolog fandt han det naturligt at fokusere på kirker omkring den store Prey Lang-skov, som i disse år er udsat for voldsom skovhugst (Læs mere her eller her).

Prey Lang-skoven fra oven, hvor den voldsomme skovhugst virkelig tydeliggøres.
Prey Lang-skoven er omgivet af fire provinser, som alle er afhængige og påvirket af skovens ressourcer. På nuværende tidspunkt samarbejder Sokly og GCC med 11 kirker i Kampong Thom, én af de fire provinser. “Vi ville ikke bruge ord som “skovbeskyttelse” eller noget i den stil i projektets navn, da det ofte skræmmer folk væk.”, fortæller Sokly og uddyber, hvordan han den første gang, han henvendte sig til en kirke i Kampong Thom, blev mødt med skepsis.
En lille landsby i Prey Lang.
Han fandt hurtigt ud af, at den umiddelbare skepsis i mange tilfælde er grundet frygt for den nuværende regering og autoriteter. I Cambodja er cirka 95% af befolkningen buddhister, hvilket gør kristne til en minoritetsgruppe, der generelt befinder sig i en udsat position rent politisk. Sokly erfarer, at mange kristne af denne grund undgår at involvere sig i miljøproblematikker- og spørgsmål her i Cambodja. Mange kirkeledere og præster er fra den generation, som oplevede det brutale Khmer Rouge-regime. De var over en fireårig periode vidne til krig, tortur og utallige drab, så de ønsker nu ikke at gøre noget, som kan provokere eller skabe problemer for dem politisk. Hvis de vælger at gå ind i miljøproblematikker, kan det ikke blot skabe problemer for dem personligt, men i høj grad også for deres kirke og kirkesamfund, da det i de fleste henseender er netop regeringen, der tillader skovudryddelser at finde sted. Dette kan, ifølge Sokly, være en årsag til den manglende interesse og involvering i skovbeskyttelse- og bevarelse hos kristne i forhold til ikke-kristne. Kirker fokuserer i stedet på evangeliet og bønnen og ignorerer dermed vigtigheden af at snakke om naturen og omgivelser. Præsterne ser det simpelthen ikke som en prioritet at prædike om naturen, supplerer han, og det er netop denne prioritering, Sokly ønsker at ændre.

skaermbillede-2016-11-25-kl-16-48-14

Men hvad kan kirkens rolle i naturbevarelse- og beskyttelse så være? Ifølge Sokly kan kristne mennesker spille en vigtig rolle i en miljømæssig kontekst, da der i biblen står skrevet, at mennesker skal tage vare på Guds skaberværk; træer, dyreliv, floder, hvilket alt sammen vil ændre sig, hvis vi ikke begynder at passe på vores omgivelser: “Alt er skabt for os, så vi er også nødt til at leve i det med omtanke og passe på det!”, siger Sokly med bestemthed i stemmen. Selvom det for ham som kristen er afgørende med omtanke på naturen, ser han det ikke udelukkende et kristent anliggende, men også et menneskeligt. Den skepsis og tvivl, som han mødte hos de kristne i Kampong Thom, var ikke længe om at vendes til noget positivt grundet deres fælles udgangspunkt; troen på Gud: “De kunne straks forstå og genkende min appel om, at det er et fælles ansvar at passe på naturen, for det står jo i biblen”, fortæller han.

Kan vi som mennesker leve uden naturen? Nej! Vi bliver nødt til at passe på naturen. Forestil dig, at Prey Lang forsvinder. Livet i især de fire omgivende provinser… det ville være en tragedie. Men det påvirker ikke kun de mennesker, der bor i og omkring Prey Lang. Det påvirker mennesker i hele Cambodja. Ja endda i hele verden. (Sokly)

Soklys håb for fremtiden er, at han kan få kirkerne i de tre resterende provinser involveret i GCC også. På blot 9 måneder har Sokly og GCC nået ud til og influeret 11 kirker omkring Prey Lang-skoven og med den miljøbevidsthed, drivkraft og entusiasme skal Sokly og ‘God’s Creation Care’ nok nå vidt og bredt med sit fine og vigtige budskab om naturbevarelse i Cambodja.

Læs mere om Danmissions arbejde for kirkeudvikling her.