Livets Håb

Livets Håb er en forholdsvis ny samarbejdspartner for Danmission i Cambodja. Jeg fulgte dem i deres arbejde.

I godt 3 år har vi arbejdet sammen med en cambodjansk udviklingsorganisation, Livets Håb. Den er aktiv i provinsen hvor Preah Sdach ligger, og hvor vi har arbejdet siden starten i Cambodja. Jeg besøgte nogle af de landsbyer hvor de har projektet kørende og havde et møde med deres lokale medarbejdere. Sigtet med projektet er at øge folks indkomst, at fremme mere effektivt og bæredygtigt landbrug, at styrke sundheden, at styrke demokrati og menneskerettigheder og at oprette spare- lånegrupper. Jeg spurgte folk i landsbyerne hvorfor de var gået med i projektet og hvad de havde fået ud af det? En kvinde sagde: Nu ved jeg hvordan jeg skal dyrke min mark, jeg ved hvordan jeg kan give mit barn en sund opvækst og jeg kender mine rettigheder. Før vidste jeg ingenting. En anden fremhævede at de havde lært at dyrke grøntsager, de var ikke så syge længere fordi de havde lært hvor vigtig renlighed er og havde fået latriner, de havde lært at organisere sig og volden i hjemmet var formindsket.

En af deltagerne var præst i en lokal, lille baptistkirke. Han var den eneste kristne af alle tilstedeværende så det var en ensom post. Men det er godt han er der. Vi har jo et dobbelt formål med vores arbejde, nemlig at forkynde evangeliet og at give mennesker mulighed for at leve et mere sikkert og bedre liv. Projektet Livets Håb giver dem mulighed for at få bedre levevilkår, og hvis der så er nogle der er nysgerrige og gerne vil vide noget om kristendommen, så er det godt at præsten er der, så kan de spørge ham.