De kristne i Myanmar

Danmission arbejder også med kirke, teologi og dialog i Myanmar. Der er et frugtbart samspil mellem kristendom og buddhisme, men også mange spændinger.

Danmission har ikke alene et program til bekæmpelse af fattigdom i landet, vores to andre arbejdsområder, kirke og dialog, er også aktive. Vi har brugt resurser på at opgradere undervisere i teologi så der kan holdes en god faglig standard. Vi har støttet udgivelsen af et bibelleksikon på burmesisk der hurtigt blev udsolgt, og jeg blev præsenteret for en nyudgivet bog om kontekstuel teologi støttet af Danmission, altså teologi som udvikles i Myanmars sproglige og folkelige mangfoldighed og mere bliver deres egen teologi og ikke en vestlig teologi.

Officielt er ca. 5% af befolkningen i Myanmar kristen. Det skønnes dog at der er flere end det. I modsætning til Cambodja er kirkerne her veletablerede og råder over mange dygtige ledere. Den største kirke i baptistkirken, den næststørste den romersk katolske.

Vi arbejder også med interreligiøs dialog. Jeg havde et fascinerende møde med en af samarbejdspartnerne på dette område, Dr. Bwa. Når han smiler og griner, hvilket han gør tit, ligner han en buddha. Det er ikke helt skævt for han har et dybt kendskab til den herskende buddhisme i landet. Han mener også at buddhismen kan hjælpe os med vores kristne teologi og kristent liv. Kirkerne her har f.eks. ingen tradition for meditation, som buddhisterne har. Vi talte også sammen om de billeder vi har af Gud og de begreber vi bruger. Buddhismen siger jo at der er ingen Gud. Dr. Bwa tolker det sådan at buddhismen siger at Gud ikke er et objekt. Der er jo mange kristne der har en meget bogstavelig opfattelse af at Gud sidder et sted i himmelrummet, og at Jesus Kristus har sat sig ved siden af. Den slags forestillinger er noget barnlige og er ikke sande. Gud er ikke et objekt, en ting. Buddhismen kan ifølge Dr. Bwa hjælpe os til mere at se Gud som en dynamisk kraft. Og så gav han udtryk for at Jesus og Buddha havde nogle fælles forståelser. Buddhismen hævder jo at det, der skaber vores ulykkelige liv, er vort begær efter stadig at få mere, og at vi hænger ved det vi har. Vi bliver aldrig tilfredse, og at vi mister hvad vi har gør os ulykkelige. Sagde Jesus ikke noget af det samme? ’Den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det.’ Handler det ikke om at ego’et/egoismen skal miste sit greb om os, så vi vinder livet?

Sammen med Dr. Bwa og Myanmars Kirkelige Råd arbejder vi for at de kristne samfund og de andre religiøse samfund som buddhisme, hinduisme og islam kan leve i fred og med gensidig respekt for hinanden. Det er der meget brug for i det konfliktfyldte samfund. For tiden er der store og voldelige spændinger mellem buddhister og muslimer. Der er hos buddhisterne en frygt for øget muslimsk indflydelse, en frygt der heller ikke er ukendt i vores eget land.