Kys Beirut

Banebrydende Danmission-projekt i Libanon

Hvis man vil kysses, skal man tage til Beirut. Jeg er i den grad blevet kysset af mænd og kvinder i lange baner. De har lagt deres kind mod mine kinder skiftevis og udstødt en kyslyd. Der er dejligt i Beirut. Og hvis man vil føre inderlige samtaler, er det også stedet. Den ene muslimske religiøse leder efter den anden har stået tæt ved mig og har holdt mig i hånden mens han har set mig ind i øjnene og fortalt mig noget vigtigt. En af dem sagde: ’I dybden af vore religiøse følelser, opdager vi at vi er én civilisation, vi er én fælles menneskehed.’ Og det var lige præcis det vi gerne ville opnå med et projekt, der nu er afsluttet, men kun for at tage en ny begyndelse. Projektet drejer sig om religion og medborgerskab.  Projektet har resulteret i at der er blevet skrevet en ny undervisningsbog om dette emne til brug i skoler i Libanon. Det lyder måske ikke så fantastisk, men det er det. Før havde hver religiøs tradition sit eget materiale. Der blev ikke talt pænt om de andre i disse materialer, og de andres betydning blev underbetonet eller fortiet. Fx har mange muslimske bøger fortiet at landene i Mellemøsten engang var kristne, havde en kristen historie, og de kristnes store betydning for samfundet er blevet forbigået. Nu er der skrevet en ny bog i fællesskab af erfarne undervisere, druzer, sunnimuslimer, shi’amuslimer og kristne. I fællesskab har de fundet grundlæggende værdier i Koranen og i Bibelen der kan lægge et fælles grundlag for at kunne leve sammen som medborgere hvor alle har lige rettigheder. Forfatterne har arbejdet på materialet i halvandet år, og har også været på et studiebesøg i Danmark i marts for at se hvordan vi arbejder med medborgerskab i Danmark, hvordan vores samfund er indrettet og få indtryk af de udfordringer, vi har, når det drejer sig om at give alle danske borgere lige rettigheder.

Undervisningsbogen blev lanceret ved en stor reception d. 11. oktober, hvor nogle af de mest højtstående repræsentanter fra de forskellige trosretninger var til stede, anbefalede undervisningsmaterialet og talte smukt om bogprojektets nødvendighed og vigtighed. I en tid, hvor der sker voldsomme ting i Mellemøsten og hvor meget er udfordret, er det også tid for alle moderate kræfter at stå sammen mod ekstremisme, og sammen kæmpe for at skabe et samfund der giver plads for alle og giver lige rettigheder til alle. Det har ikke tidligere været en selvfølge for de forskellige religiøse retninger har forsøgt at dominere de andre. Hvis der skal være plads og frihed til de kristne i Mellemøsten, og hvis vi skal undgå at muslimske retninger kriges, så er det denne ånd der skal fremmes. Vi har en religiøs tro, vi tror også noget forskelligt, men vores religiøse følelser forbinder os også med hinanden og kan hjælpe os til at se at vi alle er Guds børn, og at vi skal leve ligeværdigt sammen. Det skal alle børn undervises i. Vi håber undervisningsmaterialet får udbredt anvendelse.

Jeg var med til lanceringen, sad på podiet sammen med de mest indflydelsesrige religiøse ledere i Libanon, jeg repræsenterede og synliggjorde Danmission som har udført projektet i partnerskab med Adyan, en af vore libanesiske partnere, jeg holdt tale og priste forfatternes arbejde, Adyans imponerende arbejde, takkede Udenrigsministeriet, for det hele har været muliggjort med midler fra Det Arabiske Partnerskabs Program der tidligere hed Det Arabiske Initiativ.

Bagefter var der en af de shi’itiske ledere der stod tæt og holdt mig i hånden mens han sagde: ’Du sagde i din tale at religion både kan skille os og forene os. Men det er ikke religion der skiller os. Religionen er over os alle. Den kan ikke skille os ad. Det er mennesker og deres forskellige opfattelser der splitter os fra hinanden.’ Ja, det kommer lidt an på hvad han mente. Hvis han mente at det ikke er Gud der skiller os ad, har han ret. Gud er fælles. Vi har bare forskellige meninger om hvem Gud er og hvordan Gud er. Som troende mennesker er der noget der forener os. Det skal betones, så vi kan leve godt sammen. Samtidig med at vi også er uenige om mangt og meget, men det bør ikke ødelæge vores menneskelige fællesskab og vores fælles bestræbelse for at udvikle et fredeligt, åbent, retfærdigt samfund med ligeværdighed for alle.