Få kristne i Cambodja

Der bliver udført meget missionsarbejde i Cambodja, men kirkerne bliver ved med at være små og svage. Danmission prøver at styrke præsterne og menighedernes arbejde.

Der er meget få kristne i Cambodja, nok omkring 2 %, og trods store anstrengelser fra vestlige missionsorganisationer og et stort antal koreanske missionærer stiger tallet ikke rigtigt. Der er mange cambodjanere der viser stor interesse for kristendommen. Mange går ind gennem fordøren, men de smutter ud igen gennem bagdøren. Menigheder blomstrer op, men sygner så hen bagefter. Der synes at være to grunde til dette. Den ene er at mange missioner, og det gælder ikke mindst koreanerne, knytter forskellige goder til deres evangelisering. Så kan det betale sig at blive kristen. Men når den gratis ris og de andre goders strøm tørrer ind, tørrer menigheden også ind. Den anden grund er at mange præster er rigtig gode til at forkynde evangeliet og til at starte en kirke, men de er slet ikke gode til at involvere folk, til at planlægge, organisere og målrette arbejdet. De kan ikke holde på de døbte, der er lederskabsproblemer, pengeproblemer og der opstår splittelser. De har svært ved at lede en ny kirke. De nye kirker kan heller ikke understøtte præsten. De er jo vandt til at få og ikke til at give. Derfor smuldrer det. For at hjælpe præsterne har Danmission gennem flere år haft et program der kommer præsterne til hjælp. Indgår de i programmet, kommer de ikke til at stå så alene med det hele, men kommer med i et fællesskab hvor de modtager hjælp og opmuntring. Projektet ledes af vor udsendte Anne Mette Jürgensen sammen med tre lokale medarbejdere der hjælper præster og menigheder med at organisere og lede arbejdet i en ny kirke. Der er også brug for at disse nye, fattige menigheder får bedre levevilkår, så de selv kan føde arbejdet og give præsten noget at leve af. Denne udvikling skal skabes af dem selv for at det kan blive bæredygtigt. Og der er hjælp at få gennem de talrige udviklingsprojekter i landet, bl.a. Danmissions arbejde.